Přidání nebo odebrání příznaku pro zpracování

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Použitím příznaku u zprávy nebo kontaktu přidáte vizuální připomenutí, díky kterému si snadněji připomenete, že máte určitou položku nějakým způsobem dále zpracovat. Aplikace Microsoft Office Outlook 2007 obsahuje několik výchozích příznaků s daty, jako například Dnes, Zítra a Příští týden. Také můžete přiřadit k vlastním datům nebo připomenutím položku s příznakem určenou sobě nebo jiným osobám. Příznaky zpráv se zobrazí v zobrazení e-mailů a příznaky kontaktů se zobrazí v zobrazení Tabulka kontaktů. Pomocí Příznak Rychlé kliknutí můžete k položkám přiřazovat příznaky jediným klepnutím.

Položka označená příznakem se zobrazí také na Panelu úkolů, v seznamu denních úkolů v kalendáři a v modulu úkolů.

V tomto článku

Zjistit způsob používání dat příznaků v nabídce Zpracovat

Přidání příznaku ke zprávě

Přidání příznaku ke kontaktu

Přidání příznaku Rychlé klepnutí

Přidání příznaku s připomenutím

Přidání příznaku ke zprávě odeslané jinému uživateli

Odebrání příznaku

Použití pravidla pro automatické přidání příznaku

Automatické odebrání příznaků u zpráv odeslaných uživateli

Způsob používání kalendářních dat u příznaků v nabídce Zpracovat

V následující tabulce je popsán způsob používání dat u příznaků v nabídce Zpracovat. U každého příznaku však můžete nastavit vlastní možnosti dat. Nastavení připomenutí není povinné.

Příznak

Datum zahájení

Termín splnění

Připomenutí

Dnes

Aktuální datum:

Aktuální datum:

Hodinu před koncem dnešního pracovního dne

Zítra

Aktuální datum plus jeden den

Aktuální datum plus jeden den

Začátek dnešního dne plus jeden pracovní den

Tento týden

Aktuální datum plus dva dny, nikoli však později než poslední pracovní den tohoto týdne

Poslední pracovní den tohoto týdne

Začátek dnešního dne plus dva pracovní dny

Příští týden

První pracovní den příštího týdne

Poslední pracovní den příštího týdne

Začátek prvního pracovního dne příštího týdne

Žádné datum

Bez data

Bez data

Aktuální datum:

Vlastní

Je zobrazeno aktuální datum; podle potřeby zvolte vlastní datum.

Je zobrazeno aktuální datum; podle potřeby zvolte vlastní datum.

Je zobrazeno aktuální datum; podle potřeby zvolte vlastní datum.

Začátek stránky

Přidání příznaku ke zprávě

Pokud přidáte příznak ke zprávě, položka označená příznakem se zobrazí ve složce Doručená pošta nebo v jiných seznamech zpráv. Položka označená příznakem se také zobrazí na Panelu úkolů, v seznamu denních úkolů v kalendáři a v seznamu úkolů v zobrazení Úkoly. Pokud zprávu označíte příznakem, jedná se o viditelné připomenutí požadované akce. Chcete-li být k provedení akce vyzváni v určený čas, nastavte u příznaku připomenutí.

Na Informační panel si ve zprávách označených příznakem můžete přečíst podrobnosti týkající se příznaku, jako jsou například termín splnění, typ požadovaného zpracování nebo připomenutí.

 • Přidání příznaku ke zprávě

  Proveďte jeden z následujících kroků:

  • V otevřené zprávě klikněte na kartě zpráva ve skupině Možnosti klikněte na Příznak pro zpracování Obrázek tlačítka a potom klikněte na příznak.

  • V seznamu zpráv, například ve složce Doručená pošta, klepněte na položku pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Zpracovat a potom v místní nabídce klepněte na příznak.

   Tip : Zprávě můžete také přiřadit příznak jediným klepnutím. Další informace naleznete v tématu Přidání příznaku Rychlé klepnutí.

 • Přidání příznaku s vlastním datem ke zprávě

  1. Proveďte jeden z následujících kroků:

   • V otevřené zprávě klikněte na kartě zpráva ve skupině Možnosti klikněte na Příznak pro zpracování Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko vlastní.

