Přidání nebo změna pracovního postupu v seznamu, knihovně nebo typu obsahu

Pokud chcete, aby byly pracovní postupy k dispozici pro použití v dokumentech nebo jiných položkách, je nutné je přidat k seznamu, knihovně nebo typu obsahu.

V tomto článku:

Vytváření a zavádění pracovních postupů

Přidání nebo změna pracovního postupu v seznamu, knihovně nebo typu obsahu

Vytváření a zavádění pracovních postupů

Ve výchozím nastavení web služby Windows SharePoint Services 3.0 obsahuje pouze jeden předdefinovaný pracovní postup: třístavový pracovní postup, který je určen k práci se seznamem Sledování problémů. Pokud jsou ve vaší organizaci potřeba další pracovní postupy, musí je na webu nainstalovat a povolit správce serveru. Vlastní pracovní postupy pro službu Windows SharePoint Services 3.0 je možné vytvářet dvěma způsoby:

 • Profesionální vývojáři softwaru mohou vytvářet pracovní postupy pomocí rozšíření Microsoft Visual Studio 2005 Extensions for Windows Workflow Foundation. Tyto pracovní postupy obsahují vlastní kód a činnosti pracovních postupů. Vlastní pracovní postupy vytvořené profesionálním vývojářem může správce serveru zavést na více serverů.

 • Návrháři webu mohou navrhovat pracovní postupy bez kódu pro použití v konkrétním seznamu nebo knihovně pomocí aplikace pro návrh webu, která je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services, například aplikace Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Tyto pracovní postupy jsou vytvářeny ze seznamu dostupných činností pracovních postupů a návrhář webu, který pracovní postup vytváří, jej může zavést přímo do seznamu nebo knihovny, kde se bude používat.

Ačkoli je možné pracovní postup vytvořený v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 bez použití kódu zavést přímo do seznamu nebo knihovny, kde se bude používat, je nutné přidat všechny vlastní pracovní postupy nainstalované na serveru do seznamu, knihovny nebo typu obsahu, čímž je zajištěna jejich dostupnost v dokumentech nebo položkách v určitém umístění. Pro přidání pracovního postupu do seznamu, knihovny nebo typu obsahu je nutné oprávnění Spravovat seznamy. Ve většině případů tento úkol provádějí správci webu nebo osoby spravující určité seznamy nebo knihovny.

Dostupnost pracovního postupu v rámci webu je různá v závislosti na místě, kam je přidán:

 • Pokud pracovní postup přidáte přímo do seznamu nebo knihovny, je k dispozici pouze pro položky v tomto seznamu nebo knihovně.

 • Pokud jej přidáte k typu obsahu seznamu (příklad tytu obsahu webu, který byl přidán do konkrétního seznamu nebo knihovny), bude k dispozici pouze pro položky daného typu obsahu v konkrétním seznamu nebo knihovně, s nimiž je tento typ seznamu spojený.

 • Přidáte-li pracovní postup k typu obsahu webu, bude k dispozici pro všechny položky tohoto typu obsahu ve všech seznamech a knihovně, do níž byla přidána instance tohoto typu obsahu webu. Chcete-li, aby byl tento pracovní postup k dispozici v rámci seznamů nebo knihoven v kolekci webů pro položky konkrétního typu obsahu, je nejúčinnějším způsobem dosažení tohoto výsledku přidání daného pracovního postupu přímo k typu obsahu webu.

Začátek stránky

Přidání nebo změna pracovního postupu v seznamu, knihovně nebo typu obsahu

Před přidáním pracovního postupu se obraťte na správce serveru a zjistěte, které pracovní postupy jsou na webu nainstalovány a povoleny. Některé pracovní postupy mohou být například nainstalovány na serveru, ale nemusí být aktivovány na webu.

Po přidání pracovního postupu do seznamu, knihovny nebo typu obsahu můžete tento pracovní postup upravit pro konkrétní použití zadáním různých možností:

 • název pracovního postupu,

 • seznam úkolů, kde jsou uloženy úkoly související s pracovním postupem,

 • seznam historie, ve kterém jsou zaznamenány všechny události související s pracovním postupem,

 • způsob spuštění pracovního postupu,

 • další možnosti specifické pro jednotlivé pracovní postupy. (Například jak jsou úkoly směrovány účastníkům, za jakých okolností je pracovní postup ukončen a jaké akce následují po úspěšném ukončení pracovního postupu.)

Pokud chcete přidat nový pracovní postup do seznamu, knihovny nebo typu obsahu, případně změnit nastavení pracovního postupu, který je již přiřazen k seznamu, knihovně nebo typu obsahu, postupujte stejným způsobem.

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Seznam nebo knihovna:

   1. Otevřete seznam nebo knihovnu, ve které chcete přidat nebo změnit pracovní postup.

    V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na příkaz Nastavení seznamu nebo klikněte na nastavení typu knihovny, kterou otevíráte.

    V knihovně dokumentů klikněte například na příkaz Nastavení knihovny dokumentů.

