Přidání nových kontaktů

V mnoha případech není nutné do aplikace Microsoft Office Outlook 2007 zadávat všechny informace o novém Kontakt. Zde uvedeme několik postupů, jež tuto činnost zkracují a usnadňují.

Informace o vytvoření nového kontaktu zadáním příslušných informací uživatelem naleznete v tématu Vytvoření kontaktu.

Co chcete udělat?

Přidání kontaktu z přijaté zprávy

Přidání kontaktu z přijaté elektronické vizitky

Přidání kontaktu kopírovaného z jiného kontaktu

Přidání kontaktu z přijaté zprávy

 1. Otevřete zprávu nebo zobrazte náhled zprávy obsahující jméno, které chcete přidat ke svým kontaktům.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na jméno odesílatele, ze kterého chcete vytvořit kontakt, a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Přidat do kontaktů.

  Poznámka : V aplikaci Outlook neexistuje možnost automatického přidání kontaktních informací do složky Kontakty nebo do adresáře při odesílání odpovědi kontaktu.

Začátek stránky

Přidání kontaktu z přijaté elektronické vizitky

Uložením elektronické vizitky přijaté ve zprávě vytvoříte nový kontakt. Máte-li již kontakt téhož jména, můžete duplikát uložit jako nový kontakt nebo aktualizovat původní kontakt.

 1. V otevřené zprávě klepněte pravým tlačítkem myši na vizitku a v místní nabídce klepněte na příkaz Přidat do kontaktů. V kontaktním formuláři se otevře nový kontakt.

 2. Na kartě Kontakt klepněte ve skupině Uložit na položku Uložit a zavřít.

 3. Pokud již máte kontakt se stejným jménem, aplikace Outlook duplicitní kontakt zjistí. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vyberte přepínač Přidat nový kontakt. Tím se vytvoří duplicitní kontakt zahrnující kontaktní formulář a elektronickou vizitku.

  • Vyberte přepínač Aktualizovat informace. Zobrazí se seznam existujících duplicitních kontaktů. Poklepejte na kontakt, aktualizujte informace v kontaktním formuláři a uložte jej.

Informace o novém kontaktu jsou nyní uloženy ve složce Kontakty a jsou k dispozici jako elektronická vizitka i v dalších zobrazeních. Kontaktní informace lze změnit před uložením kontaktu i po uložení. Pokyny k provedení změn ve vizitce po jejím uložení najdete v článku Vytvoření elektronické vizitky.

Poznámky : 

 • Je také možné otevřít místní nabídku klepnutím pravým tlačítkem myši na přiložený soubor VCF v záhlaví zprávy a přidat kontakt nebo zvolit jiné možnosti.

 • Klepnete-li v kontaktním formuláři na možnost Uložit a nový, otevřený kontakt se uloží a otevře se nový, prázdný kontaktní formulář.

Začátek stránky

Přidání kontaktu kopírovaného z jiného kontaktu

Nový kontakt lze z existujícího kontaktu vytvořit tak, že existující kontakt použijete jako šablonu a podle potřeby změníte libovolné údaje.

 1. Ve složce Kontakty klepněte v zobrazení Vizitky na kontakt, který chcete použít jako šablonu.

  Poznámka : Tento postup lze provést také v zobrazeních Adresní karty a Podrobné adresní karty.

 2. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C a potom kombinaci kláves CTRL+V.

 3. V okně Nalezen duplicitní kontakt klepněte na možnost Přidat nový kontakt.

  Pokud uložíte kontakt nebo Elektronická vizitka se stejným jménem nebo e-mailovou adresou, jako má kontakt nebo elektronická vizitka již existující ve složce Kontakty, aplikace Microsoft Outlook zobrazí dialogové okno s možnostmi přidání duplicitního kontaktu jako nového kontaktu nebo aktualizace stávajícího kontaktu novými informacemi z duplicitního kontaktu. Další informace najdete v článku Řešení nebo odstranění duplicitních kontaktů.

 4. Klepněte na tlačítko Přidat.

  Nový kontakt se v zobrazení Vizitky zobrazí vedle kontaktu, který byl kopírován.

 5. Otevřete nový kontakt poklepáním a dle potřeby upravte příslušné údaje.

 6. Klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Jak ji můžeme vylepšit?

Jak ji můžeme vylepšit?

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.