Přidání nebo odstranění záložek

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Záložka označuje určité místo nebo vybraný text, ke kterému jste zadali název aoznačili jej, abyste se kněmu mohli později vrátit. Pomocí záložky můžete například označit text, který chcete později upravit. Namísto hledání tohoto textu procházením dokumentu kněmu můžete přejít pomocí dialogového okna Záložka.

V tomto článku

Přidání záložky

Přechod na určitou záložku

Zobrazení indikátorů záložek

Změna záložky

Odstranění záložky

Přidání záložky

 1. Vyberte text nebo položku, ke které chcete přiřadit záložku, nebo klepněte na místo, kam chcete záložku vložit.

 2. Na kartě Vložení ve skupině odkazy klikněte na Záložka.

  Skupina Odkazy

 3. Do pole Název záložky napište název nebo ho vyberte ze seznamu.

  Názvy záložek musí začínat písmenem a můžou obsahovat čísla. Pole název záložky nesmí obsahovat mezery. Však může použít podtržítko k oddělení slov, třeba "První_nadpis."

  Dialogové okno Záložka

 4. Klepněte na tlačítko Přidat.

Začátek stránky

Přechod na určitou záložku

 1. Na kartě Vložení ve skupině odkazy klikněte na Záložka.

  Skupina Odkazy

 2. Klepnutím na přepínač Název nebo Umístění seřaďte seznam záložek v dokumentu.

 3. Klepněte na název záložky, ke které chcete přejít.

 4. Klepněte na tlačítko Přejít na.

  Dialogové okno Záložka

Začátek stránky

Zobrazení indikátorů záložek

Pokud přiřadíte záložku k bloku textu nebo k položce, zobrazí se záložka na obrazovce v závorkách ([…]). Jestliže přiřadíte záložku k umístění, zobrazí se jako ukazatel ve tvaru písmene I. Závorky ani písmena I se netisknou.

 1. Klikněte na kartu Soubor a pak na tlačítko Možnosti.

 2. Klepněte na možnost Upřesnit a zaškrtněte políčko Zobrazit záložky v části Zobrazit obsah dokumentu.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Změna záložky

Chcete-li položku, na kterou je nastavena záložka, změnit, doporučujeme nejprve zobrazit indikátory záložek.

Položky označené záložkou můžete vyjímat, kopírovat a vkládat. V označených položkách můžete také mazat a přidávat text.

Akce

Výsledek

Kopírování celé označené položky nebo její části na jiné místo ve stejném souboru

Záložka zůstane na původním místě, kopie není označena.

Kopírování celé označené položky do jiného dokumentu

Oba dokumenty budou obsahovat stejné položky a záložky.

Vyjmutí celé označené položky a její následné vložení do téhož dokumentu

Položka i záložka se přesunou na nové místo.

Odstranění části označené položky

Záložka zůstane na místě zbylého textu.

Přidání textu mezi libovolné dva znaky uzavřené v záložce

Přidávané je včleněno do záložky.

Klepnutí přímo za úvodní závorku záložky a přidání textu nebo grafiky do položky

Přidávané je včleněno do záložky.

Klepnutí přímo za koncovou závorku záložky a přidání textu nebo grafiky do položky

Přidávané není včleněno do záložky.

Začátek stránky

Odstranění záložky

 1. Na kartě Vložení ve skupině odkazy klikněte na Záložka.

  Skupina Odkazy

 2. Klepnutím na přepínač Název nebo Umístění seřaďte seznam záložek v dokumentu.

 3. Klikněte na název záložky, kterou chcete odstranit.

 4. Klepněte na tlačítko Odstranit.

  Dialogové okno Záložka

Poznámka : Chcete-li odstranit záložku i položku, kterou záložka označuje (například blok textu nebo jiný prvek), vyberte příslušnou položku a stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×