Přidání nebo odstranění osobních informací z osobního webu

Prostřednictvím stránky profilu na vašem osobním webu můžete sdílet osobní a pracovní informace, například fotografii, informace o tom, kde a na jaké pozici pracujete, jaké máte zájmy a na jakých aktivitách se podílíte, aby vás ostatní pracovníci z vaší společnosti mohli kontaktovat. Tyto informace můžete uvést ve svém profilu na osobním webu. Některé informace profilu mohou být chráněny, aby je mohli zobrazit pouze někteří uživatelé navštěvující váš osobní web.

V tomto článku

Přehled

Přidání nebo odstranění textových položek z profilu na osobním webu

Přidání nebo odstranění osobního popisu

Přidání nebo odebrání obrázku z profilu na osobním webu

Přidání nebo odstranění úkolů a kvalifikace

Omezení zobrazení osobních informací

Přehled

Přidáte-li do svého profilu informace, například fotografii, může je zobrazit kdokoli, kdo navštíví váš osobní web. Některé informace obsažené v profilu mohou být ovšem nastaveny tak, že je mohou zobrazit pouze členové některých soukromých skupin. Pomocí soukromých skupin můžete zajistit, aby některé informace, například číslo mobilního telefonu, byly přístupné pouze pro vybranou skupinu osob.

Některé podrobnosti obsažené ve vašem profilu, například jméno nebo funkce, mohou být zadány správcem, nemůžete je tedy upravit nebo odstranit. Chcete-li opravit chyby v tomto typu informací, obraťte se na správce webu nebo personální oddělení.

Začátek stránky

Přidání nebo odstranění textových položek z profilu na osobním webu

Mnoho podrobností, které uvádíte ve svém profilu, je zadáváno do označených polí, například Zájmy, Školy, Narozeniny a Telefon domů. Příslušná pole použijte k zadání nebo odstranění informací.

 1. Na libovolném webu na serverech Microsoft Office SharePoint Server 2007 klepněte v pravém horním rohu na položku Osobní web.

 2. Na panelu Snadné spuštění klepněte na položku Podrobnosti.

 3. Na stránce Upravit podrobnosti klepněte do pole a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat text, zadejte do pole text.

  • Chcete-li odstranit text, vyberte jej a stiskněte klávesu DELETE.

 4. Na panelu nástrojů Upravit podrobnosti klepněte na položku Uložit a zavřít.

Pokud je pole ve sloupci Zobrazit aktivní, můžete omezit zobrazení osobních informací, aby tyto informace mohli zobrazit pouze členové soukromé skupiny, nikoli všichni pracovníci společnosti.

Začátek stránky

Přidání nebo odstranění osobního popisu

Prostřednictvím osobního popisu mohou o vás ostatní uživatelé získat více informací a mohou vás kontaktovat, hledají-li osoby s podobnou kvalifikací a zájmy.

 1. Na libovolném webu služby SharePoint klepněte v pravém horním rohu na položku Osobní web.

 2. Na panelu Snadné spuštění klepněte na položku Podrobnosti.

 3. Na stránce Upravit podrobnosti klepněte v části O sobě do pole a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat osobní popis, zadejte do pole text. Pomocí formátovacích nástrojů můžete přidat zvláštní textové efekty, například barvu, tučné písmo nebo odrážky. Můžete také přidat hypertextové odkazy.

  • Chcete-li odstranit osobní popis, vyberte text a stiskněte klávesu DELETE.

 4. Na panelu nástrojů Upravit podrobnosti klepněte na položku Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Přidání nebo odebrání obrázku z profilu na osobním webu

Pomocí obrázku, který umístíte na svém osobním webu, vás mohou ostatní pracovníci identifikovat při setkání na schůzce nebo na dalších akcích společnosti.

