Přidání několika uživatelů do Office 365 najednou – nápověda pro správce

Všichni členové vašeho týmu potřebují uživatelský účet k přihlášení a získání přístupu ke službám Office 365, jako je třeba e-mail a Office. Pokud máte hodně uživatelů, můžete přidat jejich účty najednou z excelové tabulky nebo jiného souboru ve formátu CSV. Nevíte, co je formát CSV?

Přidání několika uživatelů z tabulky

 1. Stáhněte si tuto ukázkovou tabulku a otevřete si ji v Excelu.

  Je potřeba, aby tabulka obsahovala stejná záhlaví sloupců jako ukázková tabulka. Taky musí obsahovat hodnoty uživatelského jména (třeba jan@contoso.com) a zobrazovaného jména (třeba Jan Dryml) pro každého uživatele. Pokud chcete nechat ostatní pole prázdná, zadejte do pole mezeru a čárku, jak vidíte na následujícím obrázku.

  A sample CVS file that has blank rows specified

  Pokud uživatelé ve vašem týmu pracují v různých zemích, je potřeba vytvořit jednu tabulku uživatelů pro každou zemi. Tak třeba jednu tabulku, která obsahuje všechny osoby pracující ve Spojených státech, a další, která obsahuje všechny osoby pracující v Japonsku. Důvodem je, že dostupnost služeb Office 365 se liší podle oblasti.

  Tip:    Přidání většího počtu uživatelů si můžete vyzkoušet na ukázkové tabulce. Upravte ukázkovou tabulku pomocí dat pro několik uživatelů (třeba 5 nebo 10) a soubor uložte pod novým názvem. Řiďte se pokyny uvedenými v tomto postupu, zkontrolujte výsledky a potom nové účty odstraňte a začněte znova. Tímto způsobem si můžete vyzkoušet, že všechny údaje používáte správně pro konkrétní situaci. Přečtěte si taky Tipy pro formátování tabulky.

 2. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 3. Přejděte do Centra pro správu Office 365.

 4. Aby mohli uživatelé používat služby Office 365, je potřeba přiřadit jim licenci. Před pokračováním můžete zkontrolovat, jestli máte dostatek licencí pro všechny uživatele v tabulce. Zvolte Fakturace > Předplatná a zkontrolujte, jestli jich máte dostatek. Pokud potřebujete dokoupit další licence, vyberte Změnit počet licencí. Nebo můžete spustit průvodce, přiřadit aktuální licence, později dokoupit další licence a znova spustit průvodce.

 5. Teď přejděte do průvodce Hromadné přidání uživatelů a zvolte Uživatelé > Aktivní uživatelé. Zvolte Ikona pro přidání mnoha uživatelů do Office 365, jak vidíte na následujícím obrázku.

  Obrázek oddílu Uživatelé v Centru pro správu Office 365

  Zobrazí se průvodce Hromadné přidání uživatelů a provede vás postupem přidání skupiny uživatelů do Office 365.

 6. Krok 1: Výběr souboru CSV – zadejte vlastní tabulku, jak vidíte na následujícím obrázku.

  Krok 1 v průvodci Hromadné přidání uživatelů – Výběr souboru CSV

 7. Krok 2: Ověření – průvodce vyhodnotí, jestli je obsah v tabulce správně naformátovaný.

  Krok 2 v průvodci Hromadné přidání uživatelů – Ověření

 8. Krok 3: Nastavení – zvolte Povoleno, aby uživatelé uvedení v tabulce mohli používat Office 365. Taky zvolte zemi, ve které budou tito uživatelé používat Office 365. Nezapomeňte, že pokud budou někteří uživatelé ve vaší organizaci používat Office 365 v jiné zemi, je potřeba vytvořit samostatnou tabulku s jejich jmény, znova spustit průvodce Hromadné přidání uživatelů a přidat je.

  Krok 3 v průvodci Hromadné přidání uživatelů – Nastavení

 9. Stránka přiřazení licencí uvádí, kolik licencí je dostupných.

  Krok 4 v průvodci Hromadné přidání uživatelů – Licence

  Můžete zvolit Dokoupit další licence, ale je potřeba ukončit průvodce Hromadné přidání uživatelů a na portálu správce Office 365 přejít do části Fakturace. Po zakoupení dalších licencí je potřeba několik minut počkat na zpracování objednávky a potom spustit průvodce Hromadné přidání uživatelů od začátku.

  Pokud nedokoupíte další licence, nevytvoří se účty pro všechny uživatele uvedené v tabulce.

  V tomto příkladu si nekoupíme žádné další licence a budeme pokračovat v průvodci Hromadné přidání uživatelů.

 10. Krok 5: Odeslání výsledků – zadejte e-mailové adresy uživatelů, kterým chcete odeslat e-mail obsahující všechna uživatelská jména a dočasná hesla Office 365 uživatelů v tabulce.

  Krok 5 v průvodci Hromadné přidání uživatelů – Odeslání výsledků

  Na všechny e-mailové adresy, které jste zadali v kroku 5: Odeslání výsledků, se rozešle následující e-mail. V tomto e-mailu jsou uvedené vytvořené účty. Všimněte si, že se účty nevytvořily všem lidem, protože jste neměli dostatek licencí.

  Ukázkový e-mail s přihlašovacími údaji uživatele

  Další licence si můžete dokoupit později a znova spustit průvodce Hromadné přidání uživatelů se stejnou tabulkou. Uživatele, kteří už účty mají, průvodce přeskočí. V sestavě výsledků u nich bude uvedené, že se jedná o duplicitní uživatelská jména, což znamená, že osoba s příslušnými informacemi už účet má.

