Přidání nebo změna efektu pro obrázek

Obrázek můžete zdokonalit přidáním efektů, například stínů, září, odrazů, měkkých okrajů, zkosení a prostorových otočení (3-D).

Jakou aplikaci systému Microsoft Office 2007 používáte?

Excel

Outlook

PowerPoint

Excel

 1. Klepněte na obrázek, do kterého chcete přidat efekt.

  Pokud chcete přidat stejný efekt do více obrázků, klepněte na první obrázek, stiskněte a podržte klávesu CTRL a klepněte na další obrázky.

 2. V části Nástroje obrázku na kartě Formát klepněte ve skupině Styly obrázků na možnost Efekty obrázků.

  Karta Nástroje obrázku

  Pokud se karty Nástroje obrázku nebo Formát nezobrazí, zkontrolujte, zda jste klepli na obrázek.

 3. Proveďte jednu nebo více následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat nebo změnit předdefinované kombinace efektů, přejděte na příkaz Předvolba a klepněte na požadovaný efekt.

   Pokud chcete upravit předdefinovaný efekt, klepněte na položku Prostorové možnosti a pak vyberte požadované možnosti. Další informace o možnostech v podokně Prostorový efekt získáte klepnutím na tlačítko Nápověda Vzhled tlačítka Nápověda v horní části dialogového okna Formát obrázku.

  • Chcete-li přidat nebo změnit stín, přejděte na položku Stín a pak klepněte na požadovaný stín.

   Chcete-li upravit stín, klepněte na položku Možnosti stínů a pak vyberte požadované možnosti. Další informace o možnostech v podokně Stín získáte klepnutím na tlačítko Nápověda Vzhled tlačítka Nápověda v horní části dialogového okna Formát obrázku.

  • Chcete-li přidat nebo změnit odraz, přejděte na položku Odraz a pak klepněte na požadovanou variantu odrazu.

  • Chcete-li přidat nebo změnit záři, přejděte na položku Záře a pak klepněte na požadovanou variantu záře.

   Chcete-li upravit barvy záře, klepněte na položku Další zářivé barvy a vyberte požadovanou barvu. Chcete-li změnit na barvu, která není uložena v Barvy motivu, klepněte na položku Další barvy a pak klepněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo vytvořte svou vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní neaktualizujte, pokud chcete později změnit Motiv dokumentu. Další informace o motivech najdete v tématu Informace o motivech, rychlých stylech, stylech buněk a stylech pozadí.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit měkký okraj, přejděte na položku Měkké okraje a pak klepněte na požadovanou velikost okraje.

  • Chcete-li přidat nebo změnit okraj, přejděte na položku Zkosení a pak klepněte na požadované zkosení.

   Pokud chcete upravit zkosení, klepněte na položku Prostorové možnosti a pak vyberte požadované možnosti. Další informace o možnostech v podokně Prostorový efekt získáte klepnutím na tlačítko Nápověda Vzhled tlačítka Nápověda v horní části dialogového okna Formát obrázku.

  • Chcete-li změnit nebo přidat otočení v prostoru, přejděte na položku Otočení v prostoru a pak klepněte na požadované otočení.

   Pokud chcete upravit otočení, klepněte na položku Možnosti prostorového otáčení a pak vyberte požadované možnosti. Další informace o možnostech v podokně Otočení v prostoru získáte klepnutím na tlačítko Nápověda Vzhled tlačítka Nápověda v horní části dialogového okna Formát tvaru.

Začátek stránky

Outlook

Pro jeden obrázek

 1. Klepněte na obrázek, do kterého chcete přidat efekt.

 2. V části Nástroje obrázku na kartě Formát klepněte ve skupině Styly obrázků na možnost Efekty obrázků.

  Nástroje obrázku, karta Formát

  Pokud se karty Nástroje obrázku nebo Formát nezobrazí, zkontrolujte, zda jste klepli na obrázek.

 3. Proveďte jednu nebo více následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat nebo změnit předdefinované kombinace efektů, přejděte na příkaz Předvolba a klepněte na požadovaný efekt.

