Přidání nebo odstranění výplně nebo efektu v obrázku SmartArt

Vzhled obrázku SmartArt lze změnit změnou výplně tvaru nebo textu, případně přidáním trojrozměrných (3D) efektů, jako jsou stíny, odrazy, záře, měkké okraje, zkosené hrany a otočení.

V tomto článku:

Přehled výplní, přechodů a 3D efektů

Přidání výplně do tvaru obrázek SmartArt

Přidání výplně do textu obrázku SmartArt

Použití efektu u tvaru v obrázku SmartArt

Použití efektu na text v obrázku SmartArt

Odstranění výplně z tvarů nebo textu v obrázku SmartArt

Odstranění efektu z tvarů nebo textu v obrázku SmartArt

Přehled výplní, přechodů a 3D efektů

Výplň je vnitřní část tvaru. U tvaru můžete změnit barvu výplně nebo můžete jako výplň použít texturu, obrázek či přechod. Přechod představuje plynulý přechod barev a odstínů, obvykle z jedné barvy do druhé nebo z jednoho odstínu do jiného odstínu téže barvy.

Obrázek SmartArt s obrazci s plnou a přechodovou výplní

Můžete použít tvary zobrazené s okraji a hloubkou, které se otáčení v 3D prostoru.

Pokud je celý obrázek SmartArt trojrozměrný (označuje se jako Formát odpovídající trojrozměrné scéně), můžete upravit text a formátování každého z jednotlivých tvarů, ale umístění nebo velikost tvarů můžete změnit jen v dvojrozměrném obrazu.

Jestliže chcete přepnout mezi režimem 2D a 3D, klepněte na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt na tlačítko Upravit v zobr. 2D ve skupině Tvary na kartě Formát. Tlačítko Upravit v zobr. 2D dočasně odemkne obrázek SmartArt pro úpravy umožňující přesouvání nebo změnu velikosti tvarů.  U obrázku SmartArt je nadále použit trojrozměrný efekt, který se zobrazí po opětovném klepnutí na tlačítko Upravit v zobr. 2D.

Začátek stránky

Přidání výplně do tvaru obrázek SmartArt

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li k tvaru přidat výplň, klepněte na tvar.

  • Chcete-li přidat stejnou výplň do několika tvarů, klepněte na první tvar a poté stiskněte a podržte klávesu CTRL a klepněte na další tvary, do kterých chcete přidat výplň.

  • Jestliže chcete přidat výplň do všech tvarů v obrázku SmartArt, klepněte na obrázek SmartArt a pak vyberte všechny tvary stisknutím kombinace kláves CTRL+A.

 2. Na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt klepněte na kartě Formát ve skupině Styly tvaru na šipku vedle možnosti Výplň tvaru a poté proveďte některou z následujících akcí:

  Obrázek karty Formát nástrojů pro obrázky SmartArt

  • Chcete-li přidat nebo změnit barvu výplně, klepněte na požadovanou barvu. Pokud nechcete vybrat žádnou barvu, klepněte na položku Bez výplně.

   Jestliže chcete změnit barvu, která není mezi Barvy motivu, klepněte na položku Další barvy výplně a poté klepněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní nebudou v případě pozdější změny Motiv dokumentu aktualizovány.

  • Chcete-li přidat nebo změnit obrázek výplně, klepněte na položku Obrázek, vyhledejte složku obsahující obrázek, který chcete použít, klepněte na soubor s obrázkem a poté klepněte na příkaz Vložit.

  • Chcete-li přidat nebo změnit přechod výplně, přejděte na položku Přechod a pak klepněte na požadovanou variantu.

   Chcete-li přechod přizpůsobit, klepněte na položku Další přechody a poté vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit texturu výplně, přejděte na položku Textura a pak klepněte na požadovanou texturu.

   Chcete-li texturu přizpůsobit, klepněte na položku Další textury a poté vyberte požadované možnosti.

Chcete-li přidat výplň pozadí do celého obrázku SmartArt, proveďte následující kroky:

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ohraničení obrázku SmartArt a poté v místní nabídce klepněte na příkaz Formát objektu.

