Přidání nebo odebrání doplňků

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Doplňky nabízejí nepovinné příkazy a funkce pro aplikaci Microsoft Excel. Doplňky nejsou ve výchozím nastavení v aplikaci Excel okamžitě k dispozici, a proto je nutné je před použitím nejdříve nainstalovat a (v některých případech) aktivovat.

Co chcete udělat?

Získat informace o doplňcích

Přidání nebo odebrání doplňku aplikace Excel

Přidání nebo odebrání doplňku modelu COM

Přidat nebo odebrat doplněk pro automatizaci

Informace o doplňcích

Některé doplňky jsou vytvořené aplikaci Excel, například analytické nástroje a Řešitel. Některé další doplňky jsou k dispozici Download Center na Office.com, musíte nejdřív být stahovány a nainstalovali. Nakonec jsou doplňky, které jsou vytvářeny ve třetím stranám, například programátor ve vaší organizaci nebo poskytovatele řešení software. Může se jednat modelu COM (Component Object) doplňky doplňky, Visual Basic for Applications (VBA) s doplňky a DLL s doplňky. Tyto doplňky musí být nainstalovaný také k jejich použití.

Většina doplňků může být rozdělena do tří různých typů:

 • Doplňky aplikace Excel:    Patří mezi ně obvykle doplňky aplikace Excel (soubory XLAM), doplňky aplikace Excel 97–2003 (soubory XLA) nebo doplňky DLL (soubory XLL), nebo jde o doplňky pro automatizaci. Některé doplňky aplikace Excel, například Řešitel a Analytické nástroje, mohou být dostupné po instalaci aplikace Excel nebo systému Microsoft Office. Obvykle pouze stačí tyto doplňky před použitím aktivovat.

 • Doplňky ke stažení:    Další doplňky aplikace Excel můžete stáhnout a nainstalovat z Webu služby Stažení softwaru. Můžete například stáhnout a nainstalovat karta Začínáme pro Excel. Tato karta obsahuje odkazy na školení ukázky a další obsah, abyste mohli začít pracovat s Excelem. Po instalaci tohoto doplňku kartě neexistuje na pásu karet po restartování aplikace Excel. Odebrat tuto kartu a obsažené příkazy na pásu karet aplikace Excel, můžete pomocí ovládacích panelů odinstalovat program.

 • Vlastní doplňky:    Vývojáři a poskytovatelé řešení obvykle vytvářejí vlastní doplňky modelu COM, doplňky pro automatizaci, doplňky jazyka VBA a doplňky XLL. Tyto doplňky je nutné před použitím nainstalovat.

Po instalaci nebo aktivaci mohou být doplněk a obsažené příkazy k dispozici v jednom z následujících umístění:

 • Karta Data: Po instalaci a aktivaci doplňků Analytické nástroje a Řešitel jsou ve skupině Analýza k dispozici příkazy Analýza dat a Řešitel.

  Skupina Buňky na kartě Domů

 • Karta Vzorce: Po instalaci a aktivaci doplňku Nástroje pro měnu euro se ve skupině Řešení zobrazí příkazy Převod měny euro a Formátování měny euro.

  Skupina Řešení na kartě Vzorce

 • Karta Doplňky: Další doplňky mohou být přidány na kartu Doplňky. Tato karta je přidána na pás karet, když nainstalujete a aktivujte první doplněk, který je zobrazen na kartě Doplňky. Pokud není karta Doplňky zobrazena, ukončete aplikaci Excel a znovu ji spusťte.

Další doplňky, například karta Začínáme, jsou v aplikaci Excel k dispozici na jiných místech, například jako karta na pásu karet nebo prostřednictvím makra či vlastní nabídky.

Začátek stránky

Přidání nebo odebrání doplňku aplikace Excel

Důležité:    Jestliže jste vývojáři softwaru, můžete tímto postupem nainstalovat nebo odebrat program pro automatizaci dříve, než vytvoříte programy pro instalaci a odebrání tohoto doplňku.

