Přidání nebo úprava slov ve slovníku pro kontrolu pravopisu

Při kontrole pravopisu jsou slova v dokumentu porovnávána se slovy v hlavním slovníku, který je dodán se systémem Microsoft Office. Hlavní slovník obsahuje nejběžněji používaná slova, ale pravděpodobně neobsahuje vámi používaná vlastní jména, technické termíny nebo zkratky. V některých slovech navíc mohou být v hlavním slovníku jinak použita velká písmena, než jak je chcete použít v dokumentu. Pokud nechcete, aby se tato slova při kontrole pravopisu označovala jako chybná, můžete je přidat do vlastního slovníku.

Důležité : Jakákoli změna nastavení vlastního slovníku v jedné aplikaci systému Microsoft Office ovlivní zároveň i všechny ostatní aplikace.

Co chcete udělat?

Použít vlastní slovníky

Otevřít dialogové okno Vlastní slovníky

Vytvořit vlastní slovník

Přidat vlastní slovník, který už je vytvořený

Přidat, odstranit nebo upravit slova ve vlastním slovníku

Změnit jazyk přidružený k vlastnímu slovníku

Změnit výchozí vlastní slovník, do kterého kontrola pravopisu přidává slova

Použití vlastních slovníků

Prvním krokem při správě vlastních slovníků je vybrat vlastní slovníky pomocí dialogového okna Vlastní slovníky.

Kterou aplikaci Office používáte?

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

SharePoint Workspace

Visio

Word

Access, Excel, OneNote, PowerPoint, Project, Publisher, Visio a Word

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na položku Kontrola pravopisu a mluvnice.

 4. Nesmí být zaškrtnuté políčko Navrhovat pouze z hlavního slovníku.

 5. Klikněte na tlačítko Vlastní slovníky.

 6. V dialogovém okně Vlastní slovníky musí být u každého vlastního slovníku, který chcete použít, zaškrtnuté políčko.

Začátek stránky

Outlook

 1. Otevřete e-mailovou zprávu.

 2. Klikněte na kartu Soubor.

 3. Klikněte na položku Možnosti.

 4. Klikněte na položku Pošta, klikněte na možnost Pravopis a automatické opravy a potom na položku Kontrola pravopisu a mluvnice.

 5. Nesmí být zaškrtnuté políčko Doporučení pouze z hlavního slovníku.

 6. Klikněte na tlačítko Vlastní slovníky.

 7. V dialogovém okně Vlastní slovníky musí být u každého vlastního slovníku, který chcete použít, zaškrtnuté políčko.

Začátek stránky

InfoPath

 1. Na kartě Domů klikněte na šipku vedle položky Pravopis a potom klikněte na možnost Možnosti kontroly pravopisu.

 2. Přesvědčte se, zda je zrušeno zaškrtnutí políčka Navrhovat pouze z hlavního slovníku.

 3. Klikněte na tlačítko Vlastní slovníky.

 4. V dialogovém okně Vlastní slovníky musí být u každého vlastního slovníku, který chcete použít, zaškrtnuté políčko.

Začátek stránky

SharePoint Workspace

V SharePointu Workspace jde dialogové okno Možnosti kontroly pravopisu zobrazit jenom prostřednictvím dialogového okna Pravopis. Pokud tedy chcete povolit vlastní slovníky, musíte nejdřív spustit kontrolu pravopisu.

 1. V oblasti s formátovaným textem v nástroji aplikace SharePoint Workspace otevřete některou z položek pro úpravy. Můžete například kliknout na položku Diskuse, Poznámkový blok nebo Kalendář.

 2. Na kartě Domů klikněte na tlačítko Pravopis nebo stiskněte klávesu F7.

 3. V dialogovém okně Pravopis klikněte na tlačítko Možnosti.

 4. Klikněte na tlačítko Vlastní slovníky.

 5. V dialogovém okně Vlastní slovníky musí být u každého vlastního slovníku, který chcete použít, zaškrtnuté políčko.

Začátek stránky

Otevření dialogového okna Vlastní slovníky

Kterou aplikaci Office používáte?

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

SharePoint Workspace

Visio

Word

Access, Excel, OneNote, PowerPoint, Project, Publisher, Visio a Word

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na položku Kontrola pravopisu a mluvnice.

 4. Nesmí být zaškrtnuté políčko Navrhovat pouze z hlavního slovníku.

 5. Klikněte na možnost Vlastní slovníky.

Začátek stránky

Outlook

 1. Otevřete e-mailovou zprávu.

 2. Klikněte na kartu Soubor.

 3. Klikněte na položku Možnosti.

 4. Klikněte na položku Pošta, klikněte na možnost Pravopis a automatické opravy a potom na položku Kontrola pravopisu a mluvnice.

