Přidání nebo odebrání adresáře

Adresář můžete v aplikaci Microsoft Outlook 2010 používat k vyhledání a výběru jmen, e-mailových adres a distribučních seznamů při adresování e-mailových zpráv.

Adresář aplikace Outlook je sada adresářů nebo seznamů adres vytvořená ze složek kontaktů aplikace Outlook. Jestliže aplikaci Outlook používáte spolu s účtem systému Microsoft Exchange Server, bude váš adresář obsahovat Globální adresář. Globální adresář obsahuje jména a e-mailové adresy všech osob, které mají účet v systému Exchange Server a je konfigurován automaticky tímto systémem.

Chcete-li zobrazit jiné než výchozí adresáře, klikněte ve složce Pošta na kartě Domů ve skupině Najít na tlačítko Adresář. V poli Adresář potom klikněte na seznam adres, který chcete zobrazit.

Seznam adresářů

Přidání adresáře

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Nastavení účtu a potom na možnost Nastavení účtu.

  Nastavení účtu v zobrazení Backstage

 3. Na kartě Adresáře klikněte na tlačítko Nový.

 4. Zobrazí se dotaz na výběr jednoho ze dvou typů adresářů:

  • Přidání adresáře pomocí adresářové služby v Internetu (LDAP)

   1. Klikněte na přepínač Adresářová služba v Internetu (LDAP) a potom na tlačítko Další.

   2. Do pole Název serveru zadejte název serveru, který vám sdělil poskytovatel internetových služeb nebo správce systému.

   3. Pokud je zadaný server chráněn heslem, zaškrtněte políčko Tento server požaduje přihlášení uživatele a zadejte uživatelské jméno a heslo.

   4. Klikněte na tlačítko Další nastavení.

   5. V části Zobrazovaný název zadejte název adresáře LDAP, který chcete zobrazit v seznamu Adresář v dialogovém okně Adresář.

   6. V části Podrobnosti o připojení zadejte číslo portu, které vám sdělil poskytovatel internetových služeb nebo správce systému.

   7. Klikněte na kartu Hledat a podle potřeby změňte nastavení serveru.

   8. Pokud je pole Výchozí bod hledání v části Možnosti hledání prázdné, zadejte Rozlišující název, které vám poskytl správce.

   9. Klikněte na tlačítko OK, dále na tlačítko Další a poté na tlačítko Dokončit.

  • Přidání dalšího adresáře

   1. Klikněte na přepínač Další adresáře a potom na tlačítko Další.

   2. Klikněte na adresář, který chcete přidat, a potom na tlačítko Další.

Poznámka :  Přidaný adresář bude možné používat až po restartování aplikace Outlook.

Začátek stránky

Odebrání adresáře

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Nastavení účtu a potom na možnost Nastavení účtu.

  Nastavení účtu v zobrazení Backstage

 3. Na kartě Adresáře klikněte na adresář, který chcete odebrat, a potom klikněte na tlačítko Odebrat.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×