 1. Na libovolném webu služby SharePoint klepněte v pravém horním rohu na položku Osobní web.

 2. Na panelu Snadné spuštění klepněte na položku Podrobnosti.

 3. Na stránce Upravit podrobnosti proveďte v části Obrázek jednu z následujících akcí.

Požadovaná akce

Postup

Přidání obrázku

 1. Klepněte na tlačítko Zvolit obrázek.

 2. V dialogovém okně Odeslat obrázek zadejte název souboru obrázku nebo klepněte na tlačítko Procházet a soubor obrázku vyhledejte.

Odebrání obrázku

 1. Klepněte na tlačítko Odebrat.

Změna obrázku

 1. Klepněte na tlačítko Zvolit obrázek.

 2. V dialogovém okně Odeslat obrázek zadejte název souboru obrázku nebo klepněte na tlačítko Procházet a soubor obrázku vyhledejte.

 1. Na panelu nástrojů Upravit podrobnosti klepněte na položku Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Přidání nebo odstranění úkolů a kvalifikace

Pole pro zadání kvalifikace a úkolů na stránce Upravit podrobnosti vytvářejí seznamy vlastností, které jsou generovány každým uživatelem ve vaší společnosti, který zadává hodnoty. To umožňuje určit, jestli kvalifikace nebo úkoly, které chcete zadat, jsou již uvedeny v seznamu společnosti. Pokud nevytvoříte novou položku, ale vyberete ji ze seznamu, bude celkový seznam společnosti přesnější a výsledky hledání budou platné.

 1. Na libovolném webu služby SharePoint klepněte v pravém horním rohu na položku Osobní web.

 2. Na panelu Snadné spuštění klepněte na položku Podrobnosti.

 3. V textovém poli Úkoly nebo Kvalifikace proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat úkol nebo kvalifikaci, zadejte příslušnou položku do textového pole a poté klepněte na Kontrola jmen Obrázek tlačítka .

  • Chcete-li vybrat úkoly nebo kvalifikaci ze seznamu, klepněte na tlačítko Procházet Obrázek tlačítka . Poklepejte na jednu nebo více položek v seznamu a poté klepněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li odstranit kvalifikaci nebo úkol, vyberte text a poté stiskněte klávesu DELETE.

 4. Na panelu nástrojů Upravit podrobnosti klepněte na položku Uložit a zavřít.

Pokud je pole ve sloupci Zobrazit aktivní, můžete omezit zobrazení osobních informací, aby tyto informace mohli zobrazit pouze členové soukromé skupiny, nikoli všichni pracovníci společnosti.

Začátek stránky

Omezení zobrazení osobních informací

Můžete omezit zobrazení některých informací osobního profilu na osobním webu, aby je mohli zobrazit pouze uživatelé náležející do určité soukromé skupiny, kteří navštíví váš osobní web.

 1. Na libovolném webu služby SharePoint klepněte v pravém horním rohu na položku Osobní web.

 2. Na panelu Rychlé spuštění klepněte na položku Podrobnosti.

 3. Ve sloupci Zobrazit klepněte na šipku vedle informace, jejíž zobrazení chcete omezit, a poté klepněte na jednu z následujících možností.

Kategorie

Uživatelé, kteří mohou zobrazit informace

Všichni

Všichni uživatelé, kteří mají oprávnění k zobrazení vašeho osobního webu

My Kolegové

Všichni uživatelé, kteří jsou aktuálně uvedeni v seznamu na stránce Kolegové. Ve výchozím nastavení do této kategorie patří váš nadřízený, kolegové a přímí podřízení.

Pracovní skupina

Ve výchozím nastavení pouze váš nadřízený, kolegové a přímí podřízení. Můžete ovšem přidat kolegy pomocí možnosti Přidat kolegy do mojí pracovní skupiny. Noví kolegové jsou automaticky přidáni do vaší pracovní skupiny.

Manažer

Váš přímý nadřízený.

Pouze já

Vy.

 1. Na panelu nástrojů Upravit podrobnosti klepněte na položku Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×