   Pokud chcete upravit předdefinovaný efekt, klepněte na položku Prostorové možnosti a pak vyberte požadované možnosti. Další informace o možnostech v podokně Prostorový efekt získáte klepnutím na tlačítko Nápověda Vzhled tlačítka Nápověda v horní části dialogového okna Formát obrázku.

  • Chcete-li přidat nebo změnit stín, přejděte na položku Stín a pak klepněte na požadovaný stín.

   Chcete-li upravit stín, klepněte na položku Možnosti stínů a pak vyberte požadované možnosti. Další informace o možnostech v podokně Stín získáte klepnutím na tlačítko Nápověda Vzhled tlačítka Nápověda v horní části dialogového okna Formát obrázku.

  • Chcete-li přidat nebo změnit odraz, přejděte na položku Odraz a pak klepněte na požadovanou variantu odrazu.

  • Chcete-li přidat nebo změnit záři, přejděte na položku Záře a pak klepněte na požadovanou variantu záře.

   Chcete-li upravit barvy záře, klepněte na položku Další zářivé barvy a vyberte požadovanou barvu. Chcete-li změnit na barvu, která není uložena v Barvy motivu, klepněte na položku Další barvy a pak klepněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo vytvořte svou vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní neaktualizujte, pokud chcete později změnit Motiv dokumentu. Další informace o motivech najdete v tématu Informace o motivech, rychlých stylech, stylech buněk a stylech pozadí.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit měkký okraj, přejděte na položku Měkké okraje a pak klepněte na požadovanou velikost okraje.

  • Chcete-li přidat nebo změnit okraj, přejděte na položku Zkosení a pak klepněte na požadované zkosení.

   Pokud chcete upravit zkosení, klepněte na položku Prostorové možnosti a pak vyberte požadované možnosti. Další informace o možnostech v podokně Prostorový efekt získáte klepnutím na tlačítko Nápověda Vzhled tlačítka Nápověda v horní části dialogového okna Formát obrázku.

  • Chcete-li změnit nebo přidat otočení v prostoru, přejděte na položku Otočení v prostoru a pak klepněte na požadované otočení.

   Pokud chcete upravit otočení, klepněte na položku Možnosti prostorového otáčení a pak vyberte požadované možnosti. Další informace o možnostech v podokně Otočení v prostoru získáte klepnutím na tlačítko Nápověda Vzhled tlačítka Nápověda v horní části dialogového okna Formát obrázku.

Pro několik obrázků najednou

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na každý obrázek, do něhož chcete přidat efekt, a v Místní nabídka přejděte na příkaz Obtékání textu.

 2. Klepněte na položku Obdélník nebo jakoukoli jinou možnost kromě možnosti Rovnoběžně s textem.

 3. Vložte kreslicí plátno. Na kartě Vložení ve skupině Ilustrace klepněte na položku Tvary a pak klepněte na možnost Nové kreslicí plátno.

  Karta Vložení

 4. Vyjměte a vložte obrázky, do kterých chcete přidat efekt, na kreslicí plátno.

 5. V části Nástroje obrázku na kartě Formát ve skupině Stínové efekty skupiny, klepněte na šipku vedle tlačítka Stínové efekty a poté vyberte požadovaný stín.

  obrázek Nástroje obrázku, karta Formát

  Pokud se karty Nástroje obrázku nebo Formát nezobrazí, zkontrolujte, zda jste klepli na obrázek.

  Chcete-li upravit barvu stínu, klepněte na položku Barva stínu a potom klepněte na požadovanou barvu.

  Chcete-li změnit na barvu, která není uložena v Barvy motivu, klepněte na položku Další barvy stínu, a pak klepněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo vytvořte svou vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní neaktualizujte, pokud chcete později změnit Motivdokumentu. Další informace o motivech najdete v tématu Informace o motivech, rychlých stylech, stylech buněk a stylech pozadí.

