Přidání nebo odstranění záložek

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Záložka označuje určité místo nebo vybraný text, ke kterému jste zadali název a označili jej, abyste se k němu mohli později vrátit. Pomocí záložky můžete například označit text, který chcete později upravit. Namísto hledání tohoto textu procházením dokumentu k němu můžete přejít pomocí dialogového okna Záložka.

K záložkám lze také přidávat křížové odkazy. Po vložení do dokumentu můžete na záložku odkazovat z jiných míst v textu vytvořením křížových odkazů.

V tomto článku

Přidání záložky

Změna záložky

Přechod na určitou záložku

Odstranění záložky

Přidání záložky

 1. Vyberte text nebo položku, ke které chcete přiřadit záložku, nebo klepněte na místo, kam chcete záložku vložit.

 2. Na kartě Vložení ve skupině odkazy klikněte na Záložka. Obrázek pásu karet aplikace Word

 3. Do pole Název záložky napište název nebo ho vyberte ze seznamu.

  Názvy záložek musí začínat písmenem a můžou obsahovat čísla. Pole název záložky nesmí obsahovat mezery. Však může použít podtržítko k oddělení slov, třeba "První_nadpis."

 4. Klikněte na Přidat.

Začátek stránky

Změna záložky

Po přidání záložky do bloku textu vloží aplikace Microsoft Office Word text do hranatých závorek. Při provádění změny ověřte, zda měníte text a grafiku uzavřenou v závorkách.

Zobrazení závorek záložek

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na tlačítko Možnosti aplikace Word.

 2. Klepněte na možnost Upřesnit a zaškrtněte políčko Zobrazit záložky v části Zobrazit obsah dokumentu.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Pokud přiřadíte záložku k položce, zobrazí se záložka na obrazovce v závorkách ([…]). Jestliže přiřadili záložku k místu, zobrazí se jako ukazatel ve tvaru písmene I. Závorky se netisknou.

Změny, které lze u záložky provést

Položky označené záložkou můžete vyjímat, kopírovat a vkládat. V označených položkách můžete také mazat a přidávat text.

Akce

Výsledek

Kopírování celé označené položky nebo její části na jiné místo ve stejném souboru

Záložka zůstane na původním místě, kopie není označena.

Kopírování celé označené položky do jiného dokumentu

Oba dokumenty budou obsahovat stejné položky a záložky.

Vyjmutí celé označené položky a její následné vložení do téhož dokumentu

Položka i záložka se přesunou na nové místo.

Odstranění části označené položky

Záložka zůstane na místě zbylého textu.

Přidání textu mezi libovolné dva znaky uzavřené v záložce

Přidávané je včleněno do záložky.

Klepnutí přímo za úvodní závorku záložky a přidání textu nebo grafiky do položky

Přidávané je včleněno do záložky.

Klepnutí přímo za koncovou závorku záložky a přidání textu nebo grafiky do položky

Přidávané není včleněno do záložky.

Začátek stránky

Přechod na určitou záložku

 1. Na kartě Vložení ve skupině odkazy klikněte na Záložka. Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Klepnutím na přepínač Název nebo Umístění seřaďte seznam záložek v dokumentu.

 3. Klepněte na název záložky, ke které chcete přejít.

 4. Klepněte na tlačítko Přejít na.

Začátek stránky

Odstranění záložky

 1. Na kartě Vložení ve skupině odkazy klikněte na Záložka. Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Klepněte na název záložky, kterou chcete vymazat a klepněte na tlačítko Odebrat.

Poznámka : Chcete-li odstranit záložku i položku, kterou záložka označuje (například blok textu nebo jiný prvek), vyberte příslušnou položku a stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×