Přidání nebo odstranění řádků a sloupců tabulky

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Nástroje tabulky umožňuje snadno přidat a odstranit řádky a sloupce v aplikaci PowerPoint. Tady je způsob.

Poznámka : Informace o sloučení rozdělení nebo vymazání obsahu buňky tabulky, přejděte na sloučení, rozdělení nebo odstranění buněk tabulky.

Přidání řádku

 1. Klepněte na buňku tabulky v řádku, nad nějž nebo pod nějž chcete vložit nový řádek.

 2. V části Nástroje tabulky na kartě Rozložení proveďte ve skupině Řádky a sloupce jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat řádek nad vybranou buňku, klikněte na možnost Vložit nad.

  • Chcete-li přidat řádek pod vybranou buňku, klikněte na možnost Vložit pod.

   Možnosti ve skupině Řádky a sloupce

   Poznámky : 

   • Přidat více řádků v celém dokumentu pomocí myši přetáhněte vyberte stejný počet řádků, který má hodnotu, kterou chcete přidat a klikněte na Vložit nad or Vložit pod. Příklad, vyberte tři existujících řádků, klikněte na Vložit nad nebo Vložit pod a přidají tři více řádků.

   • Chcete-li přidat řádek na konec tabulky, klikněte na poslední buňku posledního řádku a stiskněte klávesu TAB.

Začátek stránky

Přidání sloupce

 1. Klikněte na buňku tabulky ve sloupci vlevo nebo vpravo od místa, kde se má objevit nový sloupec.

 2. V části Nástroje tabulky na kartě Rozložení proveďte ve skupině Řádky a sloupce jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat sloupec vlevo od vybrané buňky, klikněte na tlačítko Vložit nalevo.

  • Chcete-li přidat sloupec vpravo od vybrané buňky, klikněte na tlačítko Vložit napravo.

   Možnosti ve skupině Řádky a sloupce

   Poznámka : Přidat více sloupců současně, pomocí myši přetáhněte vyberte stejný počet sloupců částka, kterou chcete přidat a klikněte na Vložit vlevo nebo Vložit vpravo. Příklad, vyberte tři stávajících sloupců, klikněte na Vložit vlevo nebo Vložit vpravo a přidá další tři sloupce.

Začátek stránky

Odstranění řádku nebo sloupce

 1. Klepněte na buňku tabulky v řádku nebo sloupci, který chcete odstranit.

 2. Na kartě Nástroje tabulky na kartě rozložení klikněte ve skupině řádků a sloupců klikněte na Odstranit a potom klikněte na Odstranit sloupce nebo Odstranit řádky.

  Odstranění sloupců nebo řádků

Začátek stránky

Odstranění tabulky

 1. Klikněte na tabulku ho vyberte.

 2. Na kartě Nástroje tabulky na kartě rozložení klikněte ve skupině řádků a sloupců klikněte na Odstranit a klikněte na Odstranit tabulku nebo stiskněte klávesu DELETE na klávesnici.

  Odstranění tabulky

Viz také

Přidání tabulky do snímku

Změna vzhledu tabulky

Začátek stránky

Přidání řádku

 1. Klepněte na buňku tabulky v řádku, nad nějž nebo pod nějž chcete vložit nový řádek.

 2. V oddílu Nástroje tabulky na kartě Rozložení klepněte ve skupině Tabulka na položku Vybrat a poté klepněte na možnost Vybrat řádek.

  Obrázek karty Rozložení oddílu Nástroje tabulky aplikace Word

 3. V oddílu Nástroje tabulky na kartě Rozložení proveďte ve skupině Řádky a sloupce jednu z následujících akcí:

  Obrázek skupiny Řádky a sloupce aplikace PowerPoint

  • Chcete-li přidat řádek nad vybraný řádek, klepněte na možnost Vložit nad.

  • Chcete-li přidat řádek pod vybraný řádek, klepněte na možnost Vložit pod.

   Chcete-li přidat více řádků najednou, vyberte počet řádků, který chcete přidat, a poté klepněte na možnost Vložit nad nebo Vložit pod.

Tip : Chcete-li přidat řádek na konec tabulky, klepněte na poslední buňku posledního řádku a stiskněte klávesu TAB.

Začátek stránky

Přidání sloupce

 1. Klepněte na buňku tabulky ve sloupci, před nějž nebo za nějž chcete vložit nový sloupec.

 2. V oddílu Nástroje tabulky na kartě Rozložení klepněte ve skupině Tabulka na položku Vybrat a poté klepněte na možnost Vybrat sloupec.

  Obrázek karty Rozložení oddílu Nástroje tabulky aplikace Word

 3. V oddílu Nástroje tabulky na kartě Rozložení proveďte ve skupině Řádky a sloupce jednu z následujících akcí:

  Obrázek skupiny Řádky a sloupce aplikace PowerPoint

  • Chcete-li přidat sloupec před vybraný sloupec, klepněte na možnost Vložit nalevo.

  • Chcete-li přidat sloupec za vybraný sloupec, klepněte na možnost Vložit napravo.

   Chcete-li přidat více sloupců najednou, vyberte počet sloupců, který chcete přidat, a poté klepněte na možnost Vložit nalevo nebo Vložit napravo.

Začátek stránky

Odstranění sloupce nebo řádku

 1. Klepněte na buňku tabulky v řádku nebo sloupci, který chcete odstranit.

 2. V oddílu Nástroje tabulky na kartě Rozložení klepněte ve skupině Tabulka na položku Vybrat a poté klepněte na možnost Vybrat sloupec nebo Vybrat řádek.

  Obrázek karty Rozložení oddílu Nástroje tabulky aplikace Word

 3. V oddílu Nástroje tabulky na kartě Rozložení klepněte ve skupině Řádky a sloupce na šipku pod tlačítkem Odstranit.

  Obrázek skupiny Řádky a sloupce aplikace PowerPoint

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li odstranit sloupec, klepněte na příkaz Odstranit sloupce nebo stiskněte klávesu BACKSPACE.

  • Chcete-li odstranit řádek, klepněte na příkaz Odstranit řádky nebo stiskněte klávesu BACKSPACE.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×