 5. Nesmí být zaškrtnuté políčko Doporučení pouze z hlavního slovníku.

 6. Klikněte na možnost Vlastní slovníky.

Začátek stránky

InfoPath

 1. Na kartě Domů klikněte na šipku vedle položky Pravopis a potom klikněte na možnost Možnosti kontroly pravopisu.

 2. Přesvědčte se, zda je zrušeno zaškrtnutí políčka Navrhovat pouze z hlavního slovníku.

 3. Klikněte na možnost Vlastní slovníky.

Začátek stránky

SharePoint Workspace

V SharePointu Workspace 2010 lze dialogové okno Možnosti kontroly pravopisu zobrazit pouze prostřednictvím dialogového okna Pravopis. Pokud tedy chcete otevřít dialogové okno Vlastní slovníky, musíte nejdřív spustit kontrolu pravopisu.

 1. V oblasti s formátovaným textem v nástroji aplikace SharePoint Workspace otevřete některou z položek pro úpravy. Můžete například kliknout na položku Diskuse, Poznámkový blok nebo Kalendář.

 2. V dialogovém okně Pravopis klikněte na tlačítko Možnosti.

 3. Klikněte na možnost Vlastní slovníky.

Začátek stránky

Vytvoření vlastního slovníku

 1. Otevřete dialogové okno Vlastní slovníky podle pokynů uvedených v části Otevření dialogového okna Vlastní slovníky.

 2. Klikněte na tlačítko Nové.

 3. Do pole Název souboru napište název vlastního slovníku.

 4. Klikněte na tlačítko Uložit.

 5. Pokud chcete nový slovník používat pro jiný jazyk, ponechejte v seznamu Seznam slovníků tento slovník vybraný a v rozevíracím seznamu Jazyk slovníku vyberte požadovaný jazyk.

Začátek stránky

Přidání vlastního slovníku, který už je vytvořený

Dialogové okno Vlastní slovníky obsahuje seznam dostupných vlastních slovníků, které aplikace může použít ke kontrole pravopisu. Pokud je slovník, který chcete použít (například slovník zakoupený od jiné společnosti), nainstalován v počítači, ale není uveden ve skupinovém rámečku Seznam slovníků, můžete jej přidat.  

 1. Otevřete dialogové okno Vlastní slovníky podle pokynů uvedených v části Otevření dialogového okna Vlastní slovníky.

 2. Klikněte na tlačítko Přidat.

 3. Vyhledejte složku, která obsahuje požadovaný vlastní slovník, a potom poklikejte na soubor slovníku.

Další informace o instalaci slovníku jiné společnosti naleznete v pokynech k instalaci tohoto slovníku.

Začátek stránky

Přidání, odstranění nebo úprava slov ve vlastním slovníku

 1. Otevřete dialogové okno Vlastní slovníky podle pokynů uvedených v části Otevření dialogového okna Vlastní slovníky.

 2. Vyberte slovník, který chcete upravit. Dávejte přitom pozor, abyste nezrušili zaškrtnutí jeho políčka.

 3. Klikněte na příkaz Upravit seznam slov.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat slovo, zadejte je do pole Slova a klikněte na tlačítko Přidat.

  • Pokud chcete odstranit slovo, vyberte je v seznamu Slovník a klikněte na tlačítko Odstranit.

  • Chcete-li upravit slovo, odstraňte je a potom je přidejte v požadovaném tvaru.

  • Chcete-li odstranit všechna slova, klikněte na tlačítko Odstranit vše.

Začátek stránky

Změna jazyka přidruženého k vlastnímu slovníku

Ve výchozím nastavení je nový vlastní slovník po vytvoření nastaven na možnost Všechny jazyky, což znamená, že se slovník bude používat při kontrole pravopisu textu v libovolném jazyce. Vlastní slovník je však možné spojit s určitým jazykem, aby jej aplikace používala pouze při kontrole pravopisu textu v tomto jazyce.

 1. Otevřete dialogové okno Vlastní slovníky podle pokynů uvedených v části Otevření dialogového okna Vlastní slovníky.

 2. V poli Seznam slovníků klikněte na slovník, který chcete změnit.

 3. V nabídce Jazyk slovníku klikněte na jazyk, pro nějž se má slovník používat.

Začátek stránky

Změna výchozího vlastního slovníku, do kterého kontrola pravopisu přidává slova

Při každé kontrole pravopisu v dokumentu máte možnost přidat slovo označené jako slovo s pravopisnou chybou do vlastního slovníku. Pokud to uděláte, přidá je aplikace do výchozího vlastního slovníku.

Výchozí vlastní slovník, který budou aplikace sady Microsoft Office používat pro všechny jazyky nebo pro každý jazyk, v němž pracujete, určíte následovně:

 1. Otevřete dialogové okno Vlastní slovníky podle pokynů uvedených v části Otevření dialogového okna Vlastní slovníky.

 2. V poli Seznam slovníků proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li změnit výchozí slovník pro všechny jazyky, klikněte na název slovníku v části Všechny jazyky.

  • Chcete-li změnit výchozí slovník pro určitý jazyk, klikněte na název slovníku pod hlavičkou daného jazyka.

 3. Klikněte na tlačítko Změnit výchozí.

  Poznámka : Pokud je pod nějakou hlavičkou jen jeden slovník, pak to musí být výchozí slovník. V takovém případě není tlačítko k dispozici.

Při příští kontrole pravopisu použije aplikace vybrané výchozí vlastní slovníky.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×