Přidání obrazců

Do svých dokumentů, e-mailů, prezentací a tabulek můžete přidávat obrazce, jako jsou obdélníky, kružnice a šipky. Obrazec přidáte takto: klikněte na Vložení, Obrazce, vyberte obrazec a kliknutím a tažením ho vytvořte.

Po vložení jednoho nebo více obrazců k nim můžete přidat text, odrážky, číslování a rychlé styly.

Další informace o použití grafů nebo obrázků SmartArt v dokumentu najdete v článku Kdy je vhodné použít obrázek SmartArt a kdy graf?

Kterou aplikaci používáte?

Excel

Outlook

PowerPoint

Project

Word

Excel

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na tlačítko Obrazce.

 2. Klikněte na požadovaný obrazec a umístěte ho kliknutím a tažením na libovolném místě v sešitu.

  Pokud chcete vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

Tip   Přidáním obrazců do grafu nebo horní části obrázku SmartArt můžete přizpůsobit graf nebo obrázek.

Outlook

 1. Klikněte do textu e-mailové zprávy a na kartě Vložení klikněte na Obrazce.

 2. Klikněte na požadovaný obrazec a umístěte ho kliknutím a tažením na libovolném místě v textu zprávy.

  Pokud chcete vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

PowerPoint

 1. Na kartě Domů ve skupině Kreslení vyberte obrazec z galerie.
  Galerie obrazců
  Pokud máte zmenšené okno PowerPointu, klikněte na příkaz Obrazce. Tlačítko Obrazce a vyberte obrazec.

 2. Umístěte obrazec kliknutím a tažením na libovolném místě ve snímku.

  Pokud chcete vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

Tip   Přidáním obrazců do grafu nebo horní části obrázku SmartArt můžete přizpůsobit graf nebo obrázek.

Začátek stránky

Project

Pro následující postup je potřeba vytvořit sestavu. Provedete to následovně: klikněte na Projekt, pak Sestavy a vyberte stávající sestavu nebo klikněte na Další sestavy a vyberte sestavu v okně Sestavy nebo klikněte na Nová.

 1. V otevřené sestavě klikněte na Formát, Kreslení a na obrazec, který chcete použít.

 2. Umístěte obrazec kliknutím a tažením na libovolném místě v projektu.

Word

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na tlačítko Obrazce.

 2. Klikněte na požadovaný obrazec a umístěte ho kliknutím a tažením na libovolném místě v dokumentu.

  Pokud chcete vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

Přidáním jednotlivých obrazců do grafu nebo horní části obrázku SmartArt můžete přizpůsobit graf nebo obrázek.

Začátek stránky

Dále v tomto článku

Přidání textu k obrazci

Změna obrazce na jiný

Přidání víc obrazců do souboru

Přidání seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu k obrazci

Přidání rychlého stylu k obrazci

Odstranění obrazce

Přidání textu k obrazci

Vložte obrazec nebo klikněte na existující obrazec a zadejte text.

 1. Klikněte pravým tlačítkem na obrazec a vyberte možnost Přidat text.

 2. Zadejte text a klikněte mimo obrazec.

  Poznámky   

Začátek stránky

Změna obrazce za jiný

Poznámka   Tyto příkazy nejsou dostupné v aplikaci Project.

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit.

  Chcete-li změnit více obrazců, podržte při jejich výběru stisknutou klávesu CTRL.

 2. Na kartě Formát ve skupině Vložit obrazce klikněte na tlačítko Upravit obrazec Obrázek tlačítka Upravit obrazec, přejděte na příkaz Změnit obrazec a klikněte na požadovaný nový obrazec.

Začátek stránky

Přidání víc obrazců do souboru

Namísto vytváření kresby přidáváním jednotlivých obrazců můžete vytvořit obrázek SmartArt. V obrázcích SmartArt dochází při přidávání nebo odebírání obrazců a úpravách textu k automatické aktualizaci uspořádání obrazců a velikosti písma v obrazcích.

Kterou aplikaci používáte?