 11. Poslední stránka průvodce Hromadné přidání uživatelů obsahuje uživatelská jména a dočasná hesla, jak vidíte na následujícím obrázku.

  Krok 6 v průvodci Hromadné přidání uživatelů – Odeslání výsledků

 12. Uživatelům přidaným do Office 365 je potřeba sdělit informace o účtu Office 365. Použijte běžný postup pro oznámení nových hesel a uveďte odkazy na Výukové centrum pro Office 365. Výukové centrum obsahuje krátké návody na rychlé nastavení a používání aplikací pro každého.

Další kroky

 1. (volitelné) Přiřaďte role správců. Po vytvoření účtů pro uživatele můžete podle velikosti organizace přiřadit role správců několika uživatelům, aby mohli provádět úlohy správce, jako třeba resetování uživatelských hesel a přiřazování licencí.

 2. (volitelné) Migrujte e-maily do Office 365. Do svého uživatelského účtu Office 365 pro firmy můžete kopírovat nebo importovat e-maily, kontakty a informace z kalendáře z jiných účtů. To je náročný proces.

Další informace

Nevíte, co je soubor CSV?

Soubor CSV je soubor s hodnotami oddělenými čárkami. Takovýto soubor můžete vytvořit nebo upravit pomocí libovolného textového editoru nebo tabulkového kalkulátoru, jako je třeba Excel.

Jako výchozí bod si můžete stáhnout tento ukázkový soubor CSV. Nezapomeňte, že Office 365 vyžaduje, aby byla záhlaví sloupců v prvním řádku, proto je nenahrazujte ničím jiným.

Uložte soubor pod novým názvem a zadejte formát CSV.

An image of how to save a file in Excel in CSV format

Při ukládání souboru se můžou zobrazit informace, že se některé funkce v sešitu při uložení souboru ve formátu CSV ztratí. To je v pořádku. Pokračujte kliknutím na Ano.

A picture of the prompt you might get from Excel asking if you really want to save the file as a CSV format

Tipy pro formátování souboru CSV

 • Musím mít stejné záhlaví sloupců jako v ukázkovém souboru CSV? Ano. Ukázkový soubor CSV obsahuje záhlaví sloupců v prvním řádku. Tato záhlaví jsou povinná. U každého uživatele, kterého chcete přidat do Office 365, vytvořte pod záhlavím řádek. Pokud přidáte, změníte nebo odstraníte některé ze záhlaví sloupců, může se stát, že Office 365 nedokáže z informací v souboru vytvořit uživatele.

 • Co když nemám pro jednotlivé uživatele všechny požadované informace? Uživatelské jméno a zobrazované jméno jsou povinná pole, bez těchto informací nemůžete nového uživatele přidat. Pokud nemáte některé doplňující informace, třeba fax, můžete zadáním mezery a čárky požadovat, aby pole zůstalo prázdné.

 • Jak malý nebo velký může soubor CSV být? Soubor CSV musí mít aspoň dva řádky. První řádek obsahuje záhlaví sloupců (popisky sloupců uživatelských dat) a další řádky (minimálně jeden řádek) jsou určené pro informace o jednotlivých uživatelích. Soubor nesmí obsahovat víc než 251 řádků. Pokud potřebujete importovat víc než 250 uživatelů, můžete vytvořit víc souborů CSV.

 • Které jazyky můžu použít? Při vytváření souboru CSV můžete popisky sloupců s údaji o uživatelích zadat v libovolném jazyce, s použitím libovolných znaků. Nesmíte ale změnit pořadí popisků, jak je vidět v ukázce. Potom zadáte informace do polí v libovolném jazyce (zase můžete používat libovolné znaky) a soubor uložíte ve formátu Unicode nebo UTF-8.

 • Co když chci přidat uživatele z různých zemí nebo oblastí? Pro každou oblast vytvořte samostatnou tabulku. Každou tabulku je potřeba zpracovat pomocí průvodce Hromadné přidání uživatelů a zadat příslušné umístění všech uživatelů uvedených v souboru, se kterým pracujete.

 • Jsou počty znaků v jednotlivých polích nějak omezené? V následující tabulce najdete popisky sloupců uživatelských dat a maximální počty znaků pro jednotlivá pole v ukázkovém souboru CSV.

Popisek sloupce uživatelských dat

Maximální počet znaků v poli

Uživatelské jméno (povinné)

79 včetně znaku zavináč (@) ve formátu jméno@doména.<přípona>. Alias uživatele nesmí být delší než 30 znaků a název domény nesmí překročit 48 znaků.

Jméno

64

Příjmení

64

Zobrazované jméno (povinné)

256

Funkce

64

Oddělení

64

Číslo kanceláře

128

Telefon do kanceláře

64

Mobilní telefon

64

Fax

64

Adresa

1023

Město

128

Kraj

128

PSČ

40

Země nebo oblast

128

Řešení problémů

 • Ještě jednou zkontrolujte, jestli je soubor správně naformátovaný: Zkontrolujte záhlaví sloupců a ujistěte se, že odpovídají záhlavím v ukázkovém souboru. Ověřte si, že jste dodrželi pravidla pro počty znaků a že jsou jednotlivá pole oddělená čárkami.

 • Pokud nové uživatele v Office 365 hned nevidíte, chvíli počkejte. Může to nějakou dobu trvat, než se změny rozšíří ve všech službách v Office 365.

Použít na: Office 365 AdminByly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk