Přidání nebo změna odkazů na panelu Snadné spuštění

Panel Snadné spuštění obsahuje odkazy na stránky, seznamy a knihovny v aplikaci Microsoft Office Project Web Access. Přidáním nebo změnou odkazů na panelu Snadné spuštění usnadníte uživatelům v organizaci navigaci v aplikaci Project Web Access.

Přidání odkazu

 1. Na panelu Snadné spuštění klikněte na položku Nastavení serveru.

 2. Na stránce Nastavení serveru klepněte na možnost Snadné spuštění.

 3. Klepněte na položku Nový Odkaz.

 4. V části Adresa URL zadejte do pole Vlastní název odkazu název odkazu, jak se má zobrazit na panelu Snadné spuštění. Je-li v organizaci vytvořena vlastní stránka pro daný odkaz, zadejte jeho název do pole Vlastní webová adresa.

  Poznámka : Pokud vlastní webovou adresu neznáte, můžete ji ověřit u integrátora nebo vývojáře softwaru.

 5. V části Záhlaví zadejte, kde se má nový odkaz zobrazit:

  • Chcete-li na panelu Snadné spuštění vytvořit nové záhlaví, v němž se nový odkaz zobrazí, v seznamu Záhlaví vyberte možnost Nové záhlaví.

  • Pokud chcete zobrazit nový odkaz na panelu Snadné spuštění v rámci stávajícího záhlaví, vyberte název příslušného záhlaví v seznamu Záhlaví.

 6. Chcete-li zobrazit položku nabídky pro všechny členy týmu, v poli Chcete zobrazit odkaz v nabídce Rychlé spuštění vyberte možnost Ano nebo Ne.

 7. Klepnutím na tlačítko OK odkaz uložíte.

Změna odkazu

 1. Na panelu Snadné spuštění klikněte na položku Nastavení serveru.

 2. Na stránce Nastavení serveru klepněte na možnost Snadné spuštění.

 3. V části Upravit nabídku Rychlé spuštění vyberte způsob, kterým budou odkazy zobrazeny:

  • Všechny části:     Pokud vyberete tuto možnost, všechny odkazy ve všech položkách nabídek na panelu Snadné spuštění budou rozbaleny.

  • Pouze aktuální část:     Vyberete-li tuto možnost, všechny položky nabídky kromě vybrané položky budou sbaleny.

 4. Chcete-li na panelu Snadné spuštění zobrazit položky nabídky ze služby Windows SharePoint Services, zaškrtněte políčko Zobrazit položky nabídky ze služby Windows SharePoint Services.

  Tip : Tyto položky nabídky se obvykle zobrazí v dolní části panelu Snadné spuštění a mohou zahrnovat odkazy Obrázky, Seznamy, Diskuse a Průzkumy.

 5. Chcete-li změnit záhlaví nebo odkazy obsažené v záhlaví, v části Nastavit podrobnosti položky nabídky klepněte na záhlaví nebo odkaz.

 6. V části Adresa URL zadejte do pole Vlastní název odkazu název odkazu, jak se má zobrazit na panelu Snadné spuštění. Je-li v organizaci vytvořena vlastní stránka pro daný odkaz, zadejte jeho název do pole Vlastní webová adresa.

  Poznámka : Pokud vlastní webovou adresu neznáte, můžete ji ověřit u integrátora nebo vývojáře softwaru.

 7. Chcete-li zobrazit položku nabídky pro všechny členy týmu, v poli Chcete zobrazit odkaz v nabídce Rychlé spuštění vyberte možnost Ano nebo Ne.

 8. Klepnutím na tlačítko OK odkaz uložíte.

  Poznámky : 

  • Chcete-li odstranit odkaz, na stránce Možnosti panelu Snadné spuštění vyberte řádek a pak klepněte na možnost Odstranit odkaz. Můžete odstranit pouze odkaz, který jste sami vytvořili. Výchozí odkazy nelze odstranit.

  • Odkazy se na panelu Snadné spuštění zobrazí v pořadí, v jakém jsou uvedeny v části Nastavit podrobnosti položky nabídky. Chcete-li změnit pořadí odkazů, vyberte řádek a pak klepněte na tlačítko Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.

Proč v aplikaci Project Web Access nelze provést některé akce?

V závislosti na nastavení oprávnění používaných k přihlášení do aplikace Project Web Access nebudete pravděpodobně moci některé funkce zobrazit nebo používat. Položky zobrazené na některých stránkách se také mohou lišit od položek uvedených v dokumentaci, jestliže správce serveru přizpůsobil aplikaci Project Web Access, ale nepřizpůsobil odpovídajícím způsobem nápovědu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×