Přidání jmen do seznamů filtru nevyžádané pošty

Filtr nevyžádané pošty aplikace Microsoft Outlook umožňuje automaticky filtrovat e-mailové zprávy. Filtr je možné dále přizpůsobit konkrétním podmínkám pomocí seznamů s povolenými a zakázanými e-mailovými adresami a názvy domén, které vytvoříte a budete spravovat.

V tomto článku:

Přidání jmen do seznamu bezpečných odesílatelů

Přidání jmen do seznamu bezpečných příjemců

Přidání jmen do seznamu blokovaných odesílatelů

Přidání domén do seznamu mezinárodních blokovaných domén prvního řádu

Přidání kódování do seznamu blokovaných kódování

Přidání jmen do seznamu bezpečných odesílatelů

Pokud filtr nevyžádané pošty označí omylem některou e-mailovou zprávu jako zprávu nevyžádané pošty, můžete odesílatele této zprávy přidat do seznamu bezpečných odesílatelů. E-mailové adresy a názvy domén uvedené v seznamu bezpečných odesílatelů nebudou nikdy považovány za původce nevyžádané pošty.

Bezpeční odesílatelé

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.

 2. Na kartě Předvolby klepněte ve skupinovém rámečku E-mail na tlačítko Nevyžádaná pošta.

 3. Klepněte na kartu Bezpeční odesílatelé.

 4. Klepněte na tlačítko Přidat.

 5. Do pole Zadejte e-mailovou adresu nebo název domény v síti Internet, které mají být přidány do seznamu zadejte název nebo adresu, které chcete přidat. Můžete například přidat následující typy adres:

  • adresa@example.com

  • @example.com

  • example.com

 6. Klepněte na tlačítko OK.

Přidání adresy nebo domény

Poznámka : 

 • Chcete-li, aby byly za bezpečné odesílatele považovány všechny adresy ve složce Kontakty, zaškrtněte políčko Důvěřovat rovněž e-mailovým adresám uvedeným v seznamu Kontakty. Další informace naleznete v článku Zahrnutí kontaktů do seznamu bezpečných odesílatelů.

 • Je možné, že ve složce Kontakty nebudou uvedeni všichni adresáti, se kterými si korespondujete. Chcete-li za bezpečné odesílatele považovat i ostatní adresáty, zaškrtněte políčko Automaticky přidávat adresáty mých e-mailů do seznamu bezpečných odesílatelů. Další informace naleznete v článku Přidání osob, s nimiž si posílám e-maily, do seznamu Bezpeční odesílatelé.

 • Pokud je zapnuta funkce blokování automatického stahování obrázků (výchozí nastavení), budou zprávy odesílané i přijímané z e-mailových adres a názvů domén uvedených v seznamech bezpečných odesílatelů a příjemců považovány za výjimky a jejich externí obsah (například obrázky) nebude blokován. K výjimce dochází v případě, kdy je zrušeno zaškrtnutí políčka Povolit stažení v e-mailových zprávách od odesílatelů a příjemcům, kteří jsou uvedeni v seznamech bezpečných odesílatelů a bezpečných příjemců používaných filtrem nevyžádané pošty v dialogovém okně Nastavení automatického stažení obrázku.

 • Používáte-li existující seznamy bezpečných názvů a adres, můžete tyto informace přesunout do aplikace Outlook uložením seznamu v textovém formátu (TXT) s položkami na samostatných řádcích a jeho následným importem. Další informace naleznete v článku Import e-mailových adres do seznamů pro filtrování nevyžádané pošty.

 • Chcete-li rychle přidat odesílatele, název domény nebo název seznamu pošty do seznamu bezpečných odesílatelů, klepněte pravým tlačítkem myši na zprávu, kterou považujete za bezpečnou. V místní nabídce klepněte na příkaz Nevyžádaná pošta a poté klepněte na příkaz Přidat odesílatele do seznamu bezpečných odesílatelů nebo na položku Přidat doménu odesílatele (@priklad.com) do seznamu bezpečných odesílatelů.