Začátek stránky

PowerPoint

 1. Klepněte na obrázek, do kterého chcete přidat efekt.

  Pokud chcete přidat stejný efekt do více obrázků, klepněte na první obrázek, stiskněte a podržte klávesu CTRL a klepněte na další obrázky.

 2. V části Nástroje obrázku na kartě Formát klepněte ve skupině Styly obrázků na možnost Efekty obrázků.

  Karta Nástroje obrázku

  Pokud se karty Nástroje obrázku nebo Formát nezobrazí, zkontrolujte, zda jste klepli na obrázek.

 3. Proveďte jednu nebo více následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat nebo změnit předdefinované kombinace efektů, přejděte na příkaz Předvolba a klepněte na požadovaný efekt.

   Pokud chcete upravit předdefinovaný efekt, klepněte na položku Prostorové možnosti a pak vyberte požadované možnosti. Další informace o možnostech v podokně Prostorový efekt získáte klepnutím na tlačítko Nápověda Vzhled tlačítka Nápověda v horní části dialogového okna Formát obrázku.

  • Chcete-li přidat nebo změnit stín, přejděte na položku Stín a pak klepněte na požadovaný stín.

   Chcete-li upravit stín, klepněte na položku Možnosti stínů a pak vyberte požadované možnosti. Další informace o možnostech v podokně Stín dialogového okna Formát obrázku získáte klepnutím na tlačítko Nápověda Vzhled tlačítka Nápověda v horní části dialogového okna Formát obrázku.

  • Chcete-li přidat nebo změnit odraz, přejděte na položku Odraz a pak klepněte na požadovanou variantu odrazu.

  • Chcete-li přidat nebo změnit záři, přejděte na položku Záře a pak klepněte na požadovanou variantu záře.

   Chcete-li upravit barvy záře, klepněte na položku Další zářivé barvy a vyberte požadovanou barvu. Chcete-li změnit na barvu, která není uložena v Barvy motivu, klepněte na položku Další barvy a pak klepněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo vytvořte svou vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní neaktualizujte, pokud chcete později změnit Motiv dokumentu. Další informace o motivech najdete v tématu Informace o motivech, rychlých stylech, stylech buněk a stylech pozadí.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit měkký okraj, přejděte na položku Měkké okraje a pak klepněte na požadovanou velikost okraje.

  • Chcete-li přidat nebo změnit okraj, přejděte na položku Zkosení a pak klepněte na požadované zkosení.

   Pokud chcete upravit zkosení, klepněte na položku Prostorové možnosti a pak vyberte požadované možnosti. Další informace o možnostech v podokně Prostorový efekt získáte klepnutím na tlačítko Nápověda Vzhled tlačítka Nápověda v horní části dialogového okna Formát obrázku.

  • Chcete-li změnit nebo přidat otočení v prostoru, přejděte na položku Otočení v prostoru a pak klepněte na požadované otočení.

   Pokud chcete upravit otočení, klepněte na položku Možnosti prostorového otáčení a pak vyberte požadované možnosti. Další informace o možnostech v podokně Otočení v prostoru získáte klepnutím na tlačítko Nápověda Vzhled tlačítka Nápověda v horní části dialogového okna Formát obrázku.

Začátek stránky

Word

Pro obrázek mimo kreslicí plátno

 1. Klepněte na obrázek, do kterého chcete přidat efekt.

 2. V části Nástroje obrázku na kartě Formát klepněte ve skupině Styly obrázků na možnost Efekty obrázků.

  Nástroje obrázku, karta Formát

  Pokud se karty Nástroje obrázku nebo Formát nezobrazí, zkontrolujte, zda jste klepli na obrázek.

 3. Proveďte jednu nebo více následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat nebo změnit předdefinované kombinace efektů, přejděte na příkaz Předvolba a klepněte na požadovaný efekt.

   Pokud chcete upravit předdefinovaný efekt, klepněte na položku Prostorové možnosti a pak vyberte požadované možnosti. Další informace o možnostech v podokně Prostorový efekt získáte klepnutím na tlačítko Nápověda Vzhled tlačítka Nápověda v horní části dialogového okna Formát obrázku.