 2. Klepněte na položku Výplň a poté vyberte požadované možnosti.

Začátek stránky

Přidání výplně do textu obrázku SmartArt

 1. Vyberte text ve tvaru obrázku SmartArt, do kterého chcete přidat výplň.

  Chcete-li přidat stejnou výplň do textu ve více tvarech, vyberte text v prvním tvaru a poté stiskněte a podržte klávesu CTRL a vyberte text v ostatních tvarech.

 2. Na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt klepněte na kartě na šipku vedle tlačítka Výplň textu ve skupině Styly obrázků WordArt na kartě Formát a poté proveďte jednu z následujících akcí:

  Obrázek karty Formát nástrojů pro obrázky SmartArt

  • Chcete-li přidat nebo změnit barvu výplně, klepněte na požadovanou barvu. Pokud nechcete vybrat žádnou barvu, klepněte na položku Bez výplně.

   Jestliže chcete změnit barvu, která není mezi Barvy motivu, klepněte na položku Další barvy výplně a poté klepněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní nebudou v případě pozdější změny Motiv dokumentu aktualizovány.

  • Chcete-li přidat nebo změnit obrázek výplně, klepněte na položku Obrázek, vyhledejte složku obsahující obrázek, který chcete použít, klepněte na soubor s obrázkem a poté klepněte na příkaz Vložit.

   Jestliže samostatně vyberete několik částí textu a použijete na ně obrázkovou výplň, každý jednotlivý výběr bude vyplněn celým obrázkem. Obrázek nebude vybrané texty spojovat.

  • Chcete-li přidat nebo změnit přechod výplně, přejděte na položku Přechod a pak klepněte na požadovanou variantu.

   Chcete-li přechod přizpůsobit, klepněte na položku Další přechody a poté vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit texturu výplně, přejděte na položku Textura a pak klepněte na požadovanou texturu.

   Chcete-li texturu přizpůsobit, klepněte na položku Další textury a poté vyberte požadované možnosti.

Začátek stránky

Použití efektu u tvaru v obrázku SmartArt

Snadným a rychlým způsobem, jak do obrázku SmartArt přidat profesionálně navrženou kombinaci efektů, je použití rychlého stylu. Rychlé styly obrázku SmartArt zahrnují okraje, stíny, styly čar, přechody a perspektivy 3D a lze je použít na celý obrázek SmartArt nebo na jednotlivé tvary za pomoci níže uvedených kroků. Rychlé styly pro jednotlivé tvary se označují Styly tvarů. Rychlé styly i styly tvarů jsou zobrazeny jako miniatury v galerii. Pokud podržíte ukazatel myši nad miniaturou, zobrazí se dopad rychlého stylu nebo stylu tvaru na obrázek nebo tvar SmartArt.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li efekt použít na jeden tvar, klepněte na tvar, u kterého chcete efekt použít.

  • Chcete-li přidat stejný efekt do několika tvarů, klepněte na první tvar a poté stiskněte a podržte klávesu CTRL a klepněte na další tvary, do kterých chcete přidat efekt.

  • Jestliže chcete použít efekt u celého obrázku SmartArt, klepněte na obrázek SmartArt a pak stiskněte kombinaci kláves CTRL+A a vyberte všechny tvary.

 2. Na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt klepněte na tlačítko Efekty tvarů ve skupině Styly tvaru na kartě Formát a poté proveďte některou z následujících akcí:

  Obrázek karty Formát nástrojů pro obrázky SmartArt

  • Chcete-li přidat nebo změnit vestavěnou kombinaci efektů, přejděte na položku Předvolené a pak klepněte na požadovaný efekt.

   Chcete-li předdefinovaný efekt upravit, klepněte na položku Prostorové možnosti a vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit stín, přejděte na položku Stín a pak klepněte na požadovaný stín.

   Chcete-li stín přizpůsobit, klepněte na položku Možnosti stínů a potom vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit odraz, přejděte na položku Odraz a pak klepněte na požadovanou variantu odrazu.

  • Chcete-li přidat nebo změnit záři, přejděte na položku Záře a pak klepněte na požadovanou variantu záře.

   Chcete-li přizpůsobit barvy záře, klepněte na položku Další zářivé barvy a poté klepněte na požadovanou barvu. Jestliže chcete změnit barvu, která není mezi Barvy motivu, klepněte na položku Další barvy výplně a poté klepněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní nebudou při pozdější změně Motiv dokumentu aktualizovány.

  • Chcete-li přidat nebo změnit měkký okraj, přejděte na položku Měkké okraje a poté klepněte na požadovanou velikost.

  • Chcete-li přidat nebo změnit okraj, přejděte na položku Zkosení a pak klepněte na požadovaný okraj.

   Pokud potřebujete okraj v prostoru upravit, klepněte na položku Prostorové možnosti a vyberte požadované možnosti.

  • Jestliže chcete přidat nebo změnit otočení v prostoru, přejděte na položku Otočení v prostoru a pak klepněte na požadované otočení.

   Chcete-li otočení upravit, klepněte na položku Prostorové možnosti a vyberte požadované možnosti.

   Poznámky : 

   • Jestliže chcete vytvořit vlastní efekt přidáním více jednotlivých efektů, opakujte krok 2. Do téhož tvaru nelze přidat několik efektů výplně, ale můžete přidat výplň a další efekty jako Měkký okraj nebo Zkosení.

   • Jestliže chcete efekt použít na tvary, jejichž kombinací je vytvořen větší tvar, například tvary v rozložení Seznam zdůraznění obrázku – ohyb obsaženém v typu Seznam, vyberte před přidáním efektu všechny přidružené tvary.

    V níže uvedeném příkladu jsou vybrány všechny přidružené tvary většího složeného tvaru. Chcete-li přidat efekt k jednomu přidruženému tvaru, například malému kruhovému tvaru (se zástupným obrázkem slunce nebo hory), je nutné vybrat pouze tento tvar. Jestliže chcete efekt přidat celému většímu tvaru, vyberte všechny přidružené tvary, jak je znázorněno níže. Pamatujte, že efekt bude použit na každý jednotlivý tvar a nikoli na skupinu tvarů.

    Obrázek SmartArt Seznam – ohyb 1 s vybranými přidruženými tvary

   • Chcete-li přidat efekt na pozadí celého obrázku SmartArt, proveďte následující kroky:

    1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ohraničení obrázku SmartArt a poté v místní nabídce klepněte na příkaz Formát objektu.

    2. Klepněte na položku Stín, Prostorový efekt nebo Otočení v prostoru a pak vyberte požadované možnosti.

Začátek stránky

Použití efektu na text v obrázku SmartArt

Snadným a rychlým způsobem, jak do celého obrázku SmartArt přidat profesionálně navrženou kombinaci efektů, je použití rychlého stylu. Rychlé styly pro text se označují jako Styly WordArt. Styly WordArt se v galerii Rychlé styly zobrazují jako miniatury. Pokud podržíte ukazatel myši na miniatuře, zobrazí se dopad stylu WordArt nebo stylu tvaru na text v obrázku SmartArt.

 1. Vyberte text ve tvaru obrázku SmartArt, do kterého chcete přidat efekt.

  Chcete-li přidat stejný efekt do textu na více místech, vyberte text na prvním místě a poté stiskněte a podržte klávesu CTRL a vyberte text na ostatních místech.

 2. Klepněte na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt na tlačítko Textové efekty ve skupině Styly WordArt na kartě Formát a poté proveďte jednu z následujících akcí:

  Obrázek karty Formát nástrojů pro obrázky SmartArt

  • Chcete-li přidat nebo změnit stín, přejděte na položku Stín a pak klepněte na požadovaný stín.

   Chcete-li stín přizpůsobit, klepněte na položku Možnosti stínů a potom vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit odraz, přejděte na položku Odraz a pak klepněte na požadovanou variantu odrazu.

  • Chcete-li přidat nebo změnit záři, přejděte na položku Záře a pak klepněte na požadovanou variantu záře.

