Přidání nových kontaktů

V mnoha případech není nutné do aplikace Microsoft Office Outlook 2007 zadávat všechny informace o novém Kontakt. Zde uvedeme několik postupů, jež tuto činnost zkracují a usnadňují.

Informace o vytvoření nového kontaktu zadáním příslušných informací uživatelem naleznete v tématu Vytvoření kontaktu.

Co chcete udělat?

Přidání kontaktu z přijaté zprávy

Přidání kontaktu z přijaté elektronické vizitky

Přidání kontaktu kopírovaného z jiného kontaktu

Přidání kontaktu z přijaté zprávy

 1. Otevřete zprávu nebo zobrazte náhled zprávy obsahující jméno, které chcete přidat ke svým kontaktům.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na jméno odesílatele, ze kterého chcete vytvořit kontakt, a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Přidat do kontaktů.

  Poznámka : V aplikaci Outlook neexistuje možnost automatického přidání kontaktních informací do složky Kontakty nebo do adresáře při odesílání odpovědi kontaktu.

Začátek stránky

Přidání kontaktu z přijaté elektronické vizitky

Uložením elektronické vizitky přijaté ve zprávě vytvoříte nový kontakt. Máte-li již kontakt téhož jména, můžete duplikát uložit jako nový kontakt nebo aktualizovat původní kontakt.

 1. V otevřené zprávě klepněte pravým tlačítkem myši na vizitku a v místní nabídce klepněte na příkaz Přidat do kontaktů. V kontaktním formuláři se otevře nový kontakt.

 2. Na kartě Kontakt klepněte ve skupině Uložit na položku Uložit a zavřít.

 3. Pokud již máte kontakt se stejným jménem, aplikace Outlook duplicitní kontakt zjistí. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vyberte přepínač Přidat nový kontakt. Tím se vytvoří duplicitní kontakt zahrnující kontaktní formulář a elektronickou vizitku.

  • Vyberte přepínač Aktualizovat informace. Zobrazí se seznam existujících duplicitních kontaktů. Poklepejte na kontakt, aktualizujte informace v kontaktním formuláři a uložte jej.

Informace o novém kontaktu jsou nyní uloženy ve složce Kontakty a jsou k dispozici jako elektronická vizitka i v dalších zobrazeních. Kontaktní informace lze změnit před uložením kontaktu i po uložení. Pokyny k provedení změn ve vizitce po jejím uložení najdete v článku Vytvoření elektronické vizitky.

Poznámky : 

 • Je také možné otevřít místní nabídku klepnutím pravým tlačítkem myši na přiložený soubor VCF v záhlaví zprávy a přidat kontakt nebo zvolit jiné možnosti.

 • Klepnete-li v kontaktním formuláři na možnost Uložit a nový, otevřený kontakt se uloží a otevře se nový, prázdný kontaktní formulář.

Začátek stránky

Přidání kontaktu kopírovaného z jiného kontaktu

Nový kontakt lze z existujícího kontaktu vytvořit tak, že existující kontakt použijete jako šablonu a podle potřeby změníte libovolné údaje.

 1. Ve složce Kontakty klepněte v zobrazení Vizitky na kontakt, který chcete použít jako šablonu.

  Poznámka : Tento postup lze provést také v zobrazeních Adresní karty a Podrobné adresní karty.

 2. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C a potom kombinaci kláves CTRL+V.

 3. V okně Nalezen duplicitní kontakt klepněte na možnost Přidat nový kontakt.

  Pokud uložíte kontakt nebo Elektronická vizitka se stejným jménem nebo e-mailovou adresou, jako má kontakt nebo elektronická vizitka již existující ve složce Kontakty, aplikace Microsoft Outlook zobrazí dialogové okno s možnostmi přidání duplicitního kontaktu jako nového kontaktu nebo aktualizace stávajícího kontaktu novými informacemi z duplicitního kontaktu. Další informace najdete v článku Řešení nebo odstranění duplicitních kontaktů.

 4. Klepněte na tlačítko Přidat.

  Nový kontakt se v zobrazení Vizitky zobrazí vedle kontaktu, který byl kopírován.

 5. Otevřete nový kontakt poklepáním a dle potřeby upravte příslušné údaje.

 6. Klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×