Excel

Outlook

PowerPoint

Project

Word

Excel

 1. Na kartě Vložení klikněte na Obrazce.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na obrazec, který chcete přidat, a potom na příkaz Zamknout režim kreslení.

 3. Umístěte obrazec kliknutím a tažením na libovolném místě v sešitu.

 4. Kroky 2 a 3 opakujte u všech obrazců, které chcete přidat.

  Tip   Pokud chcete vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

 5. Po přidání všech obrazců stiskněte klávesu ESC.

Začátek stránky

Outlook

 1. Klikněte do textu e-mailové zprávy a na kartě Vložení klikněte na Obrazce.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na obrazec, který chcete přidat, a potom na příkaz Zamknout režim kreslení.

 3. Umístěte obrazec kliknutím a tažením na libovolném místě v textu zprávy.

 4. Kroky 2 a 3 opakujte u všech obrazců, které chcete přidat.

Tip   Pokud chcete vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

 1. Po přidání všech obrazců stiskněte klávesu ESC.

PowerPoint

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Kreslení na tlačítko Obrazce.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec, který chcete přidat, a poté klikněte na příkaz Zamknout režim kreslení.

 3. Umístěte obrazec kliknutím a tažením na libovolném místě ve snímku.

 4. Kroky 2 a 3 opakujte u všech obrazců, které chcete přidat.

  Tip   Pokud chcete vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

 5. Po přidání všech obrazců stiskněte klávesu ESC.

Začátek stránky

Project

Pro následující postup je potřeba vytvořit sestavu. Provedete to následovně: klikněte na Projekt, pak Sestavy a vyberte stávající sestavu nebo klikněte na Další sestavy a vyberte sestavu v okně Sestavy nebo klikněte na Nová.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec, který chcete přidat, a poté klikněte na příkaz Zamknout režim kreslení.

 2. Umístěte obrazec kliknutím a tažením na libovolném místě ve snímku.

 3. Kroky 1 a 2 opakujte u všech obrazců, které chcete přidat.

  Tip   Pokud chcete vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

 4. Po přidání všech obrazců stiskněte klávesu ESC.

Začátek stránky

Word

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na tlačítko Obrazce. Obrázek tlačítka.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec, který chcete přidat, a poté klikněte na příkaz Zamknout režim kreslení.

 3. Umístěte obrazec kliknutím na libovolné místo v dokumentu a tažením myší.

 4. Kroky 2 a 3 opakujte u všech obrazců, které chcete přidat.

  Tip   Pokud chcete vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

 5. Po přidání všech obrazců stiskněte klávesu ESC.

Začátek stránky

Přidání seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu k obrazci

 1. Vyberte text v obrazci, ke kterému chcete přidat odrážky nebo číslování.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na vybraný text a v místní nabídce přejděte na příkaz Odrážky a klikněte na příkaz Odrážky a číslování.

 3. Udělejte něco z tohoto:

  • Chcete-li přidat odrážky, klikněte na kartu S odrážkami a poté vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat číslování, klikněte na kartu Číslování a poté vyberte požadované možnosti.

Začátek stránky

Přidání rychlého stylu k obrazci

Rychlé styly umožňují použít styl na obrazec jedním kliknutím. Tyto styly naleznete v galerii Rychlé styly. Přesunutím ukazatele myši na miniaturu rychlého stylu můžete zjistit, jak tento styl ovlivní příslušný obrazec.

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit.

 2. Na kartě Formát vyberte ve skupině Styly obrazců rychlý styl.

 3. Pokud chcete zobrazit víc rychlých stylů, klikněte na tlačítko Více: Obrázek tlačítka.

Začátek stránky

Odstranění obrazce

 • Klikněte na obrazec, který chcete odstranit, a stiskněte klávesu DELETE. Pokud chcete odstranit více obrazců, podržte klávesu CTRL, vyberte obrazce a stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky

Použít na: PowerPoint 2013, Outlook 2013, Excel 2016, Word 2016, PowerPoint 2016, Project Pro for Office 365, Project Professional 2016, Project Professional 2013, Outlook 2016, Project Standard 2013, Excel 2013, Word 2013Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk