Přidání nebo změna pracovního postupu v seznamu, knihovně nebo typu obsahu

Pokud chcete, aby byly pracovní postupy k dispozici pro použití v dokumentech nebo jiných položkách, je nutné je přidat k seznamu, knihovně nebo typu obsahu.

V tomto článku:

Jaké typy pracovních postupů jsou k dispozici?

Jak přidružení pracovního postupu ovlivňuje dostupnost pracovního postupu?

Přidání nebo změna pracovního postupu v seznamu, knihovně nebo typu obsahu

Jaké typy pracovních postupů jsou k dispozici?

Serverové aplikace Microsoft Office SharePoint Server 2007 obsahují několik předdefinovaných pracovních postupů, které jsou určeny jako podklad pro běžné pracovní procesy, ale každá organizace může vytvořit a používat vlastní pracovní postupy.

Předdefinované pracovní postupy

Předdefinované pracovní postupy, které jsou k dispozici v serverových aplikacích Office SharePoint Server 2007, se týkají různých obchodních procesů. Pokud tyto pracovní postupy použijete ve své kolekci webů, můžete tyto pracovní postupy přidat do seznamu, knihovny nebo typu obsahu. Některé předdefinované pracovní postupy, například schválení, shromažďování názorů a podpisů, jsou již přidruženy k typu obsahu Dokument, což znamená, že jsou automaticky k dispozici v knihovnách dokumentů.

Další informace o způsobu práce s těmito předdefinovanými pracovními postupy naleznete v odkazech v části Viz také.

Vlastní pracovní postupy

Pokud jsou ve vaší organizaci potřeba další pracovní postupy, musí je na webu nainstalovat a povolit správce serveru.

Existují dva způsoby, jimiž lze vytvářet vlastní pracovní postupy pro operační systém Office SharePoint Server 2007:

 • Profesionální vývojáři softwaru mohou vytvářet pracovní postupy pomocí rozšíření Visual Studio 2005 Extensions pro programovací model Windows Workflow Foundation     Tyto pracovní postupy obsahují vlastní kód a aktivity pracovního postupu. Poté, co profesionální vývojář vytvoří vlastní pracovní postupy, může je správce serveru nasadit na více webů.

 • Návrháři webů mohou vytvářet nekódové pracovní postupy pro použití v konkrétním seznamu nebo knihovně pomocí programu pro navrhování webu, jako je například Microsoft Office SharePoint Designer 2007     Tyto pracovní postupy se vytvářejí ze seznamu dostupných aktivit pracovního postupu a návrhář webu, který pracovní postup vytváří, je může nasadit přímo do seznamu nebo knihovny, kde se budou používat.

Začátek stránky

Jak přidružení pracovního postupu ovlivňuje dostupnost pracovního postupu?

Ačkoli je možné pracovní postup vytvořený v aplikaci Microsoft Office SharePoint Designer 2007 bez použití kódu zavést přímo do seznamu nebo knihovny, kde se bude používat, je nutné přidat všechny vlastní pracovní postupy nainstalované na serveru do seznamu, knihovny nebo typu obsahu, čímž je zajištěna jejich dostupnost v dokumentech nebo položkách v určitém umístění. Pro přidání pracovního postupu do seznamu, knihovny nebo typu obsahu je nutné oprávnění Spravovat seznamy. Ve většině případů tento úkol provádějí správci webu nebo osoby spravující určité seznamy nebo knihovny.

Dostupnost pracovního postupu v rámci webu je různá v závislosti na místě, kam je přidán:

 • Pokud pracovní postup přidáte přímo do seznamu nebo knihovny, je k dispozici pouze pro položky v tomto seznamu nebo knihovně.

 • Pokud jej přidáte k typu obsahu seznamu (příklad tytu obsahu webu, který byl přidán do konkrétního seznamu nebo knihovny), bude k dispozici pouze pro položky daného typu obsahu v konkrétním seznamu nebo knihovně, s nimiž je tento typ seznamu spojený.

 • Přidáte-li pracovní postup k typu obsahu webu, bude k dispozici pro všechny položky tohoto typu obsahu ve všech seznamech a knihovně, do níž byla přidána instance tohoto typu obsahu webu. Chcete-li, aby byl tento pracovní postup k dispozici v rámci seznamů nebo knihoven v kolekci webů pro položky konkrétního typu obsahu, je nejúčinnějším způsobem dosažení tohoto výsledku přidání daného pracovního postupu přímo k typu obsahu webu.

Začátek stránky

Přidání nebo změna pracovního postupu v seznamu, knihovně nebo typu obsahu

Před přidáním pracovního postupu se obraťte na správce serveru a zjistěte, které pracovní postupy jsou na webu nainstalovány a povoleny. Další informace o možnostech přidání nebo změny předdefinovaných pracovních postupů, které jsou součástí serverových aplikací Office SharePoint Server 2007, naleznete v odkazech v části Viz také.

Po přidání pracovního postupu do seznamu, knihovny nebo typu obsahu můžete tento pracovní postup upravit pro konkrétní použití zadáním různých možností:

 • název této instance pracovního postupu,

 • seznam úkolů, kde jsou uloženy úkoly související s pracovním postupem,

 • seznam historie obsahující záznamy všech událostí souvisejících s pracovním postupem,

 • způsob spuštění pracovního postupu,

 • další možnosti specifické pro jednotlivé pracovní postupy. (Například jak jsou úkoly směrovány účastníkům, za jakých okolností je pracovní postup ukončen a jaké akce následují po úspěšném ukončení pracovního postupu.)

Pokud chcete přidat nový pracovní postup do seznamu, knihovny nebo typu obsahu, případně změnit nastavení pracovního postupu, který je již přiřazen k seznamu, knihovně nebo typu obsahu, postupujte stejným způsobem.

Chcete-li otevřít stránku Přidat pracovní postup nebo Změnit pracovní postup pro seznam, knihovnu nebo typ obsahu, u nichž chcete přidat nebo změnit pracovní postup, proveďte některou z následujících akcí:

 • U seznamu nebo knihovny:

  1. Otevřete seznam nebo knihovnu, pro něž chcete přidat nebo změnit pracovní postup.

  2. V nabídce Nastavení nabídka nastavení klikněte na příkaz Nastavení seznamu nebo klikněte na nastavení typu knihovny, kterou otevíráte.

   V knihovně dokumentů klikněte například na příkaz Nastavení knihovny dokumentů.

  3. V části Oprávnění a správa klikněte na položku Nastavení pracovního postupu.

 • Typ obsahu seznamu:

  1. Otevřete seznam nebo knihovnu obsahující instanci typu obsahu seznamu, pro nějž chcete přidat nebo změnit pracovní postup.

  2. V nabídce Nastavení nabídka nastavení klikněte na příkaz Nastavení seznamu nebo klikněte na nastavení typu knihovny, kterou otevíráte.

   V knihovně dokumentů klikněte například na příkaz Nastavení knihovny dokumentů.

  3. V části Typy obsahu klikněte na název typu obsahu.

   Poznámka : Pokud nejsou seznam nebo knihovna nastaveny tak, aby umožňovaly více typů obsahu, část Typy obsahu se na stránce Přizpůsobit pro seznam nebo knihovnu nezobrazí.

  4. Ve skupinovém rámečku Nastavení klikněte na přepínač Nastavení pracovního postupu.

 • Typ obsahu webu:

  1. Na domovské stránce kolekce webů přejděte v nabídce Akce webu Obrázek tlačítka na položku Nastavení webu a potom klikněte na příkaz Změnit všechna nastavení webu.

  2. V oblasti Galerie klikněte na odkaz Typy obsahu webu.

  3. Klikněte na název typu obsahu webu, pro který chcete přidat nebo změnit pracovní postup, a potom klikněte na položku Nastavení pracovního postupu.

