Přidání nebo odstranění výplně obrazce nebo efektu obrazce

Vzhled tvaru můžete upravit změnou jeho výplně nebo přidáním efektů, například stínů, záře, odrazů, měkkých okrajů, zkosení a otočení v prostoru.

V tomto článku:

Přehled výplní, přechodů a efektů

Přidání nebo změna výplně tvaru

Přidání nebo změna efektu tvaru

Odstranění výplně tvaru

Odstranění efektu tvaru

Přehled výplní, přechodů a efektů

Výplň je vnitřní plocha tvaru. Změníte-li barvu výplně tvaru, můžete k výplni přidat také texturu, obrázek nebo přechod. Přechod je postupné prolínání barev a odstínů, obvykle z jedné barvy do druhé nebo z jednoho barevného odstínu do jiného odstínu téže barvy.

Obrázek SmartArt s obrazci s plnou a přechodovou výplní

Změna barvy výplně u tvaru ovlivní pouze jeho vnitřní plochu (přední vrstvu). Přidáte-li další efekt, například stín, a chcete-li u tohoto efektu použít jinou barvu, musíte barvu stínu změnit samostatně.

Prostorové efekty dodávají tvaru hloubku. K tvaru můžete přidat kombinaci několika prostorových efektů nebo jednotlivé efekty. Kombinace jednotlivých efektů můžete k tvarům přidávat v aplikacích Excel, Outlook, Word a PowerPoint sady Microsoft Office 2007.

Začátek stránky

Přidání nebo změna výplně tvaru

Aplikace Excel, Outlook, Word a PowerPoint sady Office 2007

 1. Klepněte na tvar, ke kterému chcete přidat výplň.

  Chcete-li přidat stejnou výplň k více tvarům, klepněte na první z nich, stiskněte a podržte klávesu CTRL a poté klepněte na další tvary.

 2. V oddílu Nástroje kreslení na kartě Formát klepněte ve skupině Styly tvaru na šipku vedle možnosti Výplň tvaru a poté proveďte některou z následujících akcí:

  Nástroje kreslení, karta Formát

  • Chcete-li přidat nebo změnit barvu výplně, klepněte na požadovanou barvu; nechcete-li vybrat žádnou barvu, klepněte na položku Bez výplně.

   Pokud chcete použít barvu, která není součástí Barvy motivu, klepněte na položku Další barvy výplně a pak klepněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní nebudou aktualizovány, pokud později změníte Motiv dokumentu.

   Tip : Klepnete-li na možnost Další barvy výplně, můžete nastavit také průhlednost tvaru. V dolní části dialogového okna Barvy přesuňte jezdec Průhlednost nebo zadejte číselnou hodnotu do pole u jezdce. Procentuální hodnotu průhlednosti můžete nastavit v rozsahu od 0 % (zcela neprůhledné, výchozí nastavení) do 100 % (zcela průhledné).

  • Chcete-li přidat nebo změnit obrázek výplně, klepněte na možnost Obrázek, najděte složku s obrázkem, který chcete použít, klepněte na soubor s obrázkem a poté klepněte na tlačítko Vložit.

  • Chcete-li přidat nebo změnit přechodovou výplň, přejděte na položku Přechod a poté klepněte na požadovanou variantu přechodu.

   Chcete-li přechod přizpůsobit, klepněte na položku Další přechody a potom vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit texturu výplně, přejděte na položku Textura a poté klepněte na požadovanou texturu.

   Chcete-li texturu přizpůsobit, klepněte na položku Další textury a potom vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit vzorek v aplikaci Outlook 2007 nebo Word 2007, klepněte na možnost Vzorek a poté klepněte na požadované možnosti.

Office Publisher 2007 

 1. Klepněte na tvar, ke kterému chcete přidat výplň.

  Chcete-li přidat stejnou výplň k více tvarům, klepněte na první z nich, stiskněte a podržte klávesu CTRL a poté klepněte na další tvary.

 2. Na Panel nástrojůFormát klepněte na šipku u tlačítka Barva výplně Obrázek tlačítka a poté proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li změnit barvu tvaru, klepněte na požadovanou barvu; nechcete-li vybrat žádnou barvu, klepněte na položku Bez výplně.

   Chcete-li použít barvu, která není zobrazena, klepněte na položku Další barvy výplně a pak klepněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní.

