Přidání nebo odebrání adresáře

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Outlook Adresář je kolekci adresářů nebo seznamů adres vytvořený ze složky kontaktů aplikace Outlook. Vyhledejte a vyberte jména, e-mailové adresy a distribuční seznamy, kdy se zabývat se e-mailové zprávy můžete adresáře.

Poznámka : Pokud chcete přidat jména nebo e-mailové adresy, přejděte k tématu Přidání osob do adresáře (v angličtině). Chcete-li provést změny adresáře, přejděte k tématu Provedení změn položek v adresáři (v angličtině).

Při prvním otevření složky Adresář se zobrazí výchozí adresář. Pokud máte účet na serveru Microsoft Exchange, je výchozím adresářem obvykle globální seznam adres. V případě účtu IMAP, POP3 nebo jiného typu e-mailového účtu se zpravidla jedná o adresář aplikace Outlook. Výchozí adresář můžete změnit a nastavit předvolby jiného adresáře, například který adresář se má při odesílání zprávy prohledávat jako první nebo kde jsou uloženy osobní adresy.

Seznam adresářů Chcete-li zobrazit jiné adresáře, než je výchozí adresář, je nutné požadovaný adresář vybrat v seznamu adresářů ve složce Adresář aplikace Outlook.


V tomto článku:

Možné typy adresářů, které lze přidat

Přidání adresáře

Odebrání adresáře

Možné typy adresářů, které lze přidat

Důležité : Osobní adresáře (.pab) lze již vytvořené nebo použít v Microsoft Office Outlook 2007.

Další informace

Nové osobní adresáře již sice nelze vytvářet, nicméně můžete importovat starší osobní adresáře a převést je do nového formátu. Doporučujeme převést osobní adresář na kontakty aplikace Outlook, které pak lze zobrazit v adresáři aplikace Outlook. Kontakty aplikace Outlook zajišťují možnosti a pružnost, které nejsou k dispozici pro osobní adresář. K jednotlivým kontaktům můžete například přidat osobní profily včetně dat narození, telefonních čísel, výročí a adres webů.

Ve složce Adresář lze zobrazit následující typy adresářů:

 • Globální seznam adres.     Tento adresář lze zobrazit pouze v případě, že používáte účet serveru Microsoft Exchange. Globální seznam adres obsahuje jména a e-mailové adresy všech uživatelů v organizaci. Globální seznam adres se konfiguruje automaticky pro účet serveru Exchange. Tento adresář vytváří a udržuje správce serveru Exchange nebo správce sítě. Může také obsahovat e-mailové adresy pro externí kontakty, distribuční seznamy, konferenční místnosti a kancelářské vybavení. Jestliže v seznamu Adresář vyberete položku Všechny seznamy adres, budou ve složce Adresář zobrazeny dílčí sady globálního seznamu adres. Globální seznam adres je možné stáhnout a používat v režimu offline.

  Poznámka : Pokud používáte aplikaci Microsoft Office Outlook 2007 v režimu serveru Exchange s mezipamětí, adresář offline se stahuje standardně a jeho aktualizace probíhá jednou za 24 hodin.

 • Adresář aplikace Outlook.     Tento adresář nevyžaduje použití účtu serveru Exchange. Adresář aplikace Outlook se vytváří automaticky a obsahuje kontakty ve výchozí složce Kontakty, u kterých je uvedena buď e-mailová adresa, nebo faxové číslo. Tyto kontakty jsou zobrazeny v dialogovém okně Adresář po klepnutí na položku Kontakty v seznamu Adresář. Pokud aplikace Outlook používá účet serveru Exchange v režimu serveru Exchange s mezipamětí, je adresář aplikace Outlook také k dispozici v režimu offline.

  Jestliže vytvoříte další složky kontaktů, můžete pro každou složku nastavit vlastnosti tak, aby byly kontakty zahrnuty jako část adresáře aplikace Outlook.

 • Adresářové služby (LDAP)     Adresářové služby umožňují najít e-mailové adresy, které nejsou v místním adresáři nebo v podnikovém adresáři, například globální seznam adres. Adresář LDAP vyžaduje připojení k síti pro připojení k serveru LDAP.

 • Adresáře od jiných společností.     Adresáře od jiných společností lze do aplikace Outlook přidat příslušným instalačním programem. Aplikace Outlook zobrazí tyto adresáře v seznamu Další typy adresářů.

Začátek stránky

Přidání adresáře

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Nastavení účtu.

 2. Na kartě Adresáře klepněte na tlačítko Nový.

 3. Zobrazí se dotaz na výběr jednoho ze dvou typů adresářů. Chcete-li přidat požadovaný typ adresáře, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Přidání adresáře pomocí adresářové služby v Internetu (LDAP)

   1. Klikněte na Internetový adresář služby LDAP () a klikněte na tlačítko Další.

   2. Do pole Název serveru zadejte název serveru, který vám uvedl poskytovatel služeb Internetu nebo správce systému.

   3. Pokud je zadaný server chráněn heslem, zaškrtněte políčko Tento server požaduje přihlášení uživatele a zadejte uživatelské jméno a heslo.

   4. Klikněte na Další nastavení.

   5. Do pole Zobrazované jméno zadejte název adresáře LDAP, který chcete zobrazit v seznamu Adresář v dialogovém okně Adresář.

   6. Do textového pole ve skupinovém rámečku Podrobnosti o připojení zadejte číslo portu, které získáte od poskytovatele služeb Internetu nebo od správce systému.

   7. Klikněte na kartě hledání a podle potřeby změňte nastavení serveru.
    Vyhledávací časový limit určuje počet sekund, že Outlook tráví hledání adresář LDAP jmen ve zprávě. Můžete také omezit počet jmen uvedených v adresáři po úspěšném vyhledání název.

   8. Pokud je pole Výchozí bod hledání v části Možnosti hledání prázdné, zadejte rozlišující názvy, které vám poskytl správce.

   9. Klepněte na tlačítko OK, dále na tlačítko Další a poté na tlačítko Dokončit.

  • Přidání dalšího adresáře

   1. Klepněte na přepínač Další adresáře a potom na tlačítko Další.

   2. Klepněte na adresář, který chcete přidat, a poté klepněte na tlačítko Další.

Poznámka : Přidaný adresář bude možné používat až po restartování aplikace Outlook.

Začátek stránky

Odebrání adresáře

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Nastavení účtu.

 2. Na kartě Adresáře klepněte na adresář, který chcete odebrat.

 3. Klepněte na tlačítko Odebrat.

 4. Klikněte na Dokončit.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×