Poznámka : Pokud do tohoto seznamu, knihovny nebo typu obsahu již byly přidány pracovní postupy, zavede vás tento krok přímo na stránku Změnit nastavení pracovního postupu, kde je třeba kliknutím na tlačítko Přidat pracovní postup přejít na stránku Přidat pracovní postup. Pokud do tohoto seznamu, knihovny nebo typu obsahu nebyly přidány žádné pracovní postupy, přejdete provedením tohoto kroku přímo na stránku Přidat pracovní postup.

 1. Na stránce Změnit nastavení pracovního postupu klepněte na možnost Přidat pracovní postup nebo klepněte na název pracovního postupu, u kterého chcete změnit nastavení.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud přidáváte pracovní postup, klepněte na stránce Přidat pracovní postup v části Pracovní postup na název šablony pracovního postupu, který chcete použít.

  • Jestliže provádíte změnu nastavení pracovního postupu, změňte na stránce Změnit pracovní postup požadované možnosti podle následujícího postupu.

 3. V části Název zadejte jedinečný název pracovního postupu.

  V části Seznam úkolů zadejte seznam úkolů, které chcete v tomto pracovním postupu použít.

  Poznámky : 

  • Můžete použít výchozí seznam Úkoly nebo vytvořit seznam nový. Pokud použijete výchozí seznam Úkoly, účastníci pracovního postupu budou moci snadno vyhledávat a prohlížet své úkoly pracovního postupu pomocí zobrazení Vlastní úkoly v seznamu Úkoly.

  • Pokud úkoly pro tento pracovní postup ukáží citlivá nebo důvěrná data, která chcete mít uložená odděleně od seznamu Úkoly, je vhodné vytvořit nový seznam úkolů.

  • Jestliže vaše společnost bude používat několik pracovních postupů nebo budou pracovní postupy zahrnovat několik úkolů, měli byste vytvořit nový seznam úkolů. V takovém případě může být nutné vytvořit pro jednotlivé pracovní postupy samostatné seznamy úkolů.

 4. V části Seznam historie zadejte seznam úkolů, který se má použít s tímto pracovním postupem. V seznamu historie se zobrazí všechny události, ke kterým dojde během každé instance pracovního postupu.

  Poznámka : Můžete použít výchozí seznam Historie nebo můžete vytvořit nový seznam. Pokud se ve vaší organizaci používá velký počet pracovních postupů, můžete vytvořit samostatný seznam historie pro jednotlivé pracovní postupy.

 5. V části Možnosti spuštění zadejte jak, kdy nebo kdo má pracovní postup spustit.

  Poznámky : 

  • Konkrétní možnosti nemusí být k dispozici, pokud nejsou podporovány vybranou šablonou pracovního postupu.

  • Možnost Spustit tento pracovní postup ke schválení publikování hlavní verze položky je k dispozici pouze v případě, že je pro knihovnu povolena podpora hlavních a vedlejších verzí a vybranou šablonu pracovního postupu lze použít ke schválení obsahu.

 6. Jestliže přidáváte tento pracovní postup k typu obsahu webu, zadejte v části Aktualizovat typy obsahu seznamu a webu, zda chcete pracovní postup přidat ke všem typům obsahu založeným na tomto typu obsahu.

  Poznámka : Část Aktualizovat typy obsahu seznamu a webu je na stránce Přidat pracovní postup zobrazena pouze pro typy obsahu webu.

 7. Pokud jsou k dispozici další možnosti přizpůsobení pracovního postupu, klepněte na tlačítko Další a zadejte požadované možnosti pracovního postupu na stránce Přizpůsobit.

  Podrobnější informace o možnostech přizpůsobení předdefinovaných pracovních postupů získáte klepnutím na odkazy v části Viz také.

 8. Pokud nejsou k dispozici žádné další možnosti přizpůsobení pracovního postupu, klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×