Aktivace doplňku aplikace Excel   

 1. Klikněte na kartu Soubor, na položku Možnosti a poté na kategorii Doplňky.

 2. V seznamu Spravovat klikněte na položku Doplňky aplikace Excel a klikněte na tlačítko Přejít. Zobrazí se dialogové okno Doplňky.

 3. V seznamu Doplňky k dispozici zaškrtněte políčko u doplňku, který chcete aktivovat, a potom klikněte na tlačítko OK.

Pokud nemůžete doplněk, který chcete aktivovat, nalézt v seznamu Doplňky k dispozici, pravděpodobně jej bude nutné nainstalovat.

Instalace doplňku aplikace Excel   

 • Chcete-li instalovat doplněk, který je obvykle instalován s aplikací Excel (například doplňky Řešitel nebo Analytické nástroje), spusťte instalační program pro aplikaci Excel nebo systém Microsoft Office, zvolte možnost Změnit a nainstalujte doplněk. Po restartování aplikace Excel by měl být doplněk zobrazen v seznamu Doplňky k dispozici.

 • Některé doplňky aplikace Excel jsou umístěny v počítači a lze je nainstalovat a aktivovat kliknutím na tlačítko Procházet (v dialogovém okně Doplňky), vyhledáním doplňku a kliknutím na tlačítko OK.

 • Některé doplňky aplikace Excel vyžadují spuštění instalačního balíčku. Pravděpodobně bude nutné stáhnout nebo zkopírovat do počítače instalační balíček (instalační balíček je obvykle soubor s příponou MSI) a spustit jej.

 • Další doplňky, které nejsou k dispozici v počítači můžete stáhnout a nainstalovali pomocí webového prohlížeče z Webu služby Stažení softwarunebo z jiné weby na Internetu nebo serveru ve vaší organizaci. Postupujte podle pokynů ke stažení podle potřeby.

Dezaktivace doplňku aplikace Excel   

 1. Klikněte na kartu Soubor, na položku Možnosti a poté na kategorii Doplňky.

 2. V rozevíracím seznamu Spravovat klikněte na položku Doplňky aplikace Excel a potom klikněte na tlačítko Přejít.

 3. V seznamu Doplňky k dispozici zrušte zaškrtnutí políčka u doplňku, který chcete dezaktivovat, a potom klikněte na tlačítko OK.

  V mnoha případech je doplněk po dezaktivaci odebrán z příslušné skupiny na pásu karet. V jiných případech bude doplněk odebrán z pásu karet až po opakovaném spuštění aplikace Excel.

  Poznámka    Dezaktivací doplňku neodeberete doplněk z počítače. Chcete-li doplněk odebrat z počítače, musíte ho odinstalovat.

Odebrání doplňku aplikace Excel   

Důležité:    Jestliže jste doplněk aplikace Excel původně nainstalovali ze síťového souborového serveru nebo sdílené složky, bude pravděpodobně nutné doplněk odebrat z tohoto umístění. Pokud jste doplněk aplikace Excel instalovali z disku CD-ROM a po instalaci jste jednotce CD-ROM přiřadili jiné písmeno, je nutné provést přeinstalaci doplňku z disku CD-ROM. Spouštíte-li jakékoli doplňky aplikace Excel z disku CD-ROM, je třeba doplňky aplikace Excel nejprve odinstalovat a potom je znovu nainstalovat z disku CD-ROM.

 1. Ukončete aplikaci Excel (klikněte na kartu Soubor a potom na tlačítko Ukončit).

 2. V systému Windows Vista klikněte na tlačítko Start Obrázek tlačítka , položku Ovládací panely, položku Programy a položku Programy a funkce.

