Přidání nebo odebrání stínování buněk

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Stínování buněk můžete přidat jejich vyplněním plnými barvami nebo určitými vzorky. Pokud máte potíže s tiskem barevného stínování buněk, zkontrolujte, zda jsou správně nastaveny možnosti tisku.

Co chcete udělat?

Vyplnit buňky plnými barvami

Vyplnění buněk vzorky

Kontrola možností tisku za účelem tisku barevného stínování buněk

Odebrání stínování buněk

Nastavit výchozí barvu výplně pro všechny buňky v listu

Vyplnění buněk plnými barvami

 1. Vyberte buňky, u kterých chcete přidat nebo odebrat stínování.

  Výběr buněk, oblastí, řádků nebo sloupců

  Výběr

  Akce

  Jedna buňka

  Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

  Oblast buněk

  Klikněte na první buňku v oblasti a poté přetažením přejděte na poslední buňku, případně podržte klávesu SHIFT a pomocí kláves se šipkami výběr rozšiřte.

  Můžete také vybrat první buňku oblasti, stisknout klávesu F8 a pomocí kláves se šipkami rozšířit výběr. Chcete-li rozšiřování výběru ukončit, znovu stiskněte klávesu F8.

  Rozsáhlá oblast buněk

  Klepněte na první buňku oblasti. Podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední buňku oblasti. Pokud není poslední buňka viditelná, použijte posuvník.

  Všechny buňky v listu

  Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

  Tlačítko Vybrat vše

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

  Pokud list obsahuje data, stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete aktuální oblast. Dalším stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

  Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

  Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

  Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li přidávání buněk nebo oblastí buněk k výběru ukončit, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

  Poznámka : Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

  Celý řádek nebo sloupec

  Klepněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

  List se záhlavím řádku a záhlavím sloupce

  1. Záhlaví řádku

  2. Záhlaví sloupce

  Buňky v řádku nebo sloupci lze také vybrat výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

  Pokud řádek či sloupec obsahuje data, bude pomocí kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vybrán řádek či sloupec až po poslední použitou buňku. Opětovným stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vyberete celý řádek či sloupec.

  Sousedící řádky nebo sloupce

  Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek či sloupec, podržte klávesu SHIFT a vyberte poslední řádek či sloupec.

  Nesousedící řádky nebo sloupce

  Klepněte na záhlaví prvního sloupce či řádku výběru. Pak podržte klávesu CTRL a klepněte na záhlaví dalších řádků či sloupců, které chcete přidat do výběru.

  První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

  Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+ŠIPKA (ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

  První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

  Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

  Vyberte první buňku a potom stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+END rozšiřte výběr na poslední použitou buňku na listu (pravý dolní roh).

  Buňky k začátku listu

  Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

  Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

  Podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem bude nyní obdélníková oblast mezi Aktivní buňka a buňkou, na kterou jste klepnuli.

  Výběr buněk zrušíte klepnutím na libovolnou buňku v listu.

 2. Na kartě Domů postupujte ve skupině Písmo následujícím způsobem:

  Obrázek pásu karet v Excelu

  • Chcete-li vyplnit buňky plnou barvou, klikněte na šipku u tlačítka Barva výplně Obrázek tlačítka a potom v části Barvy motivu nebo Standardní barvy klikněte na barvu, kterou chcete použít.

  • Chcete-li buňky vyplnit vlastní barvou, klikněte na šipku u tlačítka Barva výplně Obrázek tlačítka , klikněte na položku Další barvy a potom v dialogovém okně Barvy vyberte barvu, kterou chcete použít.

  • Chcete-li použít naposledy vybranou barvu, klikněte na tlačítko Barva výplně Obrázek tlačítka .

   Poznámka : Aplikace Excel si pamatuje 10 naposledy použitých vlastních barev. Chcete-li rychle použít některou z těchto barev, klikněte na šipku u tlačítka Barva výplně Obrázek tlačítka a potom klikněte na požadovanou barvu v části Naposledy použité barvy.

   Část Naposledy použité barvy

Tip : Chcete-li použít jinou barvu pozadí u celého listu, před výběrem požadované barvy klikněte na tlačítko Vybrat vše. Tím dojde ke skrytí mřížky, ale čitelnost listu můžete zlepšit zobrazením ohraničení kolem všech buněk.

