Přidání nebo odebrání e-mailového účtu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Abyste v aplikaci Microsoft Outlook 2010 mohli odesílat a přijímat e-mailové zprávy, musíte přidat a nakonfigurovat e-mailový účet. Pokud jste na stejném počítači, na který jste nainstalovali Outlook 2010, používali starší verzi aplikace Microsoft Outlook, nastavení účtu se automaticky naimportují.

V tomto článku

Informace o e-mailových účtech

Přidání e-mailového účtu při prvním spuštění Outlooku 2010

Přidání e-mailového účtu v Outlooku

Odebrání e-mailového účtu

Informace o e-mailových účtech

Outlook podporuje účty Microsoft Exchange, Protokol POP3 a IMAP. Konfigurační údaje, které potřebujete k nastavení e-mailového účtu v Outlooku, zjistíte u svého poskytovatele internetových služeb nebo správce e-mailu.

E-mailové účty jsou obsažené v profilu. Profil sestává z účtů, datových souborů a nastavení, která určují, kam se ukládají vaše e-mailové zprávy. Nový profil se vytvoří automaticky při prvním spuštění Outlooku. Další informace o profilech najdete v článku Vytvoření profilu.

Začátek stránky

Přidání e-mailového účtu při prvním spuštění Outlooku 2010

Pokud Outlook neznáte nebo instalujete Outlook 2010 na nový počítač, spustí se automaticky funkce Automatické nastavení účtu, která vám pomůže nakonfigurovat nastavení vašich e-mailových účtů. Toto nastavení vyžaduje jenom vaše jméno, e-mailovou adresu a heslo. Pokud se váš účet nedá nakonfigurovat automaticky, musíte další požadované informace zadat ručně.

 1. Spusťte Outlook.

 2. Když se zobrazí výzva ke konfiguraci e-mailového účtu, klikněte na Další.

  Úvodní okno Outlooku 2010

 3. Pokud chcete přidat e-mailový účet, klikněte na Ano a potom klikněte na Další.

 4. Zadejte své jméno, e-mailovou adresu a heslo a klikněte na Další.

  Dialogové okno Přidat nový účet s vybraným e-mailovým účtem

  Pokud zadáte e-mailovou adresu, která končí na outlook.com nebo msn.com, musíte k přidání tohoto e-mailového účtu použít Microsoft Outlook Hotmail Connector. Informace o přidání těchto druhů e-mailových účtů najdete v článku Použití účtu Outlook.com v Outlooku.

  Poznámka : Pokud máte počítač připojený k síťové doméně a vaše organizace používá Microsoft Exchange Server, doplní se informace o vašem e-mailu automaticky. Pole s heslem se nezobrazí, protože se použije vaše síťové heslo.

  Během konfigurace účtu se zobrazuje ukazatel průběhu. Nastavení může trvat několik minut.

  Dialogové okno Přidat nový účet s informací o tom, že se konfiguruje nastavení e-mailového serveru

  Pokud první pokus o konfiguraci vašeho účtu selže, může přijít na řadu druhý pokus s využitím nešifrovaného připojení k poštovnímu serveru. Když uvidíte tuto zprávu, pokračujte kliknutím na Další. Pokud selže i nešifrované připojení, nedá se váš e-mailový účet nakonfigurovat automaticky.

  Dialogové okno Přidat nový účet s informací, že účet nejde nakonfigurovat

  Klikněte na Opakovat nebo zaškrtněte políčko Konfigurovat nastavení serveru ručně. Další informace najdete v článku Přidání e-mailového účtu pomocí upřesňujících nastavení.

  Po úspěšném přidání účtu můžete přidat další účty kliknutím na Přidat další účet.

  Oznámení o konfiguraci účtu

 5. Dialogové okno Přidat nový účet ukončíte kliknutím na Dokončit.

Začátek stránky

Přidání e-mailového účtu v Outlooku

I když si většina lidí přidá e-mailový účet při prvním spuštění Outlooku, můžete svůj první nebo další e-mailový účet přidat kdykoli.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. V části Informace o účtu klikněte na Přidat účet.