   • V seznamu zpráv, například ve složce Doručená pošta, klepněte pravým tlačítkem myši na položku, přejděte na příkaz Zpracovat a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Vlastní.

  2. V polích Datum zahájení a Termín splnění vyberte požadovaná data.

   Poznámka : Jestliže označíte položku příznakem, nevyberete pro tuto položku připomenutí. Připomenutí vyberete klepnutím na příkaz místní nabídky Přidat připomenutí. Další informace naleznete v tématu Přidání příznaku s vlastním datem připomenutí.

Začátek stránky

Přidání příznaku ke kontaktu

Označení kontaktu příznakem přidá příznak jako viditelné připomenutí požadované akce související s kontaktem, například zavolat zpět. Kontakty označené příznakem se zobrazí nejen v zobrazení Kontakty ale i na Panelu úkolů, v seznamu denních úkolů v kalendáři a v seznamu úkolů v zobrazení Úkoly. Chcete-li být k provedení akce vyzváni v určený čas, nastavte u příznaku připomenutí.

 • Přidání příznaku ke kontaktu

  Proveďte jeden z následujících kroků:

  • V otevřeném kontaktu klepněte na kartě Kontakt ve skupinovém rámečku Možnosti na tlačítko Zpracovat a potom klepněte na příznak.

  • V zobrazení vizitek nebo adresních karet klepněte na panelu nástrojů na tlačítko Zpracovat Obrázek tlačítka a potom klepněte na požadovaný příznak.

  • V zobrazení tabulky, například v telefonním seznamu, klepněte na kontakt pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Zpracovat a potom klepněte na příznak.

 • Přidání příznaku s vlastním datem ke kontaktu

  1. Proveďte jeden z následujících kroků:

   • V otevřeném kontaktu na kartě Kontakt klepněte ve skupině Možnosti na tlačítko Zpracovat a potom klepněte na položku Vlastní.

   • V zobrazení vizitek nebo adresních karet klepněte na panelu nástrojů na tlačítko Zpracovat Obrázek tlačítka a potom klepněte na položku Vlastní.

   • V zobrazení tabulky, například v telefonním seznamu, klepněte na kontakt pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Zpracovat a potom v místní nabídce klepněte na položku Vlastní.

  2. V polích Datum zahájení a Termín splnění vyberte požadovaná data.

Začátek stránky

Přidání příznaku Rychlé klepnutí

Pokud klepnete na sloupec Stav příznaku vedle položky, vyberete příznak Rychlé klepnutí. Ve výchozím nastavení je příznak Rychlé klepnutí nastaven na hodnotu Dnes, můžete jej však nastavit na jiné datum z nabídky nebo vytvořit vlastní výchozí příznak Rychlé klepnutí. Jediným klepnutím ve složce Doručená pošta nebo jiném zobrazení Tabulka můžete zprávě nebo kontaktu přiřadit výchozí příznak.

Jestliže chcete změnit výchozí nastavení Dnes na jiné datum, nejprve vyberte nové datum výchozího příznaku. Pak můžete tento příznak rychle přiřazovat zprávám a kontaktům. Příznak se zobrazí ve sloupci Stav příznaku a také v položce samotné.

Nastavení příznaku Rychlé klepnutí s hodnotou Dnes jediným klepnutím

Zahrnutí příznaku Rychlé klepnutí

 1. Na panelu nástrojů klikněte na Příznak pro zpracování Obrázek tlačítka a potom klikněte na Nastavit rychlé klepnutí.

 2. V seznamu v dialogovém okně Nastavit rychlé klepnutí vyberte příznak.

Poznámka : Jestliže příznak Rychlé klepnutí změníte, položky, které byly příznakem označeny dříve, se nezmění.

Přiřazení příznaku Rychlé klepnutí zprávě

 • Ve složce Doručená pošta klepněte na sloupec Stav příznaku vedle zprávy. Přidáte tak ke sloupci příznak, který jste vybrali jako příznak Rychlé klepnutí.

