Přidání nebo odstranění stránek

Při přidávání nebo odstraňování stránek je nutné pracovat na popředí publikace. Pokud na popředí nepracujete, před provedením následujících postupů klikněte na tlačítko Zavřít stránku předlohy na kartě Stránka předlohy.

Přidání stránky

 1. V otevřené publikaci přejděte na stránku, která bude předcházet přidávaným stránkám nebo po nich následovat.

 2. Na kartě Vložení klikněte na tlačítko Stránka.

 3. Vyberte následující možnosti:

 4. Vložit prázdnou stránku, chcete-li vložit novou prázdnou stránku za aktuálně vybranou stránku

  Poznámka : Pokud pracujete v rozložení na dvě stránky, budou vloženy dvě stránky.

  • Vložit duplicitní stránku , chcete-li vložit novou stránku se stejným obsahem, jako má aktuálně vybraná stránka.

   Poznámka :  Pokud pracujete v rozložení na dvě stránky, zobrazí se dotaz, zda chcete vložit kopie obou stránek, pouze levé stránky nebo pouze pravé stránky.

 5. Vložit stránku, chcete-li zobrazitdialogové okno Vložit stránku. Pak vyberte požadované možnosti a klikněte na tlačítko OK.

Odstranění stránky

Při odstranění stránky budou společně s ní odstraněny pouze objekty a text specifické pro tuto stránku. Pokud například stránka obsahuje text z řetězce propojených Rámeček, text se pouze přesune na sousední stránku.

 1. V otevřené publikaci přejděte na stránku, kterou chcete odstranit.

 2. V podokně Navigace na stránce vyberte stránku, kterou chcete odstranit.

 1. Na kartě Návrh stránky klikněte ve skupině Stránky na tlačítko Odstranit.
  Pokud pracujete v rozložení na dvě stránky, zobrazí se dialogové okno Odstranit stránku. Vyberte požadovanou možnost a klikněte na tlačítko OK.

  Tip : Aby nedošlo k převedení aktuálních levých stránek na pravé stránky, odstraňte sudý počet stránek.

Odstranění obsahu stránky bez odstranění stránky samotné

 • Vyberte požadované objekty, text nebo obojí a poté stiskněte klávesu DELETE.

Přidání nebo odstranění stránek předlohy

Přidání stránky předlohy

 1. Klikněte na kartu Návrh stránky.

 2. Klikněte na tlačítko Stránky předlohy a vyberte položku Upravit stránky předlohy.

 3. Na kartě Stránka předlohy vyberte některou z následujících položek:

  • Přidat prázdnou stránku, chcete-li vložit novou prázdnou stránku za aktuálně vybranou stránku

  • Duplikovat, chcete-li vložit novou stránku se stejným obsahem, jako má vybraná stránka.

Odstranění stránky předlohy

 1. Klikněte na kartu Návrh stránky.

 2. Klikněte na tlačítko Stránky předlohy a vyberte položku Upravit stránky předlohy.

 3. Vyberte stránku předlohy, kterou chcete odstranit, klikněte na tlačítko Odstranit a pak klikněte na tlačítko Ano.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×