Přidání nebo změna efektu pro obrázek

Obrázek můžete zdokonalit přidáním efektů, například stínů, září, odrazů, měkkých okrajů, zkosení a prostorových (3D) otočení. Do obrázku můžete také přidat grafický efekt nebo změnit jas, kontrast nebo rozostření obrázku.

 1. Klepněte na obrázek, do kterého chcete přidat efekt.

  Chcete-li přidat stejný efekt do více obrázků, klikněte na první obrázek a potom podržte klávesu CTRL a klikněte postupně na ostatní obrázky. Pokud používáte aplikaci Microsoft Word, je třeba zkopírovat obrázky na Kreslicí plátno (pokud tam již nejsou). Po přidání nebo změně efektu je můžete zkopírovat zpět do původního umístění v dokumentu.

 2. V části Nástroje obrázku na kartě Formát klikněte ve skupině Styly obrázků na možnost Efekty obrázků.

  Pokud nevidíte kartu Nástroje obrázku nebo Formát, dvojitým kliknutím vyberte obrázek. Pokud je v horní části okna programu vedle názvu souboru zobrazen text [Režim kompatibility], zkuste místo staršího formátu souboru, jako je DOC nebo XLC, dokument uložit do formátu, jako je DOCX nebo XLSX, a potom akci opakujte.

 3. Proveďte jednu nebo více následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat nebo změnit předdefinované kombinace efektů, přejděte na příkaz Předvolba a klikněte na požadovaný efekt.

   Pokud chcete upravit předdefinovaný efekt, klikněte na položku Prostorové možnosti a pak upravte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit stín, přejděte na položku Stín a pak klikněte na požadovaný stín.

   Chcete-li upravit stín, klikněte na položku Možnosti stínů a pak upravte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit odraz, přejděte na položku Odraz a pak klikněte na požadovanou variantu odrazu.

   Chcete-li upravit odraz, klikněte na položku Možnosti odrazu a pak upravte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit záři, přejděte na položku Záře a pak klikněte na požadovanou variantu záře.

   Chcete-li přizpůsobit barvy záře, klikněte na položku Další barvy záře a potom vyberte požadovanou barvu. Pokud chcete použít barvu, která není součástí Barvy motivu, klikněte na položku Další barvy a pak klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní nebudou aktualizovány, pokud později změníte Motiv dokumentu.

   Chcete-li upravit záři, klikněte na položku Možnosti záře a pak upravte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit měkký okraj, přejděte na položku Měkké okraje a pak klikněte na požadovanou velikost okraje.

   Pokud chcete upravit měkký okraj, klikněte na položku Možnosti měkkých okrajů a pak upravte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit okraj, přejděte na položku Zkosení a pak klikněte na požadované zkosení.

   Pokud chcete upravit zkosení, klikněte na položku Prostorové možnosti a pak upravte požadované možnosti.

  • Chcete-li změnit nebo přidat otočení v prostoru, přejděte na položku Otočení v prostoru a pak klikněte na požadované otočení.

   Pokud chcete upravit otočení, klikněte na položku Možnosti prostorového otáčení a pak upravte požadované možnosti.

   Poznámky : 

   • Další informace o možnostech v těchto podoknech získáte kliknutím na tlačítko Nápověda Vzhled tlačítka Nápověda v horní části dialogového okna Formát obrázku.

   • Chcete-li odebrat efekt přidaný do obrázku, přejděte na položku nabídky pro daný efekt a potom odeberte efekt kliknutím na příslušnou možnost. Pokud chcete například odebrat stín, přejděte na položku Stín a potom klikněte na první položku Bez stínu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×