Přidání nebo odebrání symbolu měny v textovém poli nebo v poli výrazu

V aplikaci Microsoft Office InfoPath je možné k ovládacím prvkům Textové pole, Pole výrazu a Výběr data v šabloně formuláře přidat formátování dat a určit tak, jak se budou data, časy a čísla zobrazovat v případě, že je uživatel zadá do formulářů založených na šabloně formuláře.

Symboly měny lze přidat pouze pro ovládací prvky Textové pole, které mají datový typ desetinné nebo celé číslo, nebo pro ovládací prvky Pole výrazu, které jsou formátovány jako desetinné nebo celé číslo. Přidání nebo odebrání symbolu měny má vliv pouze na zobrazenou hodnotu, nikoli na hodnotu uloženou ve zdroji dat.

 1. Dvakrát klikněte na ovládací prvek Textové pole nebo ovládací prvek Pole výrazu, ve kterém chcete formátovat data.

 2. V dialogovém okně Ovládací prvek –vlastnosti proveďte jednu z následujících akcí:

  • Používáte-li ovládací prvek Textové pole, klikněte na kartu Data.

  • Používáte-li ovládací prvek Pole výrazu, klikněte na kartu Obecné.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • V případě textového pole se ujistěte, že se v seznamu Typ dat zobrazuje příslušný datový typ, a pak klikněte na položku Formát.

  • V případě pole výrazů se ujistěte, že se v seznamu Formátovat zobrazuje příslušný datový typ, a pak klikněte na položku Formát.

 4. V dialogovém okně Formát typu dat proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat symbol měny, klikněte na přepínač Měna a pak v seznamu Měna vyberte požadovaný typ měny.

  • Pokud chcete symbol měny odebrat, vyberte přepínač Číslo.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×