Přidání mluveného komentáře do prezentace

Webové nebo automatické prezentace lze vylepšit pomocí mluveného komentáře. Mluvený komentář lze použít také k archivaci schůzky, aby předvádějící nebo nepřítomné osoby mohly později prezentaci zhodnotit a poslechnout si komentáře zaznamenané během prezentace.

V tomto článku:

Mluvený komentář v prezentaci

Záznam mluveného komentáře před prezentací

Náhled mluveného komentáře

Opakovaný záznam části mluveného komentáře

Záznam mluveného komentáře během prezentace

Záznam komentáře ke snímku

Nastavení ručního časování snímků

Vypnutí časování snímků

Mluvený komentář v prezentaci

Mluvený komentář lze zaznamenat buď před spuštěním prezentace nebo jej můžete zaznamenat během prezentace a můžete do něj zahrnout komentáře posluchačů. Pokud nechcete zaznamenávat mluvený komentář během celé prezentace, můžete jej zaznamenat pouze u vybraných snímků nebo ho můžete vypnout a přehrávat, pouze pokud budete chtít.

Po přidání mluveného komentáře do snímku se na snímku zobrazí ikona zvuku Obrázek ikony . Podobně jako u jakéhokoliv jiného zvuku můžete zvuk přehrát klepnutím na ikonu nebo můžete nastavit automatické přehrávání zvuku. Mluvený komentář má přednost před ostatními zvuky a v prezentaci lze přehrávat vždy pouze jeden zvuk. V důsledku toho jsou ostatní zvuky v prezentaci s nastaveným automatickým přehráváním potlačeny a nebudou přehrávány. Zvuky, u kterých je nastaveno přehrávání po klepnutí, však přehrávány budou.

Chcete-li zaznamenat a poslouchat mluvený komentář, musí být počítač vybaven zvukovou kartou, mikrofonem a reproduktory.

Automatické časování snímků a mluveného komentáře

Při záznamu mluveného komentáře aplikace Microsoft Office PowerPoint 2007 automaticky zaznamenává dobu zobrazení jednotlivých snímků. Toto časování snímků lze po zobrazení výzvy uložit s mluveným komentářem nebo můžete nastavit časování snímků ručně. Časování snímků je užitečné zvláště při automatickém spuštění prezentace s mluveným komentářem. Pokud nechcete, aby časování bylo v prezentaci použito, můžete je vypnout.

Vložení nebo propojení mluveného komentáře

Mluvený komentář lze propojit nebo Vložený objekt.

 • Pokud mluvený komentář vložíte, stane se zvukový soubor s mluveným komentářem součástí prezentace a přesouvá se s ní. Vložený komentář má za následek větší velikost souboru prezentace.

 • Pokud mluvený komentář propojíte, velikost souboru prezentace je menší, protože zvukový soubor je uložen mimo prezentaci. Zadáte umístění mluveného komentáře na jednotce pevného disku a zvukový soubor je přehráván zároveň s prezentací. Pokud k předvádění prezentace použijete jiný počítač, je nutné do něj přesunout také propojený zvukový soubor. K přesunu prezentace a propojených souborů je nejvhodnější použít funkci Balíček pro disk CD-ROM. Propojení lze v druhém počítači také aktualizovat ručně odstraněním mluveného komentáře a následným přidáním zvukového souboru s mluveným komentářem zpět do prezentace před jejím spuštěním.

  Při propojení mluveného komentáře lze navíc zvukový soubor později kdykoli upravit pomocí programu pro úpravu zvuku.

Tip : K mluvenému komentáři lze připojit poznámky k snímku. Vzhledem k tomu, že posluchači mají různé požadavky a vybavení počítačů, můžete k mluvenému komentáři připojit poznámky. To je výhodné pro posluchače s poruchami sluchu nebo v případě počítačů bez zvukové karty. Pokud prezentaci uložíte jako webovou stránku (soubor s příponou HTM), budou poznámky zobrazeny pod jednotlivými snímky. Pokud prezentaci uložíte jako soubor s příponou PPTX, mohou si posluchači poznámky vytisknout nebo je pro ně můžete nechat vytisknout.

Začátek stránky

Záznam mluveného komentáře před prezentací

Při záznamu mluveného komentáře procházíte prezentaci a zaznamenáváte komentář pro jednotlivé snímky. Záznam můžete pozastavit a obnovit.

