Přidání možnosti zvláštního formátování v nástroji Management Reporter

Řádky s podrobnostmi formátování sloupce umožňují použít speciální formátování ve vybraných sloupcích. I když některé možnosti týkající se řízení tisku a omezení sloupců jsou specifické pro sloupce typu FD, většina možností platí pro všechny typy sloupců.

Poznámka :  Formátování v definici řádku přepisuje veškeré formátování v definici sloupce. Formátování použité v definici řádku přepisuje veškeré formátování v definici sestavy.

Používají se následující řádky formátování:

Šířka sloupce

Mezery navíc před sloupcem

Přepis formátu/měny

Řízení tisku

Další informace

Šířka sloupce

Buňka Šířka sloupce určuje počet znaků, které se mají použít jako šířka daného sloupce v tištěné sestavě. Šířka sloupce je důležitá hlavně u sloupců, které obsahují částky (typy sloupců CALC, WKS nebo FD), popisy (typ sloupce SEST) nebo výplně (typ sloupce FILL). Výchozí šířky sloupců jsou následující:

 • Sloupce obsahující částky – 14 znaků (včetně haléřů, čárek a závorek)

 • Sloupce obsahující popis – 30 znaků

 • Sloupce výplně – 10 znaků

Maximální šířka jakéhokoli sloupce je 255.

Zadání šířky sloupce v sestavě

 • Do buňky Šířka sloupce v definici sloupce zadejte číselnou hodnotu.

  Tip : Chcete-li, aby aplikace Microsoft Office PerformancePoint 2007 Management Reporter vybrala šířku vhodnou pro daný obsah buňky za vás, dvakrát klikněte na buňku Šířka sloupce a klikněte na Přizpůsobit.

Začátek stránky

Mezery navíc před sloupcem

Buňka Mezery navíc před sloupcem určuje v definici sloupce šířku oddělovače mezi sousedními sloupci.

Poznámka :  Nastavení Mezery navíc před sloupcem u sloupce ovlivňuje všechny řádky s podrobnostmi sloupce, ale nikoli řádky záhlaví.

Můžete ho využít k oddělení skupin sloupců nebo k přidání několika mezer před popis, kterými sloupec popisu odsadíte od názvu sestavy, který se zarovnává doleva.

Výchozí počet mezer mezi jednotlivými sloupci je dvě. Tuto volbu můžete upravit na kartě Nastavení v definici sestavy.

Přidání mezer navíc před sloupec sestavy

 • Do buňky Mezery navíc před sloupcem v definici sloupce zadejte číselnou hodnotu.

Začátek stránky

Přepis formátu/měny

Buňka Přepis formátu/měny určuje formátování částky v podobě desetinného čísla, měny nebo procenta v konkrétním sloupci. Toto formátování přepisuje veškeré formátování zadané v definici sestavy nebo ve výchozích nastaveních systému.

Přiřazení přepisu formátu/měny sloupci sestavy

 1. V definici sloupce dvakrát klikněte na buňku Přepisu formát/měny ve sloupci částky.

 2. V dialogovém okně Přepis formátu vyberte možnosti formátování.

Začátek stránky

Řízení tisku

Buňka Řízení tisku může obsahovat kódy, které upravují zobrazení nebo vlastnosti tisku sloupce.

Následující tabulka popisuje běžné kódy řízení tisku v definicích sloupce.

Kód řízení tisku

Popis

NP

Vyloučí částky v tomto sloupci z tisku sestavy a z výpočtů.

Pokud chcete netisknutelný sloupec zahrnout do výpočtu, přímo na něj odkažte ve výpočetním vzorci. V následujícím výpočtu je například zahrnut netisknutelný sloupec C: B+C+D Naopak v následujícím výpočtu netisknutelný sloupec C zahrnut není: B:D

XCR

Vytvoří rozpočet nebo srovnávací sestavy, ve kterém se nepříznivá odchylka (například schodek výnosů nebo překročení výdajů) vždy zobrazí jako záporná.

Tento kód použijte u sloupce typu CALC.

Výběrem tohoto kódu změníte znaménko částky ve sloupci CALC , pokud je běžný zůstatek v daném řádku kladný (určuje jej kód C ve sloupci Běžný zůstatek definice řádku).

Poznámka :  Přidejte kód C do odpovídajících řádků ve sloupci Běžný zůstatek (v definici řádku). Týká se to řádků TOT a CAL, ve kterých se obvykle vyskytuje kladný zůstatek. Při exportu sestav do formátu Formátováno – Excelnevybírejte možnost Exportovat vzorce. Kdybyste ji vybrali, aplikace Excel by převrácené kladné hodnoty ignorovala a v sestavách by se mohly zobrazit nepříznivé výsledky.

XO

Vyloučí ze sestavy sloupce typu FD, pokud jsou všechny buňky v daném sloupci prázdné nebo obsahují nuly.

SR

Zabrání zaokrouhlení částek v tomto sloupci.

XR

Potlačí vytvoření souhrnu. Pokud sestava používá stromovou strukturu, částky v tomto sloupci se nezahrnou do následujících nadřazených uzlů.

RP

Zopakuje určený sloupec na každé stránce sestavy. Pokud například chcete zahrnout typ sloupce ROW, který na každou stránku načte kódy řádků, použijte kód RP.

WT

Zalomí text. Pokud je text ve sloupci příliš dlouhý a nevejde se do vymezeného prostoru, touto volbou text zalomíte, aby se ve sloupci zobrazil celý.

Následující tabulka popisuje podmíněné kódy řízení tisku v definicích sloupce.

Podmíněný kód řízení tisku

Popis

(žádný)

Zruší výběr podmíněného tisku.

P<B

Zadaný sloupec zobrazí pouze v případě, že období je menší než základní období.

P>B

Zadaný sloupec zobrazí pouze v případě, že období je větší než základní období.

P=B

Zadaný sloupec zobrazí pouze v případě, že období je rovno základnímu období.

P<=B

Zadaný sloupec zobrazí pouze v případě, že období je menší nebo rovno základnímu období.

P>=B

Zadaný sloupec zobrazí pouze v případě, že období je větší nebo rovno základnímu období.

Přidání kódů řízení tisku do sloupce sestavy

 1. Dvakrát klikněte na buňku Řízení tisku v definici sloupce.

 2. V dialogovém okně Řízení tisku vyberte jeden nebo více kódů a klikněte na OK.

  Tip : Můžete také zadat kódy tisku přímo do buňky Řízení tisku. Více kódů řízení tisku oddělte čárkami.

Začátek stránky

Další informace

Další informace najdete v těchto tématech:

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×