Přidání nebo změna zobrazení

Členové týmu mohou zobrazit informace o projektu prostřednictvím výběru různých zobrazení v seznamu Zobrazení v horní části většiny stránek v aplikaci Microsoft Office Project Web Access.

Jakožto správce můžete přidáním nových zobrazení či změnou stávajících zobrazení přizpůsobit tyto možnosti potřebám organizace.

 1. Na panelu Snadné spuštění klikněte na položku Nastavení serveru.

 2. Na stránce Nastavení serveru klepněte na možnost Spravovat zobrazení. Zobrazí se seznam zobrazení.

 3. Klepněte na položku Nové zobrazení.

  Chcete-li upravit stávající zobrazení, vyberte jeho název.

 4. V části Název a typ v seznamu Typ zobrazení vyberte typ přidávaného zobrazení:

  • Projekt:      Pomocí tohoto typu zobrazení lze zkontrolovat podrobné informace o Úkol, Přiřazení a Zdroje konkrétního projektu po jeho výběru v Centru projektů.

  • Centrum projektů:.     Pomocí tohoto typu zobrazení lze zkontrolovat informace o všech projektech v Centru projektů.

  • Přiřazení zdrojů:.     Pomocí tohoto typu zobrazení lze zkontrolovat podrobné informace o konkrétním přiřazení zdroje.

  • Centrum zdrojů:.     Pomocí tohoto typu zobrazení lze zkontrolovat a porovnat všechny zdroje v Centru zdrojů.

  • Analýza dat:.     Pomocí tohoto typu zobrazení lze použitím Kontingenční tabulka či Kontingenční graf zkontrolovat informace o projektu a zdrojích.

   Poznámka : Chcete-li vytvořit zobrazení Analýza dat, nejprve je nutné vytvořit online datovou krychli OLAP (Online Analytical Processing). Odkazy na další informace o nastavení a právě datové krychle OLAP pro analýzu dat naleznete v oddílu Viz také.

  • Moje práce:.     Členové týmu mohou tento typ zobrazení použít ke kontrole svých přiřazení.

  • Plán zdrojů:.     Vedoucí mohou tento typ zobrazení použít k tvorbě plánů zdrojů pro své projekty.

  • Týmové úkoly:.     Členové týmu mohou tento typ zobrazení použít ke kontrole úkolů, k nimž jsou jejich týmy přiřazeny jako zdroje.

  • Nástroj pro sestavení týmu:.     Vedoucí mohou tento typ zobrazení použít k sestavení týmu pro své projekty (nikoli k tvorbě plánu zdrojů).

  • Časový rozvrh:.     Členové týmu mohou tento typ zobrazení použít k hlášení času na projektech, k nimž jsou přiřazeni.

 5. Do pole Název zadejte název nového zobrazení.

 6. Do pole Popis zadejte popis nového zobrazení.

 7. V části Tabulka a pole v poli Pole k dispozici vyberte pole, která chcete v zobrazení zahrnout, a pak klepněte na tlačítko Přidat.

  Přidáváte-li zobrazení Projekt, nad seznamem Pole k dispozici můžete klepnutím na možnost Úkol, Zdroj či Přiřazení určit typ informací, které budou zobrazeny.

  Poznámky : 

  • Chcete-li určit šířku pole, v části Zobrazená pole klepněte na pole a pak klepněte na možnost Šířka pole. Zadejte šířku pole v pixelech nebo vyberte možnost Automaticky přizpůsobit šířku tohoto pole.

  • Pořadí polí v zobrazení lze změnit. Vyberte pole, které chcete přesunout, a pak klepněte na tlačítko Nahoru nebo Dolů.

 8. V části Formát zobrazení vyberte způsob formátování zobrazení. Pro zobrazení Projekt, Centrum projektů a Přiřazení zdrojů vyberte v seznamu Formáty Ganttových diagramů typ zobrazení Ganttova diagramu, který chcete použít k zobrazení informací.

 9. V poli Zadejte levé odsazení příčky v tomto zobrazení zadejte hodnotu odsazení v pixelech pro umístění příčky v zobrazení.

 10. V seznamu Zobrazit vyberte počet úrovní osnovy, které se pro dané zobrazení ve výchozím nastavení zobrazí.

 11. V seznamu Formát seskupení vyberte požadovaný styl seskupení a pak v seznamech Seskupit podle a Potom podle určete pořadí seskupení.

  Poznámka : Pokud provedete seskupení podle pole data, například Zahájení, seskupí se projekty podle minutových přírůstků.

 12. V seznamu Seřadit podle vyberte polem podle nichž chcete zobrazení seřadit. V seznamu Pořadí vyberte možnost Vzestupně nebo Sestupně.

 13. Chcete-li vytvořit filtr, který lze na zobrazení použít, klepněte na tlačítko Filtr.

  V dialogovém okně Definovat vlastní filtr v seznamu Název pole vyberte pole a v seznamu Podmínka vyberte podmínku a pak v poli Hodnota zadejte hodnotu podmínky. Chcete-li určit rozsah hodnot, v poli Hodnota zadejte dvě hodnoty oddělené čárkou. Má-li filtr obsahovat více řádků s kritérii, můžete nový řádek vytvořit tak, že vyberete požadovaný operátor ve sloupci A/Nebo.

  Tip : Chcete-li filtr před použitím v zobrazení vyzkoušet, klepněte na tlačítko Ověřit filtry.

 14. V části Kategorie zabezpečení klepněte na Kategorie v seznamu Kategorie k dispozici a pak klepněte na tlačítko Přidat.

 15. Klepněte na příkaz Uložit.

Proč v aplikaci Project Web Access nelze provést některé akce?

V závislosti na nastavení oprávnění používaných k přihlášení do aplikace Project Web Access nebudete pravděpodobně moci některé funkce zobrazit nebo používat. Položky zobrazené na některých stránkách se také mohou lišit od položek uvedených v dokumentaci, jestliže správce serveru přizpůsobil aplikaci Project Web Access, ale nepřizpůsobil odpovídajícím způsobem nápovědu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×