Přidání nebo odstranění výplně obrazce nebo efektu obrazce

Vzhled obrazce můžete upravit změnou jeho výplně nebo přidáním efektů, například stínů, záře, odrazů, měkkých okrajů, zkosení a otočení v prostoru. Můžete také změnit nebo odebrat ohraničení textového pole či obrazce.

Informace o změně vzhledu textového pole naleznete v tématu Přidání nebo odstranění výplně, obrysu nebo efektu pro text nebo objekt WordArt. Informace o změně vzhledu obrázku naleznete v tématuPřidání nebo změna efektu pro obrázek.

Co je výplň, přechod nebo efekt obrazce?

Výplň je vnitřní plocha obrazce. Změníte-li barvu výplně obrazce, můžete k výplni přidat také texturu, obrázek nebo přechod. Přechod je postupné prolínání barev a odstínů, obvykle z jedné barvy do druhé nebo z jednoho barevného odstínu do jiného odstínu téže barvy.

Obrázek SmartArt s obrazci s plnou a přechodovou výplní

Změna barvy výplně u obrazce ovlivní pouze jeho vnitřní plochu (přední vrstvu).

Přidáte-li k obrazci další efekt, například stín, a chcete-li u tohoto efektu použít jinou barvu, je nutné barvu stínu a barvu výplně změnit samostatně.

Prostorové efekty dodávají obrazci hloubku. K obrazci můžete přidat předdefinovanou kombinaci několika prostorových efektů nebo jednotlivé efekty. Kombinace jednotlivých efektů můžete k obrazcům přidávat v těchto aplikacích: Excel, Outlook, Word a PowerPoint. PowerPoint.

V tomto článku

Přidání nebo změna výplně obrazce

Přidání vzorku výplně

Přidání nebo změna efektu obrazce

Odstranění výplně obrazce

Odstranění efektu obrazce

Přidání nebo změna výplně obrazce

 1. Klikněte na obrazec, ke kterému chcete přidat výplň.

  Chcete-li přidat stejnou výplň k více obrazcům, klikněte na první z nich, stiskněte a podržte klávesu CTRL a poté klikněte na další obrazce.

 2. V oddílu Nástroje kreslení na kartě Formát klikněte ve skupině Styly obrazců na šipku vedle možnosti Výplň obrazce a poté proveďte některou z následujících akcí:

  Karta formát v části nástroje kreslení

  Jestliže se karta Nástroje kreslení nebo karta Formát nezobrazí, přesvědčte se, zda je vybrán obrazec. Kartu Formát pravděpodobně otevřete až po dvojitém kliknutí na obrazec.

  • Chcete-li přidat nebo změnit barvu výplně, klikněte na požadovanou barvu; nechcete-li vybrat žádnou barvu, klikněte na položku Bez výplně.

   Pokud chcete použít barvu, která není součástí Barvy motivu, klikněte na položku Další barvy výplně a pak klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní nejsou aktualizovány, pokud později změníte Motiv dokumentu.

   Tip : Kliknete-li na možnost Další barvy výplně, můžete nastavit také průhlednost obrazce. V dolní části dialogového okna Barvy přesuňte posuvník Průhlednost nebo zadejte číselnou hodnotu do pole u posuvníku. Procentuální hodnotu průhlednosti můžete nastavit v rozsahu od 0 % (zcela neprůhledné, výchozí nastavení) do 100 % (zcela průhledné).

  • Chcete-li přidat nebo změnit obrázek výplně, klikněte na možnost Obrázek, najděte složku s obrázkem, který chcete použít, klikněte na soubor s obrázkem a poté klikněte na tlačítko Vložit.

  • Chcete-li přidat nebo změnit přechodovou výplň, přejděte na položku Přechod a poté klikněte na požadovanou variantu přechodu.

   Pokud chcete přechod přizpůsobit, klikněte na položku Další přechody a potom vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit texturu výplně, přejděte na položku Textura a poté klikněte na požadovanou texturu.

   Pokud chcete texturu přizpůsobit, klikněte na položku Další textury a potom vyberte požadované možnosti.

Začátek stránky

Přidání vzorku výplně

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec, ke kterému chcete přidat vzorek výplně, a vyberte možnost Formát obrazce.

 2. V dialogovém okně Formát obrazce klikněte na kartu Výplň.

 3. V podokně Výplň vyberte možnost Vzorková výplň a poté vyberte vzorek a jeho barvu popředí a pozadí.

Začátek stránky

Přidání nebo změna efektu obrazce

 1. Klikněte na obrazec, ke kterému chcete přidat efekt.

  Chcete-li přidat stejný efekt k více obrazcům, klikněte na první z nich, stiskněte a podržte klávesu CTRL a poté klikněte na další obrazce.

