Přidání kresby do dokumentu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku

Dozvědět se o grafických objektech v aplikaci Word

Přidání kresby do dokumentu

Odstranit celou kresbu nebo její část

Informace o grafických objektech v aplikaci Word

Dokumenty aplikace Microsoft Office Word můžete vylepšit pomocí následujících základní typů grafických objektů: obrazce, obrázky SmartArt, kopie obrazovek, grafy, obrázky a kliparty.

Kreslení objekty, jako jsou obrazce, diagramy, vývojových diagramů, křivky, řádky a Objekt WordArt můžete změnit a rozšířeného pomocí barev, vzorků, ohraničení a dalších efektů.

Začátek stránky

Přidání kresby do dokumentu

 1. Klikněte v dokumentu na místo, kde chcete kresbu vytvořit.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na tlačítko Obrazce.

  office 14 ribbon

 3. Po vložení obrazce kresby se zobrazí karta Formát, pomocí níž můžete provádět následující akce:

  • Vložení obrazce: Na kartě Formát klikněte ve skupině Vložit obrazce na určitý obrazec a potom klikněte do požadovaného místa v dokumentu.

  • Změna obrazce: Klikněte na obrazec, který chcete změnit. Na kartě Formát klikněte ve skupině Vložit obrazce na tlačítko Upravit obrazec, přejděte na příkaz Změnit obrazec a potom zvolte jiný obrazec.

  • Přidání textu do obrazce: Klikněte do místa obrazce, kde má být text umístěn, a zadejte jej.

  • Seskupení vybraných obrazců: Stisknutím klávesy CTRL na klávesnici a kliknutím na jednotlivé obrazce, které chcete do skupiny zahrnout, vyberte několik obrazců. Na kartě Formát klikněte ve skupině Uspořádat na tlačítko Skupina. Všechny obrazce se tak budou chovat jako jeden objekt.

  • Kreslení v dokument. Na kartě Formát ve skupině Vložit obrazce kliknutím na šipku rozbalte možností obrazce. V části čáry klikněte na tlačítko volný tvar nebo Klikyháky.

   Tip : Pokud chcete ukončit kreslení pomocí nástroje Volný tvar nebo Klikyháky, dvakrát klikněte myší.

  • Úprava velikosti obrazců: Vyberte obrazec nebo obrazce, jejichž velikost chcete změnit. Ve skupině Velikost na kartě Formát zadejte do číselníků Výška obrazce a Šířka obrazce nové rozměry, nebo je vyberte pomocí šipek.

  • Použití stylu u obrazce: Ve skupině Styly obrazců můžete umístěním ukazatele myši na jednotlivé styly zjistit, jak by obrazec vypadal při použití daného stylu. Klikněte na styl, který chcete použít. Můžete také kliknout na tlačítko Výplň obrazce nebo Obrys obrazce a vybrat požadovanou možnost.

   Format Styles

   Poznámka : Chcete-li použít barvu a přechod, které nejsou ve skupině Styly obrazců k dispozici, vyberte nejprve barvu a pak použijte přechod.

  • Přidání vývojových diagramů se spojnicemi: Dříve, než začnete vytvářet vývojový diagram, přidejte kreslicí plátno, a to tak, že na kartě Vložení kliknete ve skupině Ilustrace na tlačítko Obrazce a potom kliknete na příkaz Nové kreslicí plátno. Na kartě Formát klikněte ve skupině Vložit obrazce na obrazec vývojového diagramu. V části Čáry zvolte spojnici, jako je například Zakřivená spojovací šipka.

  • Použití stínování a prostorových (3D) efektů: Pomocí těchto efektů můžete obrazcům kresby dodat zajímavosti. Na kartě Formát klikněte ve skupině Styly obrazců na tlačítko Efekty obrazců a zvolte efekt.

  • Zarovnání objektů na plátně: Chcete-li objekty zarovnat, stiskněte a podržte klávesu CTRL a vyberte objekty, které chcete zarovnat. Ve skupině Uspořádat klikněte na tlačítko Zarovnat a zvolte některý z nabízených příkazů pro zarovnání.

   Office 14 Ribbon

Začátek stránky

Odstranění kresby nebo její části

 1. Vyberte nakreslený objekt, který chcete odstranit.

 2. Stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×