Přidání nebo odebrání pozadí listu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V aplikaci Microsoft Office Excel lze použít obrázek jako pozadí listu pouze za účelem zobrazení. Pozadí listu nelze vytisknout a v jednotlivých listech a v položkách uložených jako webové stránky není zachováno.

Důležité : Vzhledem k tomu, že pozadí listu nelze vytisknout, nelze je použít jako vodoznak. Vodoznak však lze napodobit vložením grafiky do záhlaví nebo zápatí.

V tomto článku

Přidat pozadí listu

Odebrání pozadí listu

Vytvoření efektu vodoznaku v aplikaci Excel

Přidání pozadí listu

 1. Klikněte na list, u kterého chcete zobrazit pozadí. Ujistěte se, že je vybrán pouze jeden list.

 2. Na kartě Rozložení stránky klepněte ve skupinovém rámečku Vzhled stránky na položku Pozadí.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Vyberte obrázek, který chcete použít jako pozadí listu, a klikněte na tlačítko Vložit.

  Vybraný obrázek se opakuje a vyplní postupně celý list.

 • Chcete-li zlepšit čitelnost, můžete skrýt mřížky buněk a vystínovat plnou barvou buňky, které obsahují data.

 • Při ukládání sešitu je pozadí listu uloženo společně s daty.

Tip : Chcete-li jako pozadí listu použít plnou barvu, můžete stínování buňky použít pro všechny buňky.

Další informace najdete v tématu použít nebo odebrat stínování.

Začátek stránky

Odebrání pozadí listu

 1. Klikněte na list, u kterého je zobrazeno pozadí. Ujistěte se, že je vybrán pouze jeden list.

 2. Na kartě Rozložení stránky klikněte ve skupině Vzhled stránky na možnost Odstranit pozadí.

  Obrázek pásu karet aplikace Excel

  Poznámka : Možnost Odstranit pozadí je k dispozici pouze v případě, že list používá pozadí.

Začátek stránky

Vytvoření efektu vodoznaku v aplikaci Excel

V aplikaci Microsoft Office Excel není funkce vodoznaku k dispozici. Vodoznak však můžete napodobit jedním ze dvou způsobů.

Chcete-li zobrazit vodoznak na každé vytištěné stránce (například označení, že jde o důvěrné informace nebo o koncept), můžete obrázek obsahující vodoznak vložit do záhlaví nebo zápatí. Obrázek bude potom zobrazen za daty listu v dolní či horní části každé stránky. Můžete také změnit měřítko nebo velikost obrázku tak, aby obrázek vyplnil celou stránku.

V horní části listu můžete rovněž použít objekt WordArt, který bude označovat, že jde o důvěrné informace nebo o koncept.

Napodobení vodoznaku pomocí obrázku v záhlaví nebo zápatí

 1. V aplikaci pro kreslení, například v programu Paintbrush, vytvořte obrázek, který chcete použít jako vodoznak.

 2. V aplikaci Excel klikněte na list, na kterém chcete zobrazit vodoznak.

  Poznámka : Ujistěte se, že je vybrán pouze jeden list.

 3. Na kartě Vložit klikněte ve skupinovém rámečku Text na Záhlaví a zápatí.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 4. Ve skupinovém rámečku Záhlaví klepněte na pole pro výběr části záhlaví umístěné vlevo, uprostřed nebo vpravo.

 5. Na kartě Návrh oddílu Nástroje záhlaví a zápatí ve skupině Prvky záhlaví a zápatí klepněte na tlačítko Obrázek Obrázek tlačítka a poté vyhledejte obrázek, který chcete vložit.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 6. Poklepáním vložte obrázek do pole dané části záhlaví.

 7. Chcete-li změnit velikost nebo měřítko obrázku, klepněte na tlačítko Formát obrázku Tlačítko Formát objektu WordArt ve skupině Prvky záhlaví a zápatí a potom v dialogovém okně Formát obrázku vyberte na kartě Velikost požadované možnosti.