 • Chcete-li odebrat jméno ze seznamu bezpečných odesilatelů, klepněte na kartě Bezpeční odesílatelé na jméno, které chcete odebrat, a poté klepněte na tlačítko Odebrat.

 • Chcete-li změnit jméno v seznamu bezpečných odesílatelů, klepněte na kartě Bezpeční odesílatelé na jméno, které chcete změnit, a poté klepněte na tlačítko Upravit.

 • Pokud používáte účet serveru Microsoft Exchange, jsou všechna jména a e-mailové adresy v adresáři vaší organizace (používá se také název globální seznam adres) automaticky považovány za bezpečné.

Začátek stránky

Přidání jmen do seznamu bezpečných příjemců

Pokud je vaše adresa součástí adresářů nebo distribučních seznamů, můžete tato jména přidat do seznamu bezpečných příjemců, aby žádné zprávy odeslané na tyto e-mailové adresy nebo názvy domén nebyly nikdy považovány za e-maily nevyžádané pošty.

Bezpečný příjemce

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.

 2. Na kartě Předvolby klepněte ve skupinovém rámečku E-mail na tlačítko Nevyžádaná pošta.

 3. Klepněte na kartu Bezpeční příjemci.

 4. Klepněte na tlačítko Přidat.

 5. Do pole Zadejte e-mailovou adresu nebo název domény v síti Internet, které mají být přidány do seznamu zadejte název nebo adresu, které chcete přidat. Můžete například přidat následující typy adres:

  • adresa@example.com

  • @example.com

  • example.com

 6. Klepněte na tlačítko OK.

Přidání adresy nebo domény

Poznámka : 

 • Chcete-li rychle přidat odesílatele, název domény nebo název seznamu adresátů do seznamu bezpečných příjemců, klepněte pravým tlačítkem myši na zprávu, kterou považujete za bezpečnou. V místní nabídce klepněte na příkaz Nevyžádaná pošta a poté klepněte na příkaz Přidat příjemce do seznamu bezpečných příjemců.

 • Chcete-li odebrat jméno ze seznamu bezpečných příjemců, klepněte na kartě Bezpeční příjemci na jméno, které chcete odebrat, a poté klepněte na tlačítko Odebrat.

 • Chcete-li změnit jméno v seznamu bezpečných příjemců, klepněte na kartě Bezpeční příjemci na jméno, které chcete změnit, a poté klepněte na tlačítko Upravit.

 • Pokud používáte účet serveru Exchange, jsou všechna jména a e-mailové adresy v adresáři vaší organizace (používá se také název globální seznam adres) automaticky považovány za bezpečné.

Začátek stránky

Přidání jmen do seznamu blokovaných odesílatelů

Zprávy od konkrétního odesílatele můžete snadno blokovat přidáním jeho e-mailové adresy nebo názvu domény do seznamu blokovaných odesílatelů. Zprávy přicházející z adres nebo domén uvedených v tomto seznamu budou vždy považovány za nevyžádanou poštu. Přidáte-li odesílatele do seznamu blokovaných odesílatelů, bude aplikace Outlook automaticky přesouvat zprávy od tohoto odesílatele do složky Nevyžádaná pošta bez ohledu na jejich obsah.

Blokovaní odesílatelé

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.

 2. Na kartě Předvolby klepněte ve skupinovém rámečku E-mail na tlačítko Nevyžádaná pošta.

 3. Klepněte na kartu Blokovaní odesílatelé.

 4. Klepněte na tlačítko Přidat.

 5. Do pole Zadejte e-mailovou adresu nebo název domény v síti Internet, které mají být přidány do seznamu zadejte název nebo adresu, které chcete přidat. Můžete například přidat následující typy adres:

  • adresa@example.com

  • @example.com

  • example.com

 6. Klepněte na tlačítko OK.

  Aplikace Outlook provede porovnání přípon, což znamená, že pokud je položka example.com uvedena na seznamu blokovaných odesílatelů, budou všechny e-mailové zprávy ze všech domén končících příponou example.com, blokovány. Například adresy adresa@domena.example.com a adresa@pripona.domena.example.com budou obě blokovány. Kompletní e-mailové adresy budou nicméně porovnávány přesně a mají vždy přednost před názvy domén. Chcete-li zablokovat doménu (@example.com) a zároveň neblokovat konkrétní e-mailovou adresu ve stejné doméně (adresa@example.com), přidejte doménu (@example.com) do seznamu blokovaných odesílatelů a poté přidejte konkrétní adresu (adresa@example.com) do seznamu bezpečných odesílatelů.

