Přidání nebo úprava obrázku pro elektronickou vizitku

Elektronická vizitka – příklad Díky obrázkům, například fotografiím nebo podnikovým logům, jsou Elektronická vizitka velmi srozumitelné a snadno se skenují podobně jako jejich papírové protějšky.Na elektronickou vizitku, kterou vytváříte pro sebe nebo upravujete pro někoho jiného, můžete přidat obrázky nebo u ní můžete změnit stávající obrázky. Pro Formulář kontaktu můžete také použít obrázek, který se liší od obrázku použitého pro elektronickou vizitku.

Co chcete udělat?

Přidání obrázku na elektronickou vizitku

Použití obrázku jako pozadí pro vizitku

Použití odlišných obrázků pro formulář kontaktů a pro vizitku

Odebrání obrázku z vizitky

Přidání obrázku na elektronickou vizitku

Při přidávání obrázku na elektronickou vizitku můžete zvolit jeho velikost a umístění na vizitce.

Výchozí obrázek na elektronické vizitce

Elektronická vizitka zobrazující výchozí obrázek (umístěný vlevo) a výchozí formátování

Poznámka : Aplikace Outlook automaticky vytvoří vizitku pro každý kontakt, který přidáte do seznamu kontaktů. Pokud ke kontaktu není přidružen žádný obrázek, zobrazí se na vizitce výchozí obrázek aplikace Outlook. Přidáte-li obrázek na vizitku s výchozím obrázkem, obrázek se zobrazí ve stejné poloze jako výchozí obrázek.

 1. V otevřeném kontaktu klikněte dvakrát na elektronickou vizitku.

 2. V dialogovém okně Upravit vizitku klikněte ve skupinovém rámečku Vzhled vizitky na tlačítko Změnit.

 3. Vyhledejte obrázek, který chcete přidat nebo změnit, a dvakrát na něj klikněte.

 4. V dialogovém okně Upravit vizitku proveďte některou z následujících akcí:

Možnosti návrhu

Postup

Poznámky

Umístění obrázku na vizitce

Zvolte rozložení v rozevíracím seznamu vedle položky Rozložení .

Na nové vizitce je vidět výchozí rozložení vizitky aplikace Outlook v poli náhledu vedle části Vzhled vizitky.

Změna umístění obrázku na vizitce

V rozevíracím seznamu Zarovnání obrázku zvolte, kam se má obrázek na vizitce umístit.

Volba velikosti obrázku

Do pole Oblast obrázku zadejte velikost obrázku. Zadané číslo znamená, jaký procentuální podíl plochy vizitky bude obrázek zaujímat.

K nastavení velikosti obrázku lze použít šipky vedle pole.

 1. Klikněte na tlačítko OK.

 2. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Použití obrázku jako pozadí pro vizitku

Obrázek můžete použít i jako pozadí pro elektronickou vizitku. Aby nedocházelo ke zkreslení, měl by mít obrázek stejnou velikost jako plocha vizitky, 248 pixelů krát 148 pixelů. Vizitka má navíc na všech stranách okraj o šíři jednoho pixelu.

 1. V otevřeném kontaktu dvakrát klikněte na elektronickou vizitku.

 2. V dialogovém okně Upravit vizitku klikněte ve skupinovém rámečku Vzhled vizitky na tlačítko Změnit.

 3. Vyhledejte obrázek, který chcete použít jako pozadí vizitky, a dvakrát na něj klikněte.

 4. V rozevíracím seznamu vedle položky Rozložení vyberte možnost Obrázek na pozadí.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

 6. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Použití odlišných obrázků pro formulář kontaktů a pro vizitku

Pokud elektronická vizitka již obsahuje obrázek, který není výchozím obrázkem aplikace Outlook (například fotografii nebo logo), nebude obrázek na vizitce nahrazen obrázkem přidaným do formuláře kontaktu.

Přijmete například elektronickou vizitku od uživatele René Klčo ze společnosti Contoso, Ltd. Na jeho vizitce je uvedeno logo společnosti Contoso, které chcete zachovat, do formuláře kontaktu však chcete přidat obrázek Reného, abyste ho poznali, až se s ním příště setkáte.

Jestliže přidáte obrázek do formuláře kontaktu, bude na elektronické vizitce a  v Zobrazení Vizitky zobrazen stávající obrázek, dokud obrázek na vizitce neaktualizujete v dialogovém okně Upravit vizitku.

Důležité : Aktualizací (obnovením) vizitky dojde také k aktualizaci všech dalších nových informací o kontaktu na vizitce. Je také obnoveno veškeré výchozí formátování vizitky (s výjimkou obrázku). Formátování zahrnuje písmo, barvy pozadí, velikost textu a zarovnání. Mějte tuto skutečnost na paměti při práci s vlastními návrhy vizitek.

Přidání obrázku pouze do formuláře kontaktu

 1. V otevřeném kontaktu klikněte na kartě Kontakt ve skupině Možnosti na možnost Obrázek a potom klikněte na příkaz Přidat obrázek.

  Tip : Můžete také kliknout na místo určené pro obrázek kontaktu a vyhledat obrázek procházením.

 2. Vyhledejte obrázek, který chcete přidat, a dvakrát na něj klikněte.

  Velikost obrázku je automaticky přizpůsobena místu pro obrázek kontaktu.

 3. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

  Poznámka : Neotevírejte elektronickou vizitku dvojím kliknutím a neprovádějte aktualizaci v tomto zobrazení.

Začátek stránky

Odebrání obrázku z vizitky

Obrázek z vizitky odeberete nebo zabráníte jeho použití na elektronické vizitce výběrem rozložení Pouze text v dialogovém okně Upravit vizitku.

 1. V otevřeném kontaktu dvakrát klikněte na elektronickou vizitku. Otevře se dialogové okno Upravit vizitku.

 2. Ve skupinovém rámečku Vzhled vizitky vyberte v rozevíracím seznamu Rozložení položku Pouze text.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

 4. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×