Poznámka : 

 • Změny obrázku nebo jeho formátu se projeví okamžitě a nelze je vrátit zpět.

 • Chcete-li přidat nad obrázek nebo pod obrázek volné místo, klepněte v poli pro výběr části záhlaví, jež obsahuje obrázek, před nebo za text &[Obrázek] a stisknutím klávesy ENTER přejděte na nový řádek.

 • Jestliže chcete obrázek nahradit, vyberte text &[Obrázek], klepněte na tlačítko Obrázek Obrázek tlačítka a potom klepněte na tlačítko Nahradit.

 • Před tiskem se ujistěte, zda okraje záhlaví a zápatí poskytují dostatek prostoru pro zadání vlastního záhlaví nebo zápatí.

 • Jestliže chcete obrázek odstranit, vyberte text &[Obrázek] a stiskněte klávesu DELETE.

 • Chcete-li přepnout ze zobrazení Rozložení stránky do zobrazení Normálně, vyberte libovolnou buňku, klepněte na kartu Zobrazení a ve skupině Zobrazení sešitů klepněte na možnost Normálně.

Napodobení vodoznaku pomocí objektu WordArt

 1. Klikněte na místo v listu, kde chcete zobrazit vodoznak.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na možnost WordArt.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Klepněte na styl objektu WordArt, který chcete použít.

  Použijte například možnost Výplň – bílá, stín popisku, Výplň – text 1, vnitřní stín nebo Výplň – bílá, teplé matné zkosení.

 4. Zadejte text, který chcete použít pro vodoznak.

 5. Chcete-li změnit velikost objektu WordArt, klepněte na příslušný objekt WordArt a potom na kartě Formát ve skupině Velikost zadejte požadovanou velikost do polí Výška obrazce a Šířka obrazce.

  Obrázek pásu karet v aplikaci Outlook

  Můžete rovněž přetáhnout úchyty pro změnu velikosti na požadovanou velikost.

 6. Chcete-li přidat průhlednost, aby data listu pod objektem WordArt byla lépe vidět, postupujte následujícím způsobem:

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na objekt WordArt a klepněte na příkaz Formát tvaru.

  2. V kategorii Výplň klepněte ve skupinovém rámečku Výplň na položku Souvislá výplň.

  3. Přetáhněte jezdec Průhlednost na požadovanou procentuální hodnotu průhlednosti nebo zadejte procentuální hodnotu do pole Průhlednost.

 7. Chcete-li objekt WordArt otočit, postupujte následujícím způsobem:

  1. Klikněte na objekt WordArt.

  2. Na kartě Formát klikněte ve skupině Uspořádání na tlačítko Otočit.

   Obrázek pásu karet v aplikaci Outlook

  3. Klikněte na volbu Další možnosti otočení.

  4. Na kartě Velikost v části Velikost a otočení zadejte do pole Otočení požadovaný stupeň otočení.

  5. Klepněte na tlačítko Zavřít.

   Můžete rovněž přetáhnout Úchyt pro otáčení ve směru, kterým chcete objekt WordArt otočit.

Poznámka : Objekt WordArt nelze použít v záhlaví nebo zápatí za účelem jeho zobrazení v pozadí. Pokud však vytvoříte objekt WordArt v prázdném listu, ve kterém není zobrazena mřížka (zrušte zaškrtnutí políčka Mřížka ve skupině Zobrazit či skrýt na kartě Zobrazení), můžete stisknutím klávesy PRINT SCREEN zaznamenat objekt WordArt a potom zaznamenaný objekt WordArt vložit do aplikace pro kreslení. Obrázek vytvořený v aplikaci pro kreslení potom lze vložit do záhlaví a zápatí podle popisu v části Napodobení vodoznaku pomocí obrázku vzáhlaví nebo zápatí.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×