  V systému Microsoft Windows XP klikněte na tlačítko Start a na položku Ovládací panely a potom dvakrát klikněte na panel Přidat nebo odebrat programy.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Jestliže jste aplikaci Excel nainstalovali jako součást sady Microsoft Office, klikněte v seznamu nainstalovaných programů na položku Microsoft Office a potom na tlačítko Změnit.

  • Pokud jste aplikaci Excel nainstalovali samostatně, klikněte v seznamu nainstalovaných programů na název aplikace a potom klikněte na tlačítko Změnit.

  • Pokud jste doplněk nainstalovali z webu služby Stažení softwaru Office.com, klikněte na název programu v seznamu nainstalovaných programů a potom klikněte na tlačítko Odinstalovat.

 4. Postupujte podle pokynů instalačního programu.

Začátek stránky

Přidání nebo odebrání doplňku modelu COM

Důležité:    Jestliže jste vývojáři softwaru, můžete tímto postupem nainstalovat nebo odebrat program pro automatizaci dříve, než vytvoříte programy pro instalaci a odebrání tohoto doplňku. Pokud nejste vývojáři, neměli byste tento postup potřebovat. Pokyny k instalaci nebo odebrání doplňku vám poskytne správce systému, který jej dodal.

Přidání doplňku modelu COM

 1. Klikněte na kartu Soubor, na položku Možnosti a poté na kategorii Doplňky.

 2. V seznamu Spravovat klikněte na položku Doplňky modelu COM a klikněte na tlačítko Přejít. Zobrazí se dialogové okno Doplňky modelu COM.

 3. Zaškrtněte v seznamu Doplňky k dispozici políčko u doplňku, který chcete nainstalovat, a potom klikněte na tlačítko OK.

  Tip:    Pokud není doplněk, který chcete použít, uveden v seznamu Doplňky k dispozici, klikněte na tlačítko Přidat a požadovaný doplněk vyhledejte.

Odebrání doplňku modelu COM

 1. Klikněte na kartu Soubor, na položku Možnosti a poté na kategorii Doplňky.

 2. V seznamu Spravovat klikněte na položku Doplňky modelu COM a klikněte na tlačítko Přejít. Zobrazí se dialogové okno Doplňky modelu COM.

 3. V seznamu Doplňky k dispozici zrušte zaškrtnutí políčka u doplňku, který chcete odebrat, a potom klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka    Tím odeberete doplněk z paměti, ale jeho název zůstane zachován v seznamu doplňků, které jsou k dispozici. Touto akcí neodstraníte doplněk z počítače.

 4. Pokud chcete doplněk modelu COM odebrat ze seznamu dostupných doplňků a odstranit jej z počítače, klikněte na název doplňku v seznamu Doplňky k dispozici a potom na tlačítko Odebrat.

Začátek stránky

Přidání nebo odebrání doplňku pro automatizaci

Důležité:    Jestliže jste vývojáři softwaru, můžete tímto postupem nainstalovat nebo odebrat program pro automatizaci dříve, než vytvoříte programy pro instalaci a odebrání tohoto doplňku. Pokud nejste vývojáři, neměli byste tento postup potřebovat. Pokyny k instalaci nebo odebrání doplňku vám poskytne správce systému, který jej dodal.

 1. Klikněte na kartu Soubor, na položku Možnosti a poté na kategorii Doplňky.

 2. V seznamu Spravovat klikněte na položku Doplňky aplikace Excel a klikněte na tlačítko Přejít. Zobrazí se dialogové okno Doplňky.

 3. Chcete-li nainstalovat doplněk pro automatizaci, klikněte v seznamu Automatizační servery k dispozici na položku Automatizace a potom na požadovaný doplněk.

  Tip    Pokud není požadovaný doplněk v seznamu uveden, klikněte na tlačítko Procházet, vyhledejte doplněk a klikněte na tlačítko OK.

 4. Chcete-li doplněk pro automatizaci odebrat, je nutné jej odebrat z registru. Podrobnosti vám poskytne správce systému.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×