Přidání obrázků a další grafiky

Přidání médií, jako jsou obrázky a další grafika, může zvýšit vizuální přitažlivost publikace. Můžete rovněž přidat mapy, které zákazníkům usnadní vyhledání vaší kanceláře či provozovny.

Po vložení do publikace můžete změnit umístění nebo velikost médií stejným způsobem jako u obrázků či jiných prvků publikace.

Chcete-li vložit obrázek z jiného programu, můžete jej zkopírovat a vložit. Může se stát, že vložený obrázek obrázek nebude vypadat tak, jak jste si představovali, ale kopírování a vložení přesto může představovat nejvhodnější způsob použití obrázku z programu, který není součástí sady Microsoft Office 2007.

Co chcete udělat?

Vložení média z Galerie médií

Vložení média z podokna úloh Klipart

Vložení média z knihovny obsahu

Vložení média ze souboru

Vložení média přímo ze skeneru nebo digitálního fotoaparátu

Vložení média z Galerie návrhů

Vložení média z Galerie médií

 1. V nabídce Vložit přejděte k položce Obrázek a pak klepněte na příkaz Klipart.

 2. V podokně úloh Klipart klepněte na položku Uspořádat klipy.

 3. V dialogovém okně Galerie médií přejděte do složky obsahující požadovaný obrázek.

 4. Přesuňte ukazatel myši na požadovaný obrázek, klepněte na šipku vedle obrázku a pak klepněte na položku Kopírovat.

 5. Pravým tlačítkem myši klepněte v publikaci na místo, kam chcete vložit obrázek z Galerie médií, a pak klepněte na příkaz Vložit.

Začátek stránky

Vložení média z podokna úloh Klipart

 1. V nabídce Vložit přejděte na příkaz Obrázek a klepněte na příkaz Klipart.

 2. Do pole Hledat zadejte slovo nebo slovní spojení popisující požadovaný klip.

 3. Chcete-li hledání zúžit, proveďte jednu nebo obě následující akce:

  • Chcete-li výsledky vyhledávání omezit na určitou kolekci klipů, vyberte požadovanou kolekci ze seznamu Prohledávat.

  • Chcete-li výsledky vyhledávání omezit na určitý typ médií, například na kliparty nebo fotografie, vyberte požadovaný typ v seznamu Požadované výsledky.

 4. Klepněte na tlačítko Přejít.

 5. V seznamu výsledků klepněte na klip, který chcete vložit, klepněte na šipku vedle tohoto klipu a pak klepněte na položku Vložit.

Začátek stránky

Vložení média z knihovny obsahu

Knihovna obsahu představuje místo, kam můžete uložit loga, seznamy služeb, popisy dosažených úspěchů, certifikáty, mapy obchodních oblastí a obrázky, které chcete opakovaně používat v marketingových materiálech. Média můžete po přidání do knihovny obsahu vložit do publikací.

Další informace o knihovně obsahu naleznete v části Viz také.

 1. V nabídce Vložit klepněte na příkaz Položka z knihovny obsahu.

 2. V podokně úloh Knihovna obsahu vyberte v seznamu Kategorie požadovanou kategorii, například Obchodní.

 3. V seznamu Typ vyberte požadovaný typ obsahu, například Tvary.

  Poznámka : Různá média jsou rozdělena do různých typů, například firemní loga jsou zařazena do typu Skupina. Nemůžete-li najít obrázek, který jste přidali do knihovny obsahu, vyberte možnost (Vše).

 4. V seznamu Seřadit podlevyberte požadovanou položku, například Datum vytvoření.

 5. V seznamu výsledků klepněte na požadovaný klip, klepněte na šipku a pak klepněte na položku Vložit.

Začátek stránky

Vložení média ze souboru

 1. Na panelu nástrojů Objekty klepněte na tlačítko Rámeček obrázku Obrázek tlačítka a pak klepněte na položku Prázdný rámeček obrázku Vzhled tlačítka .