  • Chcete-li přidat nebo změnit přechodovou výplň, klepněte na možnost Vzhled výplně, klepněte na kartu Přechod a vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit texturu výplně, klepněte na možnost Vzhled výplně, klepněte na kartu Textura a vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit vzorek výplně, klepněte na možnost Vzhled výplně, klepněte na kartu Vzorek a vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit obrázek výplně, klepněte na možnost Vzhled výplně, klepněte na kartu Obrázek a vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit barevný nádech výplně, klepněte na možnost Vzhled výplně, klepněte na kartu Barevný nádech a vyberte požadované možnosti.

Začátek stránky

Přidání nebo změna efektu tvaru

Aplikace Excel a PowerPoint sady Office 2007

 1. Klepněte na tvar, ke kterému chcete přidat efekt.

  Chcete-li přidat stejný efekt k více tvarům, klepněte na první z nich, stiskněte a podržte klávesu CTRL a poté klepněte na další tvary.

 2. V oddílu Nástroje kreslení na kartě Formát klepněte ve skupině Styly tvaru na možnost Efekty tvarů a poté proveďte některou z následujících akcí:

  Nástroje kreslení, karta Formát

  • Chcete-li změnit předdefinovanou kombinaci efektů, přejděte na položku Předvolené a poté klepněte na požadovaný efekt.

   Chcete-li předdefinovaný efekt upravit, klepněte na položku Prostorové možnosti a vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit stín, přejděte na položku Stín a poté klepněte na požadovaný stín.

   Chcete-li stín přizpůsobit, klepněte na položku Možnosti stínů a potom vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit odraz, přejděte na položku Odraz a poté klepněte na požadovanou variantu odrazu.

  • Chcete-li přidat nebo změnit záři, přejděte na položku Záře a poté klepněte na požadovanou variantu záře.

   Chcete-li přizpůsobit barvy záře, klepněte na položku Další barvy záře a potom vyberte požadovanou barvu. Pokud chcete použít barvu, která není součástí Barvy motivu, klepněte na položku Další barvy a pak klepněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní nebudou aktualizovány, pokud později změníte Motiv dokumentu.

  • Chcete-li přidat nebo změnit měkký okraj, přejděte na položku Měkké okraje a poté klepněte na požadovanou velikost okraje.

  • Chcete-li přidat nebo změnit okraj, přejděte na položku Zkosení a poté klepněte na požadované zkosení.

   Chcete-li zkosení upravit, klepněte na položku Další nastavení prostorového efektu a vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit otočení v prostoru, přejděte na položku Otočení v prostoru a poté klepněte na požadované otočení.

   Chcete-li otočení upravit, klepněte na položku Prostorové možnosti a vyberte požadované možnosti.

   Poznámky : 

   • Chcete-li vytvořit vlastní efekt přidáním více jednotlivých efektů, opakujte druhý krok tohoto postupu.

   • Přidáte-li k tvaru prostorový efekt, například zkosení nebo otočení v prostoru, a poté přidáte měkký okraj, neuvidíte žádnou změnu tvaru, protože prostorové efekty mají přednost. Odstraníte-li však prostorový efekt, bude efekt měkkých okrajů viditelný.

Aplikace Outlook a Word sady Office 2007

 1. Klepněte na tvar, ke kterému chcete přidat efekt.

  Chcete-li přidat stejný efekt k více tvarům, klepněte na první z nich, stiskněte a podržte klávesu CTRL a poté klepněte na další tvary.

 2. V oblasti Nástroje kreslení proveďte na kartě Formát jednu z následujících akcí:

  Nástroje kreslení, karta Formát

  • Chcete-li přidat nebo změnit stín, klepněte ve skupině Stínové efekty na šipku u možnosti Stínové efekty a poté vyberte požadovaný stín.

   Chcete-li přizpůsobit barvu stínu, přejděte na položku Barva stínu a poté klepněte na požadovanou barvu.

   Pokud chcete použít barvu, která není součástí Barvy motivu, klepněte na položku Další barvy stínu a pak klepněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní nebudou aktualizovány, pokud později změníte Motiv dokumentu.

  • Chcete-li přidat nebo změnit prostorový efekt, klepněte ve skupině Prostorové efekty na šipku u možnosti Prostorové efekty a poté vyberte požadované možnosti.

Office Publisher 2007 

 1. Klepněte na tvar, ke kterému chcete přidat efekt.

  Chcete-li přidat stejný efekt k více tvarům, klepněte na první z nich, stiskněte a podržte klávesu CTRL a poté klepněte na další tvary.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Na Panel nástrojůFormát klepněte na tlačítko Styl stínu Vzhled tlačítka a poté klepněte na požadovaný styl stínu.

   Chcete-li přizpůsobit umístění nebo barvu stínu, klepněte na tlačítko Nastavení stínu a poté vyberte požadované možnosti na panelu nástrojů Nastavení stínu.

