Přidání klipů do Galerie médií

V Galerii médií proveďte jeden z následujících kroků:

Vyhledání a přidání nových klipů

Při prvním otevření Galerie médií je možné uspořádat Klip a nastavit automatické uspořádání nových klipů. Tuto akci je však možné provést i později.

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Přidat klipy do galerie a klepněte na příkaz Automaticky.

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li zadat, které složky mají být prohledány, klepněte na tlačítko Možnosti. Zaškrtněte políčka u složek, v kterých mají být automaticky vyhledány nové klipy a potom klepněte na tlačítko Katalog.

  • Chcete-li vyhledávat mediální soubory ve všech složkách, klepněte na tlačítko Katalog.

Poznámka : Nové klipy jsou v Galerii médií v kolekci Vlastní kolekce přidány do složek, které odpovídají názvu složky, v níž byly nalezeny na prohledávaném disku.

Přidání klipů ze souboru

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Přidat klipy do galerie a potom klepněte na příkaz Bez pomoci.

 2. Vyhledejte složku obsahující Klip, který chcete přidat, a potom vyberte požadovaný klip nebo klipy.

 3. Chcete-li vybrat kolekci, klepněte na tlačítko Přidat do a potom vyberte kolekci, do které chcete klip přidat.

 4. Klepněte na tlačítko Přidat do seznamu.

Přidání klipů z dokumentu Microsoft Office

 1. V aplikaci sady Office klepněte na obrázek, který chcete přidat.

 2. Obrázek přetáhněte do požadované kolekce.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×