  • Chcete-li přidat nebo změnit stín, přejděte na položku Stín a pak klepněte na požadovaný stín.

   Chcete-li upravit stín, klepněte na položku Možnosti stínů a pak vyberte požadované možnosti. Další informace o možnostech v podokně Stín získáte klepnutím na tlačítko Nápověda Vzhled tlačítka Nápověda v horní části dialogového okna Formát obrázku.

  • Chcete-li přidat nebo změnit odraz, přejděte na položku Odraz a pak klepněte na požadovanou variantu odrazu.

  • Chcete-li přidat nebo změnit záři, přejděte na položku Záře a pak klepněte na požadovanou variantu záře.

   Chcete-li upravit barvy záře, klepněte na položku Další zářivé barvy a vyberte požadovanou barvu. Chcete-li změnit na barvu, která není uložena v Barvy motivu, klepněte na položku Další barvy a pak klepněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo vytvořte svou vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní neaktualizujte, pokud chcete později změnit Motiv dokumentu. Další informace o motivech najdete v tématu Informace o motivech, rychlých stylech, stylech buněk a stylech pozadí.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit měkký okraj, přejděte na položku Měkké okraje a pak klepněte na požadovanou velikost okraje.

  • Chcete-li přidat nebo změnit okraj, přejděte na položku Zkosení a pak klepněte na požadované zkosení.

   Pokud chcete upravit zkosení, klepněte na položku Prostorové možnosti a pak vyberte požadované možnosti. Další informace o možnostech v podokně Prostorový efekt získáte klepnutím na tlačítko Nápověda Vzhled tlačítka Nápověda v horní části dialogového okna Formát obrázku.

  • Chcete-li změnit nebo přidat otočení v prostoru, přejděte na položku Otočení v prostoru a pak klepněte na požadované otočení.

   Pokud chcete upravit otočení, klepněte na položku Možnosti prostorového otáčení a pak vyberte požadované možnosti. Další informace o možnostech v podokně Otočení v prostoru získáte klepnutím na tlačítko Nápověda Vzhled tlačítka Nápověda v horní části dialogového okna Formát obrázku.

Pro jeden nebo více obrázků na kreslicím plátně

K obrázkům na kreslicím plátně lze přidat pouze efekty stínu. Nelze přidat jiné efekty, například odrazy, záře, měkké okraje, zkosení nebo otočení v prostoru.

 1. Klepněte na obrázek, do kterého chcete přidat efekt stínu.

  Poznámka : Chcete-li přidat stejný efekt do více obrázků, je nutné změnit styl obtékání textu a zkopírovat obrázky na Kreslicí plátno. (Po přidání nebo změně efektu je můžete zkopírovat zpět do původního umístění v dokumentu.) Chcete-li změnit styl obtékání textu, klepněte pravým tlačítkem myši na jednotlivé obrázky a v Místní nabídka přejděte na příkaz Obtékání textu. Pak klepněte na položku Obdélník nebo na jakoukoli jinou možnost kromě možnosti Rovnoběžně s textem.

 2. V části Nástroje obrázku na kartě Formát ve skupině Stínové efekty klepněte na šipku vedle tlačítka Stínové efekty a poté vyberte požadovaný stín.

  obrázek Nástroje obrázku, karta Formát

  Pokud se karty Nástroje obrázku nebo Formát nezobrazí, zkontrolujte, zda jste klepli na obrázek.

  Chcete-li upravit barvu stínu, klepněte na položku Barva stínu a potom klepněte na požadovanou barvu.

  Chcete-li změnit na barvu, která není uložena v Barvy motivu, klepněte na položku Další barvy stínu a pak klepněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo vytvořte svou vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní neaktualizujte, pokud chcete později změnit Motiv dokumentu. Další informace o motivech najdete v tématu Informace o motivech, rychlých stylech, stylech buněk a stylech pozadí.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×