 1. V normálním zobrazení klepněte na snímek, pro který chcete spustit záznam.

 2. Na kartě Prezentace ve skupině Nastavení klepněte na tlačítko Zaznamenat mluvený komentář Obrázek tlačítka .

  Obrázek karty Prezentace

 3. Klepněte na tlačítko Nastavit úroveň mikrofonu, podle pokynů nastavte úroveň mikrofonu a klepněte na tlačítko OK.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li mluvený komentář Vložený objekt, klepněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li mluvený komentář propojit, zaškrtněte políčko Propojit mluvený komentář do, klepněte na tlačítko Procházet, klepněte v seznamu na požadovanou složku a pak na tlačítko Vybrat.

   Tip : Chcete-li předejít možným potížím, vyberte složku, ve které je uložena prezentace.

 5. Pokud jste vybrali pro záznam první snímek, přejděte ke kroku 6.

  Pokud jste vybrali jiný snímek, zobrazí se dialogové okno Zaznamenat mluvený komentář. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li, aby mluvený komentář začínal u prvního snímku prezentace, klepněte na tlačítko První snímek.

  • Chcete-li, aby mluvený komentář začínal u aktuálního snímku, klepněte na tlačítko Aktuální snímek

 6. V zobrazení Prezentace namluvte text komentáře do mikrofonu a klepnutím na snímek přejděte k dalšímu snímku. Tento postup opakujte u každého snímku, ke kterému chcete přidat komentář.

  Tip : Chcete-li pozastavit mluvený komentář nebo v něm pokračovat, klepněte pravým tlačítkem myši na snímek a v Místní nabídka klepněte na příkaz Pozastavit mluvený komentář nebo Pokračovat v mluveném komentáři.

 7. Klepněte na černou obrazovku na konci prezentace.

 8. Komentář bude automaticky uložen a zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete uložit také časování prezentace. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li časování uložit, klepněte na tlačítko Uložit. Snímky se objeví v zobrazení Řazení snímků s časováním uvedeným pod každým snímkem. 

  • Chcete-li časování zrušit, klepněte na tlačítko Neukládat. (Časování lze zaznamenat zvlášť.)

Poznámka : Mluvený komentář má přednost před ostatními zvuky a v prezentaci lze přehrávat vždy pouze jeden zvuk. V důsledku toho jsou ostatní zvuky v prezentaci s nastaveným automatickým přehráváním potlačeny a nebudou přehrávány. Zvuky, u kterých je nastaveno přehrávání po klepnutí, však přehrávány budou.

Začátek stránky

Náhled mluveného komentáře

 1. Klepněte na snímku na ikonu zvuku Obrázek ikony .

 2. V části Zvukové nástroje klepněte na kartě Možnosti ve skupině Přehrát na tlačítko Náhled nebo poklepejte na ikonu zvuku.

  Obrázek Zvukové nástroje na kartě Možnosti

Začátek stránky

Opakovaný záznam části mluveného komentáře

 1. V normálním zobrazení klepněte na snímek, pro který chcete znovu spustit záznam.

 2. Na kartě Prezentace ve skupině Nastavení klepněte na tlačítko Zaznamenat mluvený komentář Obrázek tlačítka .

  Obrázek karty Prezentace

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud jste již zkontrolovali mikrofon, klepněte na tlačítko OK

  • Chcete-li zkontrolovat mikrofon, klepněte na tlačítko Nastavit úroveň mikrofonu, podle pokynů nastavte úroveň mikrofonu a klepněte na tlačítko OK.

 4. Pokud jste vybrali pro opakovaný záznam první snímek, přejděte ke kroku 5.

  Pokud jste vybrali pro opakovaný záznam jiný snímek, zobrazí se dialogové okno Zaznamenat mluvený komentář. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li, aby mluvený komentář začínal u prvního snímku prezentace, klepněte na tlačítko První snímek.

  • Chcete-li, aby mluvený komentář začínal u aktuálního snímku, klepněte na tlačítko Aktuální snímek

 5. V zobrazení Prezentace zaznamenejte komentář k danému snímku a pak proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete opakovaný záznam zastavit, stiskněte klávesu ESC.

  • Pokud chcete v opakovaném záznamu pokračovat, klepnutím přejděte k dalšímu snímku, namluvte komentář a pokračujte klepnutím na další snímek.

  • Pokud chcete opakovaný záznam ukončit dříve, než projdete všechny snímky, stiskněte klávesu ESC.

  • Chcete-li opakovaně zaznamenat komentář u všech snímků, klepněte na černou obrazovku, která se zobrazí na konci prezentace.

 6. Komentář bude automaticky uložen a zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete uložit také časování snímků. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li časování uložit, klepněte na tlačítko Uložit

  • Chcete-li časování zrušit, klepněte na tlačítko Neukládat.

