Přidání nebo odebrání příznaku pro zpracování

Když si chcete připomenout, že máte zpracovat zprávu nebo kontakt, můžete přidat příznak pro zpracování. Každé položce s příznakem ke zpracování můžete taky přiřadit počáteční datum, termín splnění a čas připomenutí. V seznamu zpráv nebo seznamu kontaktů se u položek označených příznakem zobrazuje symbol  Příznak Zpracovat . Když položku s příznakem označíte jako dokončenou, změní se symbol příznaku na zaškrtnutí  Příznak zpracování – dokončeno .

Zprávy a kontakty označené příznakem se taky objeví vedle úkolů v zobrazení úkolů.

  1. Vyberte položku v seznamu zpráv nebo seznamu kontaktů.

    Víc položek najednou vyberete podržením PŘÍKAZ a současným kliknutím na požadované položky.

  2. Na kartě Home (Domů) klikněte na šipku u tlačítka Follow Up (Zpracovat) a potom udělejte některou z těchto věcí:

    Home tab, group 5

Co chcete udělat

Postup

Nastavit standardní počáteční datum a termín splnění

Klikněte na Today (Dnes), Tomorrow (Zítra), This Week (Tento týden) nebo Next Week (Příští týden).

Přidat příznak pro zpracování bez dat

Klikněte na No Due Date (Bez termínu splnění).

Přidat vlastní počáteční datum, termín splnění a čas připomenutí

Klikněte na Custom Date (Vlastní datum).

Označit položku jako dokončenou

Klikněte na Mark as Complete (Označit jako dokončené).

Vymazat příznak pro zpracování a počáteční datum, termín splnění a připomenutí

Klikněte na Clear Flag (Vymazat příznak).

Poznámka : Když chcete rychle přidat příznak pro zpracování nebo označit zprávu jako dokončenou, klikněte vedle zprávy v seznamu zpráv na ikonu pro zpracování  Příznak zpracování – nenastaveno .

Viz taky

Přizpůsobení seznamu úkolů

Vytváření, úpravy nebo odstraňování úkolů

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×