Přidání nové stránky

Nové soubory výkresu, které otevřete, mají pouze jednu stránku výkresu. Je však možné přidat libovolný počet nových stránek. Více stránek ve výkresu lze použít k následujícím účelům:

  • Uchování souvisejících výkresů ve stejném souboru. V projektu rozšíření kanceláře můžete například uchovávat rozvržení kanceláře v jednom souboru a výkresy rozmístění kancelářského vybavení ve druhém.

  • Chcete-li ukázat pokrok projektu, uchovávejte všechny revize výkresu v jediném souboru na stránkách, které jdou po sobě.

  • Zobrazení série výkresů na celé obrazovce a přecházení mezi nimi jako v prezentaci.

  • Vzájemné propojení stránek. Pomocí hypertextových odkazů lze přejít například z diagramu sledu prací k podrobnému postupu zobrazenému na jiné stránce.

  • Umístění položek, které chcete zobrazit na každé stránce, na pozadí. Na pozadí lze například umístit firemní logo. To se pak zobrazí na všech stránkách výkresu.

Ve výchozím nastavení zdědí každá nová stránka velikost, orientaci, měřítko, měrnou jednotku, odsazení stínu, pravítko a nastavení mřížky ze stránky aktuálně zobrazené v okně výkresu. U nové stránky však můžete libovolné z těchto nastavení změnit.

Přidání nové stránky:

  1. Klepněte v levé dolní části okna výkresu pravým tlačítkem myši na kartu stránky Karta Stránka: a poté klepněte na příkaz Vložit stránku.

  2. Klepněte na kartu Vlastnosti stránky a zadejte název stránky nebo použijte výchozí název.

  3. Chcete-li změnit měřítko nebo velikost nové stránky, klepněte na kartu Měřítko výkresu nebo Velikost stránky.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×