 2. Klepněte v publikaci na místo, kam chcete tento obrázek vložit, a pak přetažením úchytu prázdného rámečku obrázku nastavte požadovanou velikost.

 3. Na panelu nástrojů Obrázek klepněte na tlačítko Vložit obrázek.

 4. V dialogovém okně Vložit obrázek vyhledejte složku obsahující obrázek, který chcete vložit, a potom klepněte na soubor s obrázkem.

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li obrázek Vložený objekt, klepněte na tlačítko Vložit.

  • Chcete-li obrázek Propojený objekt k souboru s obrázkem na pevném disku, klepněte na šipku vedle tlačítka Vložit a pak klepněte na příkaz Připojit k souboru.

Začátek stránky

Vložení média přímo ze skeneru nebo digitálního fotoaparátu

Než začnete, ověřte splnění následujících podmínek:

 • Zařízení je kompatibilní s technologií Rozhraní TWAIN nebo WIA (Windows Image Acquisition).

 • Zařízení je připojeno k počítači.

 • Nainstalovali jste software zařízení s podporou technologie TWAIN nebo WIA.

Některá zařízení jsou dodávána s více programy. Pokud si nejste jisti, zda je software kompatibilní s technologiemi TWAIN nebo WIA, přečtěte si dokumentaci k zařízení nebo se obraťte na výrobce.

Měli byste rovněž ověřit, zda požadovaný obrázek je skutečně uložen ve skeneru nebo digitálním fotoaparátu.

Vložení média ze skeneru či fotoaparátu

 1. Na panelu nástrojů Objekty klepněte na tlačítko Rámeček obrázku Obrázek tlačítka a pak klepněte na položku Prázdný rámeček obrázku Vzhled tlačítka .

 2. Klepněte v publikaci na místo, kam chcete tento obrázek vložit, a pak přetažením úchytu prázdného rámečku obrázku nastavte požadovanou velikost.

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na prázdný rámeček obrázku, přejděte na položku Změnit obrázek a pak klepněte na příkaz Ze skeneru nebo fotoaparátu.

 4. V dialogovém okně Vložit obrázek ze skeneru nebo fotoaparátu vyberte zařízení, které chcete použít (je-li k zařízení připojeno několik zařízení).

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud je vybraným zařízením skener a při skenování obrázku chcete použít výchozí nastavení, klepněte na přepínač Kvalita pro web, chcete-li obrázek zobrazit na obrazovce, nebo na položku Kvalita tisku, chcete-li obrázek vytisknout. Poté klepnutím na tlačítko Vložit obrázek naskenujte.

   Poznámka : Pokud tlačítko Vložit není k dispozici, je možné, že skener nepodporuje automatické skenování. V takovém případě klepněte na tlačítko Vlastní vložení.

  • Pokud vybraným zařízením není skener (jedná se například o digitální fotoaparát) nebo pokud chcete před skenováním obrázku upravit některá nastavení, klepněte na položku Vlastní způsob vložení a poté postupujte podle pokynů zobrazených používaným zařízením.

 6. Vyhledejte složku obsahující obrázek, který chcete vložit, vyberte požadovaný obrázek a poté klepněte na tlačítko Otevřít.

Začátek stránky

Vložení média z Galerie návrhů

 1. Na panelu nástrojů Objekty klepněte na tlačítko Objekt Galerie návrhů Vzhled tlačítka .

 2. V dialogovém okně Galerie návrhů vyberte požadovanou kategorii.

 3. Klepněte na požadovaný objekt a pak klepněte na tlačítko Vložit objekt.

  Důležité : Některé objekty Galerie návrhů (například inzeráty, kalendáře, kupóny, loga a navigační panely) umožňují vlastní nastavení. Nezapomeňte provést individuální úpravy těchto objektů dříve, než je vložíte do publikace, protože po vložení objektu do publikace již nelze provádět žádné změny (například změny dat v kalendáři).

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×