Začátek stránky

Záznam mluveného komentáře během prezentace

Chcete-li během prezentace zaznamenat vlastní komentář, komentáře posluchačů nebo obojí, můžete před jejím zahájením zapnout záznam mluveného komentáře.

 1. V normálním zobrazení klepněte na snímek, pro který chcete spustit záznam.

 2. Na kartě Prezentace ve skupině Nastavení klepněte na tlačítko Zaznamenat mluvený komentář Obrázek tlačítka .

  Obrázek karty Prezentace

 3. Klepněte na tlačítko Nastavit úroveň mikrofonu, podle pokynů nastavte úroveň mikrofonu a klepněte na tlačítko OK.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li mluvený komentář Vložený objekt, klepněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li mluvený komentář propojit, zaškrtněte políčko Propojit mluvený komentář do, klepněte na tlačítko Procházet, klepněte v seznamu na požadovanou složku a pak na tlačítko Vybrat.

 5. Pokud jste vybrali pro záznam první snímek, přejděte ke kroku 6.

  Pokud jste vybrali jiný snímek, zobrazí se dialogové okno Zaznamenat mluvený komentář. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li, aby mluvený komentář začínal na prvním snímku prezentace, klepněte na tlačítko První snímek.

  • Chcete-li, aby mluvený komentář začínal na aktuálním snímku, klepněte na tlačítko Aktuální snímek

 6. V zobrazení Prezentace přidejte komentáře lektora a posluchačů a klepnutím na snímek přejděte k dalšímu snímku. Tento postup opakujte u všech snímků v prezentaci.

  Tip : Chcete-li pozastavit mluvený komentář nebo v něm pokračovat, klepněte pravým tlačítkem myši na snímek a v Místní nabídka klepněte na příkaz Pozastavit mluvený komentář nebo Pokračovat v mluveném komentáři.

 7. Klepněte na černou obrazovku na konci prezentace.

 8. Komentář bude automaticky uložen a zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete uložit také časování prezentace. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li časování uložit, klepněte na tlačítko Uložit. Snímky se objeví v zobrazení Řazení snímků s časováním uvedeným pod každým snímkem.

  • Chcete-li časování zrušit, klepněte na tlačítko Neukládat.

Začátek stránky

Záznam komentáře ke snímku

 1. V normálním zobrazení klepněte na snímek, do kterého chcete přidat komentář.

 2. Na kartě Vložení klepněte ve skupině Mediální klipy na šipku pod tlačítkem Zvuk a klepněte na příkaz Nahrát zvuk.

  Obrázek karty Vložení

 3. Chcete-li zaznamenat komentář, klepněte na tlačítko Záznam a začněte mluvit.

 4. Po dokončení záznamu klepněte na tlačítko Zastavit

 5. Do pole Název zadejte název zvuku a klepněte na tlačítko OK.

  Na snímku se zobrazí ikona zvuku Obrázek ikony .

Začátek stránky

Nastavení ručního časování snímků

Aplikace Office PowerPoint 2007 automaticky zaznamená časování snímků při přidání mluveného komentáře nebo můžete časování snímků nastavit ručně podle mluveného komentáře.

 1. V normálním zobrazení klepněte na snímek, pro který chcete nastavit časování.

 2. Na kartě Animace zaškrtněte ve skupině Přechod na tento snímek v části Přejít na další snímek políčko Automaticky za a zadejte dobu v sekundách, po kterou má být snímek zobrazen na obrazovce.

  Obrázek karty Animace

  Opakujte postup u každého snímku, pro který chcete nastavit časování.

Tip : Pokud se má další snímek zobrazit buď po klepnutí myší nebo automaticky po uplynutí zadaného počtu sekund (podle toho, co proběhne dříve), zaškrtněte políčko Při klepnutí myší i políčko Automaticky za.  

Začátek stránky

Vypnutí časování snímků

Časování snímků, které vypnete, nebude odstraněno. Můžete je kdykoli znovu zapnout, aniž by bylo nutné je znovu vytvářet. Pokud je však časování snímků vypnuto, nelze při záznamu mluveného komentáře použít možnost automatického přechodu a mezi snímky je nutné přecházet ručně.

 1. V normálním zobrazení klepněte ve skupině Nastavení na kartě Prezentace na tlačítko Nastavit prezentaci.

  Obrázek karty Prezentace

 2. Ve skupinovém rámečku Přechod na další snímek klepněte na přepínač Ručně.

Tip : Chcete-li časování znovu zapnout, klepněte ve skupinovém rámečku Přechod na další snímek na přepínač S časováním, je-li k dispozici.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×