   2. V části Oprávnění a správa klikněte na položku Nastavení pracovního postupu.

  • Typ obsahu seznamu:

   1. Otevřete seznam nebo knihovnu obsahující instanci typu obsahu seznamu, ve kterém chcete přidat nebo změnit pracovní postup.

    V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na příkaz Nastavení seznamu nebo klikněte na nastavení typu knihovny, kterou otevíráte.

    V knihovně dokumentů klikněte například na příkaz Nastavení knihovny dokumentů.

   2. V části Typy obsahu klepněte na název typu obsahu.

    Poznámka : Jestliže není seznam nebo knihovna nastavena tak, že umožňuje více typů obsahu, nezobrazí se oblast Typy obsahu na stránce Přizpůsobit příslušného seznamu nebo knihovny.

   3. V oblasti Nastavení klepněte na možnost Nastavení pracovního postupu.

  • Typ obsahu webu:

   1. Na domovské stránce kolekce webů klepněte v nabídce Akce webu Obrázek tlačítka na příkaz Nastavení webu.

   2. V oblasti Galerie klepněte na možnost Typy obsahu webu.

   3. Klepněte na název typu obsahu webu, pro který chcete přidat nebo změnit pracovní postup, a potom klepněte na možnost Nastavení pracovního postupu.

    Poznámka : Pokud byly k tomuto seznamu, knihovně nebo typu obsahu pracovní postupy již přidány, budete v tomto kroku převedeni přímo na stránku Změnit nastavení pracovního postupu, kde po klepnutí na možnost Přidat pracovní postup přejdete na stránku Přidat pracovní postup. Pokud do tohoto seznamu, knihovny nebo typu obsahu nebyly přidány žádné pracovní postupy, budete v tomto kroku převedeni přímo na stránku Přidat pracovní postup.

 2. Na stránce Změnit nastavení pracovního postupu klepněte na možnost Přidat pracovní postup nebo klepněte na název pracovního postupu, u kterého chcete změnit nastavení.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud přidáváte pracovní postup, klepněte na stránce Přidat pracovní postup v části Pracovní postup na název šablony pracovního postupu, který chcete použít.

  • Jestliže provádíte změnu nastavení pracovního postupu, změňte na stránce Změnit pracovní postup požadované možnosti podle následujícího postupu.

 4. V oblasti Název zadejte jedinečný název pracovního postupu.

 5. V části Seznam úkolů zadejte seznam úkolů, který se má použít s tímto pracovním postupem.

  Poznámky : 

  • Můžete použít výchozí seznam Úkoly nebo vytvořit nový. Pokud použijete výchozí seznam Úkoly, budou moci účastníci pracovního postupu snadno najít a zobrazit svoje úkoly pracovního postupu pomocí zobrazení Vlastní úkoly v seznamu Úkoly.

  • Pokud pracovní postup obsahuje citlivé nebo důvěrné informace, které chcete oddělit od obecného seznamu Úkoly, vytvořte nový seznam úkolů.

  • Nový seznam úkolů je vhodné vytvořit, pokud organizace používá velký počet pracovních postupů nebo pokud pracovní postupy obsahují mnoho úkolů. V tomto případě můžete vytvořit seznamy úkolů pro každý pracovní postup.

 6. V části Seznam historie zadejte seznam úkolů, který se má použít s tímto pracovním postupem. V seznamu historie se zobrazí všechny události, ke kterým dojde během každé instance pracovního postupu.

  Poznámka : Můžete použít výchozí seznam Historie nebo můžete vytvořit nový seznam. Pokud se ve vaší organizaci používá velký počet pracovních postupů, můžete vytvořit samostatný seznam historie pro jednotlivé pracovní postupy.

 7. V části Možnosti spuštění zadejte jak, kdy nebo kdo má pracovní postup spustit.

  Poznámky : 

  • Některé možnosti nemusí být k dispozici, pokud nejsou podporovány vybranou šablonou pracovního postupu.

  • Možnost Spustit tento pracovní postup ke schválení publikování hlavní verze položky je k dispozici pouze tehdy, pokud byla aktivována podpora pro hlavní a dílčí verze pro knihovnu a pokud lze šablonu pracovního postupu, kterou jste vybrali, použít ke schválení obsahu.

 8. Jestliže přidáváte tento pracovní postup k typu obsahu webu, zadejte v části Aktualizovat typy obsahu seznamu a webu, zda chcete pracovní postup přidat ke všem typům obsahu založeným na tomto typu obsahu.

  Poznámka : Část Aktualizovat typy obsahu seznamu a webu je na stránce Přidat pracovní postup zobrazena pouze pro typy obsahu webu.

 9. Pokud jsou k dispozici další možnosti přizpůsobení pracovního postupu, klepněte na tlačítko Další a zadejte požadované možnosti pracovního postupu na stránce Přizpůsobit.

 10. Pokud nejsou k dispozici žádné další možnosti přizpůsobení pracovního postupu, klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×