Tlačítko Vybrat vše

Začátek stránky

Vyplnění buněk vzorky

 1. Vyberte buňky, které chcete vyplnit vzorkem.

  Výběr buněk, oblastí, řádků nebo sloupců

  Výběr

  Akce

  Jedna buňka

  Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

  Oblast buněk

  Klikněte na první buňku v oblasti a poté přetažením přejděte na poslední buňku, případně podržte klávesu SHIFT a pomocí kláves se šipkami výběr rozšiřte.

  Můžete také vybrat první buňku oblasti, stisknout klávesu F8 a pomocí kláves se šipkami rozšířit výběr. Chcete-li rozšiřování výběru ukončit, znovu stiskněte klávesu F8.

  Rozsáhlá oblast buněk

  Klepněte na první buňku oblasti. Podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední buňku oblasti. Pokud není poslední buňka viditelná, použijte posuvník.

  Všechny buňky v listu

  Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

  Tlačítko Vybrat vše

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

  Pokud list obsahuje data, stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete aktuální oblast. Dalším stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

  Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

  Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

  Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li přidávání buněk nebo oblastí buněk k výběru ukončit, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

  Poznámka : Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

  Celý řádek nebo sloupec

  Klepněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

  List se záhlavím řádku a záhlavím sloupce

  1. Záhlaví řádku

  2. Záhlaví sloupce

  Buňky v řádku nebo sloupci lze také vybrat výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

  Pokud řádek či sloupec obsahuje data, bude pomocí kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vybrán řádek či sloupec až po poslední použitou buňku. Opětovným stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vyberete celý řádek či sloupec.

  Sousedící řádky nebo sloupce

  Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek či sloupec, podržte klávesu SHIFT a vyberte poslední řádek či sloupec.

  Nesousedící řádky nebo sloupce

  Klepněte na záhlaví prvního sloupce či řádku výběru. Pak podržte klávesu CTRL a klepněte na záhlaví dalších řádků či sloupců, které chcete přidat do výběru.

  První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

  Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+ŠIPKA (ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

  První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

  Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

  Vyberte první buňku a potom stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+END rozšiřte výběr na poslední použitou buňku na listu (pravý dolní roh).

  Buňky k začátku listu

  Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

  Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

  Podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem bude nyní obdélníková oblast mezi Aktivní buňka a buňkou, na kterou jste klepnuli.

  Výběr buněk zrušíte klepnutím na libovolnou buňku v listu.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Písmo na ikonu pro otevření dialogového okna Formát buněk.

  Ikona pro otevření dialogového okna ve skupině Písmo

  Klávesová zkratka: můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL + SHIFT + F.

 3. V části Barva pozadí na kartě Výplň dialogového okna Formát buněk klikněte na barvu pozadí, kterou chcete použít.

 4. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li použít vzorek se dvěma barvami, klikněte na jinou barvu v poli Barva vzorku a potom klikněte na styl vzorku v poli Styl vzorku.

  • Chcete-li použít vzorek se zvláštními efekty, klikněte na tlačítko Efekty výplně a potom klikněte na kartu Přechod.

Začátek stránky

Kontrola možností tisku za účelem tisku barevného stínování buněk

Jestliže je v možnostech tisku nastavena možnost Černobíle nebo Koncept (záměrně nebo proto, že byl režim konceptu zapnut automaticky kvůli tomu, že sešit obsahuje rozsáhlé či složité listy a grafy), nemůže být stínování buněk vytištěno barevně.

 1. Na kartě Rozložení stránky klikněte ve skupině Vzhled stránky na ikonu pro otevření dialogového okna Vzhled stránky.

  Obrázek pásu karet v Excelu

 2. V části Tisk na kartě List zkontrolujte, zda je zrušeno zaškrtnutí políček Černobíle a Koncept.

Poznámka : Pokud není list zobrazen barevně, může to být způsobeno tím, že pracujete v režimu vysokého kontrastu. Jestliže nejsou barvy zobrazeny při náhledu před tiskem, může to být způsobeno tím, že není vybrána barevná tiskárna.

Začátek stránky

Odebrání stínování buněk

 1. Vyberte buňky obsahující barvu či vzorek výplně.

  Výběr buněk, oblastí, řádků nebo sloupců

  Výběr

  Akce

  Jedna buňka

  Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

  Oblast buněk

  Klikněte na první buňku v oblasti a poté přetažením přejděte na poslední buňku, případně podržte klávesu SHIFT a pomocí kláves se šipkami výběr rozšiřte.