  Poznámka : Příznak Rychlé klepnutí můžete přiřadit několika zprávám současně. Vyberte příslušné zprávy a potom u jedné ze zpráv klepněte na sloupec Stav příznaku.

Přiřazení příznaku Rychlé klepnutí kontaktu

 • V okně Kontakty klepněte v tabulkovém zobrazení, jako je například Podle příznaku pro zpracování, na sloupec Stav příznaku u kontaktu. Přidáte tak ke sloupci příznak, který jste vybrali jako příznak Rychlé klepnutí.

  Poznámka : Příznak Rychlé klepnutí můžete přiřadit několika zprávám současně. Vyberte příslušné zprávy a potom u jedné ze zpráv klepněte na sloupec Stav příznaku.

Začátek stránky

Přidání příznaku s připomenutím

Chcete-li být upozorněni na požadovanou akci související s položkou označenou příznakem, můžete přidat připomenutí. Můžete například přidat připomenutí ke zprávě tak, abyste na tuto zprávu nezapomněli v určeném čase odpovědět nebo můžete přidat připomenutí ke kontaktu, abyste nezapomněli zavolat zpět.

 1. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • V otevřené zprávě na kartě Zpráva klepněte ve skupině Možnosti na tlačítko Zpracovat Obrázek tlačítka .

  • V otevřeném kontaktu na kartě Kontakt klepněte ve skupině Možnosti na tlačítko Zpracovat Obrázek tlačítka .

   Tip : K nějaké položce v zobrazení tabulky můžete také přidat příznaku s vlastní připomenutí. Ve složce Doručená pošta nebo seznamu kontaktů, vyberte položku a klikněte na příkaz Příznak pro zpracování Obrázek tlačítka panelu nástrojů otevřete nabídku Příznak pro zpracování.

 2. V nabídce Zpracovat klepněte na příkaz Přidat připomenutí.

 3. V rozevíracím seznamu Připomenutí klepněte na šipku a vyberte datum, kdy chcete být upozorněni.

 4. Ve vedlejším rozevíracím seznamu klepněte na šipku a vyberte čas požadovaného připomenutí.

  Tip : V polích Datum zahájení, Termín splnění a Příznak můžete také zvolit další informace týkající se položky. V rozevíracím seznamu Příznak můžete pro zdůraznění účelu připomenutí vybrat další text, například Revize nebo Odpovědět všem. Tento text se zobrazí na informačním panelu ve zprávě. Do pole Příznak můžete také zadat vlastní text.

 5. Chcete-li změnit výchozí zvuk připomenutí, klepněte na tlačítko Obrázek tlačítka a potom vyhledejte zvukový soubor. Jestliže políčko Přehrát tento zvuk není zaškrtnuto, zaškrtněte jej.

Začátek stránky

Přidání příznaku ke zprávě odeslané jinému uživateli

Pokud chcete jiné uživatele povzbudit, aby odpověděli na vaši zprávu, nebo pokud od nich požadujete jinou akci, můžete jim odeslat zprávu označenou příznakem. Můžete přidat text charakterizující požadavek, který se zobrazí spolu s indikátorem příznaku na informačním panelu odeslané zprávy. Můžete si vybrat v seznamu z několika možností nebo můžete zadat text vlastní. Výchozí nastavení je Zpracovat.

 1. V nové zprávě na kartě Zpráva klepněte ve skupině Možnosti na tlačítko Zpracovat Obrázek tlačítka .

 2. V nabídce Zpracovat klepněte na příkaz Příznak pro příjemce.

  Chcete-li zahrnout připomenutí pro sebe i ostatní uživatele, klepněte na příkaz Vlastní a potom zaškrtněte políčko Příznak pro příjemce.

 3. V rozevíracím seznamu Příznak vyberte akci nebo zadejte vlastní text. Text, který vyberete nebo zadáte, se zobrazí na informačním panelu ve zprávě, kterou příjemce obdrží.

 4. Pokud se zprávou nechcete odeslat připomenutí, zrušte zaškrtnutí políčka Připomenutí.

 5. Pokud chcete se zprávou odeslat připomenutí, vyberte ze seznamů v oddílu Příznak pro příjemce datum a čas. Tento čas a datum se také zobrazí na informačním panelu.

