Přidání nebo odebrání položek rozevíracího seznamu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Po vytvoření rozevíracího seznamu u něho můžete přidat nebo odebrat položky. Postup závisí na způsobu vytvoření seznamu. Při vytváření rozevíracího seznamu ho připojíte k seznamu položek, které slouží k jeho naplnění. Když tyhle položky připojujete k rozevíracímu seznamu, můžete se odkazovat buď na název, který jste seznamu dali (tzv. pojmenovaná oblast), nebo na buňky, které seznam položek obsahují (tzv. oblast buněk).

Úpravy rozevíracího seznamu založeného na pojmenované oblasti

 1. Otevřete list, ve kterém máte pojmenovanou oblast pro svůj rozevírací seznam.

  Tip : Pokud chcete pojmenovanou oblast identifikovat, vyberte ji. Její název pak najdete v poli s názvem. Pokud chcete najít pojmenovanou oblast, podívejte se na téma Nalezení pojmenovaných oblastí.

  Pole Název zobrazující pojmenovanou oblast

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete přidat nějakou položku, přejděte na konec seznamu a zadejte novou položku.

  • Pokud chcete nějakou položku odebrat, klikněte pravým tlačítkem na její buňku, klikněte na Odstranit a potom klikněte na OK, aby se buňky posunuly nahoru.

 3. Klikněte na Vzorce > Správce názvů.

  Kliknutí na kartu Vzorce a potom na Správce názvů

 4. V dialogovém okně Správce názvů klikněte na název oblasti, kterou chcete aktualizovat.

 5. Vpravo od pole Odkaz na kliknutím na tlačítko Obrázek tlačítka Sbalit dialogové okno sbalte dialogové okno a potom v listu vyberte všechny buňky, které obsahují položky pro váš rozevírací seznam.

  Tlačítko Sbalit dialogové okno v dialogovém okně Správce názvů

 6. Kliknutím na tlačítko Obrázek tlačítka Rozbalit dialogové okno dialogové okno znovu rozbalte.

  Tlačítko Rozbalit dialogové okno v dialogovém okně Správce názvů

 7. Klikněte na Zavřít a potom v zobrazeném dialogovém okně kliknutím na Ano uložte své změny.

Úpravy rozevíracího seznamu založeného na oblasti buněk

 1. Otevřete list, ve kterém máte data pro svůj rozevírací seznam.

 2. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Pokud chcete přidat nějakou položku, přejděte na konec seznamu a zadejte novou položku.

  • Pokud chcete nějakou položku odebrat, klikněte pravým tlačítkem na její buňku, klikněte na Odstranit a potom klikněte na OK, aby se buňky posunuly nahoru.

 3. Na listu, kde máte nastavený rozevírací seznam, vyberte buňku, ve které rozevírací seznam je.

 4. Klikněte na Data > Ověření dat.

  Tlačítko Ověření dat na kartě Data

 5. Na kartě Nastavení vpravo od pole Zdroj kliknutím na tlačítko Obrázek tlačítka Sbalit dialogové okno sbalte dialogové okno a potom v listu, na kterém máte položky pro svůj rozevírací seznam, vyberte všechny buňky, které tyto položky obsahují.

  Tlačítko Sbalit dialogové okno na kartě Nastavení

 6. Kliknutím na tlačítko Obrázek tlačítka Rozbalit dialogové okno dialogové okno znovu rozbalte.

  Tlačítko Rozbalit dialogové okno v dialogovém okně Ověření dat

 7. Pokud chcete aktualizovat všechny buňky, pro které je nastavený stejný rozevírací seznam, zaškrtněte políčko Použít tyto změny u všech ostatních buněk se stejným nastavením.

Práce s rozevíracím seznamem

Po aktualizaci rozevíracího seznamu se ujistěte, že funguje, jak chcete. Zkontrolujte třeba, jestli je buňka dostatečně široká, aby zobrazila vaše aktualizované položky.

Pokud se váš seznam položek pro rozevírací seznam nachází na jiném listu a vy nechcete, aby ho ostatní uživatelé viděli nebo ho mohli upravovat, můžete ten list skrýt nebo zamknout. Další informace o zámku listu najdete v článku Zamknutí buněk.

Pokud chcete svůj rozevírací seznam odstranit, podívejte se na téma Odebrání rozevíracího seznamu.

Podívejte se na video o tom, jak pracovat s rozevíracími seznamy. Najdete ho v tématu Vytváření a správa rozevíracích seznamů.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×