Přidání milníku

Před zahájením projektu nejspíš budete chtít vyznačit jeho hlavní cíle pomocí milníků. Nejrychlejším způsobem vytvoření milníku je přidat do plánu projektu Úkol bez doby trvání.

 1. Klikněte na kartu Zobrazení a potom ve skupině Zobrazení úkolů klikněte na tlačítko Ganttův diagram.

  Skupina Zobrazení úkolů na kartě Zobrazení

 2. Zadejte název milníku do prvního volného řádku nebo vyberte úlohu, kterou chcete převést na milník.

 3. Zadejte hodnotu 0 do pole Doba trvání a stiskněte Enter.

Součástí Ganttova diagramu se stane nový symbol milníku.

Symbol milníku v Ganttově diagramu

Dále v tomto článku

Přidání milníku s dobou trvání

Přidání vnějšího milníku

Přidání milníku s dobou trvání

Milníky mohou mít určenou dobu trvání. Například proces schvalování na konci fáze může trvat týden. Příslušný milník pak bude rovněž časově vymezen jako běžný úkol.

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení úkolů na Ganttův diagram.

  Skupina Zobrazení úkolů na kartě Zobrazení

 2. Zadejte název milníku do prvního volného řádku nebo vyberte úlohu, kterou chcete převést na milník.

 3. Vyberte milník a na kartě Úkol klikněte ve skupině Vlastnosti na Informace o úkolu.

  Obrázek tlačítka Informace o úkolu

 4. Klikněte na kartu Upřesnit a do pole Trvání zadejte dobu trvání milníku.

 5. Zaškrtněte Označit úkol jako milník a klikněte na tlačítko OK.

V Ganttově diagramu se symbol milníku zobrazuje u posledního dne úkolu. Nezobrazuje se jako pruh, i když má nastavenou dobu trvání.

Milník s dobou trvání v Ganttově diagramu

Začátek stránky

Přidání vnějšího milníku

Někdy můžete potřebovat přidat milník sledující úkoly, které jsou mimo rozsah vašeho projektu.

 • Pokud milník závisí na projektu, nad kterým nemáte kontrolu, jako je třeba software vyvíjený jinou společností, vytvořte milník pomocí kroků v předchozí části. Vnější úlohu musíte sledovat a aktualizovat ji ručně.

 • Pokud je milník součástí projektu ve vaší organizaci, můžete ho sledovat pomocí vazby mezi projekty.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×