  Tip : Chcete-li zahrnout příznak a připomenutí pro sebe i ostatní uživatele, zaškrtněte políčko Příznak pro mne a zadejte informace týkající se příznaku. Chcete-li pro sebe nastavit připomenutí, zaškrtněte políčko Připomenutí a potom vyberte datum a čas.

Jakmile jsou zprávy označené příznakem odeslány, můžete sledovat příjemce. Jestliže používáte e-mailový účet serveru Microsoft Exchange, můžete dokonce vyhledat a sledovat odpovědi, které obdržíte. Další informace naleznete v tématu Hledání zpráv označených příznakem.

Začátek stránky

Odebrání příznaku

Chcete-li příznak odebrat, můžete položku označit jako dokončenou, stejně jako úkol, který jste splnili, nebo můžete příznak vymazat.

Označit jako dokončené:      Položka zůstane označená příznakem pro zpracování. Zobrazí se však jako přeškrtnutá. Ve složce Doručená pošta bude příznak nahrazen znakem zaškrtnutí. Pokud je panel úkolů nebo seznam úkolů nakonfigurován tak, aby zobrazoval všechny úkoly a položky bez ohledu na to, zda jsou dokončené, bude se zpráva nadále zobrazovat, dokud ji neodstraníte ze složek e-mailu. Panel úkolů ve výchozím nastavení dokončené úkoly nezobrazuje. Zobrazení dokončených úkolů je však možné nastavit. Další informace naleznete v tématu Sledování úkolů a položek úkolů.

Vymazat příznak:      Příznak bude z položky odebrán, přičemž na Panelu úkolů a ve složce Úkoly již nebude možné zprávu sledovat.

Chcete-li uchovávat informace o dokončených položkách, použijte příkaz Označit jako splněné. Jakmile však položku odstraníte, bude položka zcela odebrána ze všech zobrazení.

Existuje několik způsobů odebrání příznaku z položky, včetně označení položky jako splněné:

odebrání příznaku ze zprávy,

Odebrání příznaku z kontaktu

Označit příznak zprávy jako dokončený

označení kontaktu příznakem pro dokončení.

Odebrání příznaku ze zprávy

Odebrání příznaku ze zprávy ve složce Doručená pošta nebo v jiném seznamu zpráv

 • Klepněte pravým tlačítkem myši na příznak ve sloupci Stav příznaku vedle zprávy a v místní nabídce klepněte na příkaz Vymazat příznak.

Odebrání příznaku z otevřené zprávy

 • Na kartě Zpráva klepněte ve skupině Možnosti na tlačítko Zpracovat Obrázek tlačítka a potom klepněte na položku Vymazat příznak zprávy.

Odebrání příznaku ze zprávy v seznamu úkolů, Panelu úkolů a seznamu denních úkolů kalendáře

 • Klepněte na položku pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Zpracovat a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Vymazat příznak zprávy.

  Odeberete tak zprávu ze seznamu úkolů, Panelu úkolů a seznamu denních úkolů kalendáře, vlastní zprávu však neodstraníte. Zpráva zůstane ve složce Doručená pošta a všech přiřazených složkách.

Odebrání příznaku z kontaktu

Odebrání příznaku z kontaktu v zobrazení tabulky, zobrazení adresních karet nebo zobrazení vizitek

 • Vyberte kontakt, na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Zpracovat Obrázek tlačítka a potom přejděte na položku Vymazat příznak zprávy.

Odebrání příznaku z otevřeného kontaktu

 • Na kartě Kontakt klepněte ve skupině Možnosti na tlačítko Zpracovat Obrázek tlačítka a potom klepněte na položku Vymazat příznak zprávy.

Odebrání příznaku z kontaktu v seznamu úkolů, Panelu úkolů a seznamu denních úkolů kalendáře

 • Klepněte na položku pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Zpracovat a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Vymazat příznak zprávy.

Odeberete tak kontakt ze seznamu úkolů, Panelu úkolů a seznamu denních úkolů kalendáře, vlastní kontakt však neodstraníte.

Označit příznak zprávy jako dokončený

Označení zprávy jako dokončené ve složce Doručená pošta nebo jiném seznamu zpráv

 • Klepněte na sloupec Stav příznaku vedle zprávy.