   Chcete-li přizpůsobit barvy záře, klepněte na položku Další zářivé barvy a poté klepněte na požadovanou barvu. Jestliže chcete změnit barvu, která není mezi Barvy motivu, klepněte na položku Další barvy výplně a poté klepněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo si namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní nebudou při pozdější změně Motiv dokumentu aktualizovány.

  • Jestliže chcete textu přidat hloubku přidáním nebo změnou okraje, přejděte na položku Zkosení a pak klepněte na požadované zkosení.

   Pokud potřebujete otočení v prostoru upravit, klepněte na položku Prostorové možnosti a vyberte požadované možnosti.

  • Jestliže chcete přidat nebo změnit otočení v prostoru, přejděte na položku Otočení v prostoru a pak klepněte na požadované otočení v prostoru.

   Chcete-li prostorové otáčení upravit, klepněte na položku Možnosti prostorového otáčení a vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat nebo změnit deformaci nebo cestu textu, přejděte na položku Transformace a poté klepněte na požadovanou deformaci nebo cestu.

Začátek stránky

Odstranění výplně z tvarů nebo textu v obrázku SmartArt

 1. Klepněte na tvar nebo text, ze kterého chcete odstranit výplň.

  Jestliže chcete odstranit stejnou výplň z více tvarů nebo více částí textu, klepněte na první tvar nebo část textu a poté stiskněte a podržte klávesu CTRL a klepněte na další tvary nebo části textu.

 2. Na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt proveďte na kartě Formát jednu z následujících akcí:

  Obrázek karty Formát nástrojů pro obrázky SmartArt

  • Chcete-li odstranit výplň z tvaru, klepněte ve skupinovém rámečku Styly tvarů na položku Výplň tvaru a pak na položku Bez výplně. Chcete-li odstranit přechod výplně, přejděte na položku Přechod a pak klepněte na položku Bez přechodu.

  • Chcete-li odstranit výplň z textu, klepněte ve skupinovém rámečku Styly WordArt na položku Výplň textu a pak na položku Bez výplně. Jestliže chcete odstranit přechod výplně, přejděte na položku Přechod a pak klepněte na položku Bez přechodu.

Začátek stránky

Odstranění efektu z tvarů nebo textu v obrázku SmartArt

 1. Klepněte na tvar nebo text, ze kterého chcete odstranit efekt.

  Jestliže chcete odstranit stejný efekt z více tvarů nebo více částí textu, klepněte na první tvar nebo část textu a poté stiskněte a podržte klávesu CTRL a klepněte na další tvary nebo části textu.

 2. Na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt proveďte na kartě Formát jednu z následujících akcí:

  Obrázek karty Formát nástrojů pro obrázky SmartArt

  • Jestliže chcete odstranit efekt z tvaru, klepněte ve skupinovém rámečku Styly tvarů na položku Efekty tvarů.

  • Jestliže chcete odstranit efekt z textu, klepněte ve skupinovém rámečku Styly WordArt na položku Textové efekty.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li z tvaru odstranit předdefinovanou kombinaci efektů, přejděte na položku Předvolené a poté klepněte na možnost Bez předvoleb.

  • Jestliže chcete odstranit stín, přejděte na položku Stín a pak klepněte na položku Bez stínu.

  • Jestliže chcete odstranit odraz, přejděte na položku Odraz a pak klepněte na položku Bez odrazu.

  • Jestliže chcete odstranit záři, přejděte na položku Záře a pak klepněte na položku Bez záře.

  • Chcete-li z tvaru odstranit měkké okraje, přejděte na položku Měkké okraje a pak klepněte na položku Bez měkkých okrajů.

  • Jestliže chcete odstranit okraj, přejděte na položku Zkosení a pak klepněte na položku Bez zkosení.

  • Jestliže chcete odstranit otočení v prostoru, přejděte na položku Otočení v prostoru a pak klepněte na položku Bez otočení.

  • Chcete-li odstranit cestu nebo deformaci z textu, přejděte na položku Transformace a pak klepněte na položku Bez transformace.

Tip : Jestliže chcete rychle odstranit všechna přizpůsobení z tvaru, klepněte na tvar pravým tlačítkem myši a v místní nabídce klepněte na příkaz Obnovit tvar.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×