 2. V oddílu Nástroje kreslení na kartě Formát klikněte ve skupině Styly obrazců na možnost Efekty obrazců a poté proveďte některou z následujících akcí:

  Karta formát v části nástroje kreslení

  Jestliže se karta Nástroje kreslení nebo karta Formát nezobrazí, přesvědčte se, zda je vybrán obrazec. Kartu Formát pravděpodobně otevřete až po dvojitém kliknutí na obrazec.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit předdefinované kombinace efektů, přejděte na příkaz Předvolba a klikněte na požadovaný efekt.

   Chcete-li předdefinovaný efekt přizpůsobit, klikněte na položku Prostorové možnosti a pak zvolte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit stín, přejděte na položku Stín a poté klikněte na požadovaný stín.

   Chcete-li stín přizpůsobit, klikněte na položku Možnosti stínů a pak zvolte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit odraz, přejděte na položku Odraz a poté klikněte na požadovanou variantu odrazu.

   Chcete-li odraz přizpůsobit, klikněte na položku Možnosti odrazu a pak zvolte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit záři, přejděte na položku Záře a poté klikněte na požadovanou variantu záře.

   Chcete-li záři přizpůsobit, klikněte na položku Možnosti záře a pak zvolte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit měkký okraj, přejděte na položku Měkké okraje a poté klikněte na požadovanou velikost a barvu okraje.

   Chcete-li měkký okraj přizpůsobit, klikněte na položku Možnosti měkkých okrajů a pak zvolte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit hranu, přejděte na položku Zkosení a poté klikněte na požadované zkosení.

   Chcete-li zkosení přizpůsobit, klikněte na položku Prostorové možnosti a pak zvolte požadované možnosti.

  • Pokud chcete přidat nebo změnit otočení v prostoru, přejděte na položku Otočení v prostoru a poté klikněte na požadované otočení.

   Chcete-li přizpůsobit otočení, klikněte na položku Možnosti prostorového otočení a vyberte požadované možnosti.

   Poznámky : 

   • Chcete-li vytvořit vlastní efekt přidáním více jednotlivých efektů, opakujte druhý krok tohoto postupu.

   • Přidáte-li k obrazci prostorový efekt, například zkosení, a poté přidáte měkký okraj, neuvidíte žádnou změnu obrazce, protože prostorové efekty mají přednost. Odstraníte-li však prostorový efekt, bude efekt měkkých okrajů viditelný.

Začátek stránky

Odstranění výplně obrazce

 1. Klikněte na obrazec, z nějž chcete odstranit výplň.

  Chcete-li odstranit stejnou výplň z více obrazců, klikněte na první z nich, stiskněte klávesu CTRL a poté klikněte na další obrazce.

 2. V oddílu Nástroje kreslení na kartě Formát klikněte ve skupině Styly obrazců na šipku vedle možnosti Výplň obrazce a poté na položku Bez výplně.

  Skupina Styly obrazců

  Jestliže se karta Nástroje kreslení nebo karta Formát nezobrazí, přesvědčte se, zda je vybrán obrazec. Kartu Formát pravděpodobně otevřete až po dvojitém kliknutí na obrazec.

Začátek stránky

Odstranění efektu obrazce

 1. Klikněte na obrazec, z něhož chcete odstranit efekt.

  Chcete-li odstranit stejný efekt z více obrazců, klikněte na první z nich, stiskněte klávesu CTRL a poté klikněte na další obrazce.

 2. V oddílu Nástroje kreslení na kartě Formát klikněte ve skupině Styly obrazců na možnost Efekty obrazců a poté proveďte některou z následujících akcí:

  Skupina Styly obrazců

  Jestliže se karta Nástroje kreslení nebo karta Formát nezobrazí, přesvědčte se, zda je vybrán obrazec. Kartu Formát pravděpodobně otevřete až po dvojitém kliknutí na obrazec.

  • Pokud chcete z obrazce odstranit předdefinovanou kombinaci efektů, přejděte na položku Předvolba a klikněte na možnost Bez předvoleb.

   Poznámka :  Při kliknutí na možnost Bez předvoleb nejsou odebrány efekty stínu použité u obrazce. Chcete-li u obrazce odebrat stíny, postupujte podle níže uvedených kroků.

  • Pokud chcete z obrazce odstranit stínování, přejděte na položku Stín a klikněte na možnost Bez stínu.

  • Pokud chcete z obrazce odstranit odraz, přejděte na položku Odraz a klikněte na možnost Bez odrazu.

  • Pokud chcete z obrazce odstranit záři, přejděte na položku Záře a klikněte na možnost Bez záře.

  • Pokud chcete z obrazce odstranit měkké okraje, přejděte na položku Měkké okraje a klikněte na možnost Bez měkkých okrajů.

  • Pokud chcete z obrazce odstranit hranu, přejděte na položku Zkosení a klikněte na možnost Bez zkosení.

  • Pokud chcete z obrazce odstranit otočení v prostoru, přejděte na položku Otočení v prostoru a klikněte na možnost Bez otočení.

Poznámka :  Pokud jste přidali více jednotlivých efektů a chcete je odstranit všechny, opakujte druhý krok tohoto postupu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×