  Zobrazení Backstage a příkaz Přidat účet

 3. Zadejte své jméno, e-mailovou adresu a heslo a klikněte na Další.

  Dialogové okno Přidat nový účet s vybraným e-mailovým účtem

  Pokud zadáte e-mailovou adresu, která končí na outlook.com nebo msn.com, musíte k přidání tohoto e-mailového účtu použít Microsoft Outlook Hotmail Connector. Informace o přidání těchto druhů e-mailových účtů najdete v článku Použití účtu Outlook.com v Outlooku.

  Poznámka : Pokud máte počítač připojený k síťové doméně a vaše organizace používá Microsoft Exchange Server, doplní se informace o vašem e-mailu automaticky. Pole s heslem se nezobrazí, protože se použije vaše síťové heslo.

  Během konfigurace účtu se zobrazuje ukazatel průběhu. Nastavení může trvat několik minut.

  Dialogové okno Přidat nový účet s informací o tom, že se konfiguruje nastavení e-mailového serveru

  Pokud první pokus o konfiguraci vašeho účtu selže, může přijít na řadu druhý pokus s využitím nešifrovaného připojení k poštovnímu serveru. Když uvidíte tuto zprávu, pokračujte kliknutím na Další. Pokud selže i nešifrované připojení, nedá se váš e-mailový účet nakonfigurovat automaticky.

  Dialogové okno Přidat nový účet s informací, že účet nejde nakonfigurovat

  Klikněte na Opakovat nebo zaškrtněte políčko Konfigurovat nastavení serveru ručně. Další informace najdete v článku Přidání e-mailového účtu pomocí upřesňujících nastavení.

  Po úspěšném přidání účtu můžete přidat další účty kliknutím na Přidat další účet.

  Oznámení o konfiguraci účtu

 4. Dialogové okno Přidat nový účet ukončíte kliknutím na Dokončit.

  Po přidání účtu Exchange Serveru musíte Outlook ukončit a znovu spustit, aby se tento účet v Outlooku objevil a dal používat.

Poznámka :  Pokud váš profil už obsahuje účet Microsoft Exchange Serveru a chcete přidat další, musíte použít Automatické nastavení účtu. Další účet Exchange Serveru nakonfigurujete ručně tak, že ukončíte Outlook a pak použijete modul Pošta v Ovládacích panelech.

Začátek stránky

Odebrání e-mailového účtu

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. V oblasti Informace o účtu klikněte na Nastavení účtu a potom na Nastavení účtu.

  Nastavení účtu v zobrazení Backstage

 3. Vyberte e-mailový účet, který chcete odebrat, a klikněte na Odebrat.

 4. Kliknutím na Ano potvrďte odebrání tohoto účtu.

Z jiného profilu odeberete e-mailový účet tak, že ukončíte Outlook, znovu ho spustíte s tímto profilem a uděláte předchozí postup. Z jiných profilů můžete účty odebrat taky takto:

 1. Ukončete Outlook.

 2. V Ovládacích panelech klikněte nebo poklikejte na položku Pošta.

Kde je v Ovládacích panelech položka Pošta?

Pošta se nachází na různých místech Ovládacích panelů v závislosti na verzi operačního systému Microsoft Windows, na vybraném zobrazení Ovládacích panelů a na tom, jestli je nainstalovaná 32bitová nebo 64bitová verze operačního systému nebo Outlooku 2010.

Nejjednodušším způsobem vyhledání položky Pošta je otevřít Ovládací panely v systému Windows a do pole Hledat v horní části okna zadat text Pošta. V Ovládacích panelech systému Windows XP zadejte do pole Adresa text Pošta.

Poznámka :  Ikona Pošta se zobrazí po prvním spuštění Outlooku.

V záhlaví dialogového okna Nastavení pošty je uveden název aktuálního profilu. Pokud chcete vybrat jiný existující profil, klikněte na tlačítko Zobrazit profily, vyberte název profilu a klikněte na tlačítko Vlastnosti.

 1. Klikněte na E-mailové účty.

 2. Vyberte účet a klikněte na Odebrat.

 3. Kliknutím na Ano potvrďte odebrání tohoto účtu.

  Poznámky : 

  • Při odebrání e-mailového účtu POP3 nebo IMAP se neodstraní položky, které se pomocí tohoto účtu odeslaly a přijaly. Pokud jste používali účet POP3, můžete k práci se svými položkami pořád používat Datový soubor Outlooku (PST).

  • Pokud používáte účet Exchange, zůstávají vaše data na poštovním serveru, dokud je nepřesunete do datového souboru Outlooku (.pst).

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×