Přidání adresy nebo domény

Poznámka : 

 • Chcete-li rychle přidat odesílatele do seznamu blokovaných odesílatelů, klepněte pravým tlačítkem myši na zprávu od tohoto odesílatele. V místní nabídce přejděte na příkaz Nevyžádaná pošta a potom klepněte na příkaz Přidat odesílatele do seznamu blokovaných odesílatelů.

 • Používáte-li existující seznamy blokovaných názvů a adres, můžete tyto informace přesunout do aplikace Outlook uložením seznamu ve formátu textového souboru (TXT) s položkami na samostatných řádcích a jeho následným importem. Další informace naleznete v článku Import e-mailových adres do seznamů pro filtrování nevyžádané pošty.

 • Chcete-li odebrat jméno ze seznamu blokovaných odesílatelů, klepněte na kartě Blokovaní odesílatelé na jméno, které chcete odebrat, a poté klepněte na tlačítko Odebrat.

 • Chcete-li změnit jméno v seznamu blokovaných odesílatelů, klepněte na kartě Blokovaní odesílatelé na jméno, které chcete změnit, a poté klepněte na tlačítko Upravit.

Začátek stránky

Přidání domén do seznamu mezinárodních blokovaných domén prvního řádu

Tato funkce umožňuje blokování příjmu nežádoucích e-mailových zpráv odesílaných z konkrétních zemí či oblastí. Pomocí seznamu blokovaných domén prvního řádu lze blokovat zprávy přicházející z e-mailových adres, které jsou zakončeny konkrétní příponou doménou prvního řádu nebo kódem země či oblasti. Například zaškrtnutím států CA [Kanada], US [Spojené státy] a MX [Mexiko] v seznamu lze zablokovat zprávy pocházející z e-mailových adres s koncovou příponou ca, us nebo mx. V seznamu se nacházejí kódy dalších zemí či oblastí.

Mezinárodní

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.

 2. Na kartě Předvolby klepněte ve skupinovém rámečku E-mail na tlačítko Nevyžádaná pošta.

 3. Klepněte na kartu Mezinárodní a poté klepněte na tlačítko Seznam blokovaných domén prvního řádu.

 4. V seznamu zaškrtněte políčko s kódem země či oblasti, které chcete zablokovat, nebo klepněte na tlačítko Vybrat vše.

 5. Klepněte dvakrát na tlačítko OK.

Seznam blokovaných domén prvního řádu

Začátek stránky

Přidání kódování do seznamu blokovaných kódování

Pomocí tohoto seznamu lze zablokovat všechny vámi určené e-mailové adresy v určitém jazykovém kódování nazývaného také znaková sada. V současnosti je většina nevyžádané pošty odesílána v kódování US-ASCII. Zbývající část nevyžádaných zpráv je odesílána v různých jiných mezinárodních kódováních. Pomocí seznamu blokovaných kódování lze filtrovat nevyžádané e-maily v jazyce, kterému nerozumíte.

Mezinárodní

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.

 2. Na kartě Předvolby klepněte ve skupinovém rámečku E-mail na tlačítko Nevyžádaná pošta.

 3. Klepněte na kartu Mezinárodní a poté klepněte na tlačítko Seznam blokovaných kódování.

 4. V seznamu zaškrtněte políčko s kódováním jazyka, který chcete zablokovat, nebo klepněte na tlačítko Vybrat vše.

 5. Klepněte dvakrát na tlačítko OK.

Seznam blokovaných kódování

Poznámka : 

 • Kódování Unicode nelze v seznamu blokovaných kódování použít.

 • Zprávy s neznámým nebo neurčeným kódováním podléhají filtrování běžným filtrem nevyžádané pošty.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×