  Můžete také vybrat první buňku oblasti, stisknout klávesu F8 a pomocí kláves se šipkami rozšířit výběr. Chcete-li rozšiřování výběru ukončit, znovu stiskněte klávesu F8.

  Rozsáhlá oblast buněk

  Klepněte na první buňku oblasti. Podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední buňku oblasti. Pokud není poslední buňka viditelná, použijte posuvník.

  Všechny buňky v listu

  Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

  Tlačítko Vybrat vše

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

  Pokud list obsahuje data, stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete aktuální oblast. Dalším stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

  Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

  Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

  Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li přidávání buněk nebo oblastí buněk k výběru ukončit, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

  Poznámka : Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

  Celý řádek nebo sloupec

  Klepněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

  List se záhlavím řádku a záhlavím sloupce

  1. Záhlaví řádku

  2. Záhlaví sloupce

  Buňky v řádku nebo sloupci lze také vybrat výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

  Pokud řádek či sloupec obsahuje data, bude pomocí kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vybrán řádek či sloupec až po poslední použitou buňku. Opětovným stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vyberete celý řádek či sloupec.

  Sousedící řádky nebo sloupce

  Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek či sloupec, podržte klávesu SHIFT a vyberte poslední řádek či sloupec.

  Nesousedící řádky nebo sloupce

  Klepněte na záhlaví prvního sloupce či řádku výběru. Pak podržte klávesu CTRL a klepněte na záhlaví dalších řádků či sloupců, které chcete přidat do výběru.

  První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

  Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+ŠIPKA (ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

  První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

  Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

  Vyberte první buňku a potom stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+END rozšiřte výběr na poslední použitou buňku na listu (pravý dolní roh).

  Buňky k začátku listu

  Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

  Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

  Podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem bude nyní obdélníková oblast mezi Aktivní buňka a buňkou, na kterou jste klepnuli.

  Výběr buněk zrušíte klepnutím na libovolnou buňku v listu.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Písmo na šipku vedle položky Barva výplně a potom klikněte na možnost Bez výplně.

  Obrázek pásu karet v Excelu

Začátek stránky

Nastavení výchozí barvy výplně pro všechny buňky v listu

Aplikace Excel neumožňuje nastavit výchozí barvu výplně pro celý list. Ve výchozím nastavení jsou všechny buňky v sešitu bez výplně. Pokud však často vytváříte sešity s listy, které obsahují buňky s určitou barvou výplně, můžete vytvořit šablonu aplikace Excel. Vytváříte-li například často sešity, ve kterých jsou všechny buňky zelené, můžete si usnadnit práci vytvořením šablony. Postup je následující:

 1. Vytvořte nový prázdný list.

 2. Kliknutím na tlačítko Vybrat vše vyberte celý list.

  Tlačítko Vybrat vše

 3. Na kartě Domů ve skupině Písmo klikněte na šipku vedle tlačítka Barva výplně Obrázek tlačítka . Potom vyberte požadovanou barvu.

  Tip:    Při změně barvy výplně buněk nemusí být mřížka zřetelná. Pokud chcete, aby mřížka byla jasně viditelná, pokuste se experimentovat se styly čar a ohraničení. Tato nastavení se nachází na kartě Domů ve skupině Písmo. Chcete-li u listu použít ohraničení, vyberte celý list, klikněte na šipku u tlačítka Ohraničení Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Všechna ohraničení.

 4. Na kartě Soubor klikněte na možnost Uložit jako.

 5. Do pole Název souboru zadejte název, který chcete použít pro šablonu.

 6. V poli Uložit jako typ klikněte na položku Šablona aplikace Excel, klikněte na tlačítko Uložit a potom list zavřete.

  Šablona se automaticky umístí do složky Šablony, aby byla k dispozici v případě, že ji budete chtít použít k vytvoření nového sešitu.

 7. Chcete-li otevřít nový sešit založený na této šabloně, postupujte takto:

  1. Na kartě Soubor klikněte na položku Nový.

  2. V části Dostupné šablony klikněte na položku Moje šablony.

  3. V dialogovém okně Nový v části Osobní šablony dvakrát klikněte na šablonu, kterou jste právě vytvořili.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×