  Příznak se změní na znak zaškrtnutí.

Označení otevřené zprávy jako dokončené

 • Na kartě Zpráva klepněte ve skupině Možnosti na tlačítko Zpracovat Obrázek tlačítka a potom klepněte na položku Označit jako splněné.

  Datum, kdy byla položka označena jako splněná, se zobrazí na informačním panelu.

Označení zprávy jako dokončené v seznamu úkolů, Panelu úkolů a seznamu denních úkolů kalendáře

 • Klepněte na položku pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Zpracovat a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Označit jako splněné.

  Příznak se změní na znak zaškrtnutí. Položky zobrazené v seznamu úkolů, Panelu úkolů a seznamu denních úkolů kalendáře se zobrazí jako přeškrtnuté.

Označit příznak kontaktu jako dokončený

Označení kontaktu jako dokončeného v tabulce, zobrazení adresních karet nebo vizitkovém zobrazení

 1. Vyberte kontakt.

 2. Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Zpracovat Obrázek tlačítka a potom klepněte na položku Označit jako splněné.

Označení otevřeného kontaktu jako splněného

 • Na kartě Kontakt klepněte ve skupině Možnosti na tlačítko Zpracovat Obrázek tlačítka a potom klepněte na položku Označit jako splněné.

  Datum, kdy byla položka označena jako splněná, se zobrazí na informačním panelu.

Označení kontaktu jako dokončeného v seznamu úkolů, Panelu úkolů a seznamu denních úkolů kalendáře

 • Klepněte na položku pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Zpracovat a potom klepněte na příkaz Označit jako splněné.

  Příznak se v tabulkových zobrazeních změní na znak zaškrtnutí. Položky zobrazené v seznamu úkolů, Panelu úkolů a seznamu denních úkolů kalendáře se zobrazí jako přeškrtnuté.

Začátek stránky

Použití pravidla pro automatické přidání příznaku

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Pravidla a upozornění.

 2. Klikněte na tlačítko Nové pravidlo.

 3. V části Krok 1: Vyberte šablonu klepněte na položku Označit zprávy od uživatele příznakem pro zpracování.

 4. Klikněte na Další.

 5. Postupujte podle pokynů Průvodce pravidly.

  Pokud chcete nově vytvořené pravidlo použít u zpráv, které se již nacházejí ve složce Doručená pošta, zaškrtněte na poslední stránce Průvodce pravidly políčko Spustit toto pravidlo pouze u zpráv ve složce Doručená pošta.

  Pokud chcete toto pravidlo použít na všechny účty a jednotlivé složky Doručená pošta, zaškrtněte na poslední straně Průvodce pravidly políčko Vytvořit toto pravidlo pro všechny účty.

Začátek stránky

Automatické odebrání příznaků u zpráv odeslaných uživateli

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Pravidla a upozornění.

 2. Klikněte na tlačítko Nové pravidlo.

 3. V části zcela nové pravidlo klikněte na Kontrolovat zprávy po jejich příchodu a klikněte na tlačítko Další.

 4. Ve skupinovém rámečku Krok 1: Vyberte podmínky vyberte položku s příznakem pro akce.

 5. Klepněte na položku akce a poté vyberte požadovaný příznak.

  Chcete-li vymazat všechny příznaky, klepněte na položku Žádný.

 6. Klepněte na tlačítko OK a potom na tlačítko Další.

 7. V části Krok 1: Vyberte akce, klikněte na Vymazat příznak zprávy a klikněte na tlačítko Další.

 8. Postupujte podle pokynů Průvodce pravidly.

  Pokud chcete nově vytvořené pravidlo použít u zpráv, které se již nacházejí ve složce Doručená pošta, zaškrtněte na poslední stránce Průvodce pravidly políčko Spustit toto pravidlo pouze u zpráv ve složce Doručená pošta.

  Pokud chcete toto pravidlo použít na všechny účty a jednotlivé složky Doručená pošta, zaškrtněte na poslední straně Průvodce pravidly políčko Vytvořit toto pravidlo pro všechny účty.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×