Přidání logiky větvení do průzkumu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Do průzkumu můžete přidat logiku větvení, takže se průzkum bude měnit v závislosti na odpovědích na konkrétní otázky. V průzkumu, který se větví, se otázky zobrazí, pouze pokud se vztahují k něčí situaci. Jestliže se daná otázka na danou osobu nevztahuje, může tato osoba zodpovědět jinou sadu otázek nebo tuto sadu otázek přeskočit.

Přidání logiky větvení k otázce průzkumu

Před zahájením přidávání logiky větvení vytvořte průzkum a zadejte všechny požadované otázky.

 1. Pokud průzkum není dosud otevřený, klepněte na jeho název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název vašeho průzkumu nezobrazuje, klepněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom klepněte na název daného průzkumu.

 2. V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na Nastavení průzkumu.

 3. Ve skupinovém rámečku Otázky klepněte na otázku, ke které chcete přidat logiku větvení.

 4. Ve skupinovém rámečku Logika větvení vyberte pro každou možnou odpověď otázku, která má vytvořit větev.

  Pokud například někdo odpoví Ano na otázku na vlastnictví nemovitosti, můžete přejít na další otázku týkající se vlastnictví nemovitosti. Jestliže někdo na tuto otázku odpoví Ne, můžete přeskočit dopředu na otázky následující za otázkami o vlastnictví nemovitosti. Některé typy otázek mají jen jednu možnost Přeskočit, což znamená, že uživatel má přejít na zadanou otázku bez ohledu na odpověď. Typy otázek, jako jsou Volba a Ano/Ne, umožňují uživatelům zadat možnosti větvení pro každou možnou odpověď.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

 6. Chcete-li do průzkumu vložit další větve, zopakujte kroky 3 až 5.

  Poznámky : 

  • Nelze zadat možnost větvení pro každou možnou odpověď u typů otázek Volba s možností zobrazení Zaškrtávací políčka (povolit více než jeden výběr). Pro tento typ otázky lze použít pouze jedinou možnost Přeskočit.

  • Pokud chcete změnit pořadí otázek ve průzkum, byste měli hodnotit žádný vliv na větvení. Pokud tak, aby otázku, a až pak logiky větvení teď před otázku, která obsahuje logiky větvení můžete změnit pořadí průzkumu, odeberou se logiky větvení. Dotaz se jenom větví na otázky, které následují za ho.

Pokud do průzkumu přidáte logiku větvení, můžete zajistit, že se příslušným respondentům zobrazí pouze relevantní otázky.

Ve výchozím nastavení se každá otázka v průzkumu zobrazí v číselném pořadí, můžete však povolit přeskočení otázek, pokud nejsou relevantní, nebo zobrazení více sad otázek v závislosti na odpovědi respondenta na větvicí otázku.

Například budete chtít směrovat otázky týkající se renovací a oprav domů pouze lidem, kteří již vlastní dům. Můžete se zeptat lidí, zda vlastní dům, a pokud je odpověď Ano, zobrazí se otázky týkající se malování, pokládání podlah atd. Jestliže je odpověď Ne, může průzkum přejít k další sadě otázek.

Logika větvení průzkumu

Můžete nabídnout více sad otázek a použít ke směrování osob v rámci průzkumu složitější logiku. Můžete například zobrazit otázky týkající se aktuálních půjček na nemovitost lidem, kteří již nemovitost vlastní, a otázky o nájmu a pronájmu lidem, kteří nemovitost nevlastní. Následující obrázek znázorňuje logiku pro více větví.

Logika větvení pro průzkumy

Průzkum můžete nastavit na přechod k další otázce bez ohledu na odpověď. Tak se lidé vrátí z větve průzkumu do hlavní části průzkumu v případě, že má průzkum více větví. Následující obrázek znázorňuje, jak implementovat logiku pro více větví.

Implementace logiky průzkumu

Chcete-li vytvořit průzkum, začněte určením logiky, kterou chcete použít pro větvení. Můžete chtít, aby se určité otázky zobrazily, pouze pokud respondent zvolí určitou odpověď na otázku, nebo můžete chtít nabídnout dvě či více sad otázek na základě odpovědi.

Pokud je průzkum velký nebo složitý, zvažte nejprve vytvoření schématu otázek a jejich logiky. Poté vytvoříte průzkum, přidáte otázky a určíte, kde a jakým způsobem se průzkum větví.

K rozvětvení průzkumu můžete použít větvicí otázku. Větvicí otázka určuje, které další otázky se zobrazí, na základě odpovědi na větvicí otázku. Pokud přidáte větvicí otázku, bude mezi tuto otázku a zbývající otázky automaticky vložen konec stránky.

Poznámka : Pokud chcete změnit pořadí otázek ve průzkum, byste měli hodnotit žádný vliv na větvení. Pokud tak, aby otázku, a až pak logiky větvení teď před otázku, která obsahuje logiky větvení můžete změnit pořadí průzkumu, odeberou se logiky větvení. Dotaz se jenom větví na otázky, které následují za ho.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×