  • Na Panel nástrojůFormát klepněte na tlačítko Prostorový styl Obrázek tlačítka a poté klepněte na požadovaný prostorový styl.

   Jestliže chcete u prostorového efektu změnit barvu, hloubku, směr, světlo či povrchovou texturu, klepněte na tlačítko Nastavení prostorového efektu a na panelu nástrojů Nastavení prostorového efektu zvolte požadované možnosti.

Poznámka : Na stejný tvar nelze použít zároveň stín a prostorový efekt.

Začátek stránky

Odstranění výplně tvaru

Aplikace Excel, Outlook, Word a PowerPoint sady Office 2007

 1. Klepněte na tvar, z nějž chcete odstranit výplň.

  Chcete-li odstranit stejnou výplň z více tvarů, klepněte na první z nich, stiskněte klávesu CTRL a poté klepněte na další tvary.

 2. V oddílu Nástroje kreslení na kartě Formát klepněte ve skupině Styly tvaru na šipku vedle možnosti Výplň tvaru a poté na položku Bez výplně.

  Obrázek skupiny Styly tvarů

Office Publisher 2007 

 1. Klepněte na tvar, z nějž chcete odstranit výplň.

  Chcete-li odstranit stejnou výplň z více tvarů, klepněte na první z nich, stiskněte klávesu CTRL a poté klepněte na další tvary.

 2. Na Panel nástrojůFormát klepněte na šipku vedle tlačítka Barva výplně  Obrázek tlačítka a potom na tlačítko Bez výplně.

Začátek stránky

Odstranění efektu tvaru

Aplikace Excel a PowerPoint sady Office 2007

 1. Klepněte na tvar, z něhož chcete odstranit efekt.

  Chcete-li odstranit stejný efekt z více tvarů, klepněte na první z nich, stiskněte klávesu CTRL a poté klepněte na další tvary.

 2. V oddílu Nástroje kreslení na kartě Formát klepněte ve skupině Styly tvaru na možnost Efekty tvarů a poté proveďte některou z následujících akcí:

  Obrázek skupiny Styly tvarů

  • Chcete-li z tvaru odstranit předdefinovanou kombinaci efektů, přejděte na položku Předvolené a poté klepněte na možnost Bez předvoleb.

  • Chcete-li z tvaru odstranit stín, přejděte na položku Stín a poté klepněte na možnost Bez stínu.

  • Chcete-li z tvaru odstranit odraz, přejděte na položku Odraz a poté klepněte na možnost Bez odrazu.

  • Chcete-li z tvaru odstranit záři, přejděte na položku Záře a poté klepněte na možnost Bez záře.

  • Chcete-li z tvaru odstranit měkké okraje, přejděte na položku Měkké okraje a poté klepněte na možnost Bez měkkých okrajů.

  • Chcete-li z tvaru odstranit okraj, přejděte na položku Zkosení a poté klepněte na možnost Bez zkosení.

  • Chcete-li z tvaru odstranit otočení v prostoru, přejděte na položku Otočení v prostoru a poté klepněte na možnost Bez otočení.

Poznámka : Pokud jste přidali více jednotlivých efektů a chcete je odstranit všechny, opakujte druhý krok tohoto postupu.

Aplikace Outlook a Word sady Office 2007

 1. Klepněte na tvar, z něhož chcete odstranit efekt.

  Chcete-li odstranit stejný efekt z více tvarů, klepněte na první z nich, stiskněte klávesu CTRL a poté klepněte na další tvary.

 2. V oblasti Nástroje kreslení proveďte na kartě Formát jednu z následujících akcí:

  Obrázek skupin Stínové efekty a Prostorové efekty na kartě Formát

  • Chcete-li odstranit stín, klepněte ve skupině Stínové efekty na šipku u možnosti Stínové efekty a poté klepněte na možnost Bez efektu stínu.

  • Chcete-li odstranit prostorový efekt, klepněte ve skupině Prostorové efekty na šipku u možnosti Prostorové efekty a poté klepněte na položku Bez prostorového efektu

Office Publisher 2007 

 1. Klepněte na tvar, z něhož chcete odstranit efekt.

  Chcete-li odstranit efekt z více tvarů, klepněte na první z nich, stiskněte klávesu CTRL a poté klepněte na další tvary.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li odstranit stín, klepněte na Panel nástrojůFormát na tlačítko Styl stínu  Vzhled tlačítka a potom na tlačítko Bez stínu.

  • Chcete-li odstranit prostorový efekt, klepněte na Panel nástrojůFormát na tlačítko Prostorový styl  Obrázek tlačítka a potom na tlačítko Bez prostorových efektů.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×