Přidání informací o vlastnostech do dokumentu

AplikaceMicrosoft Office Word 2007 obsahuje předdefinované vlastnosti a ovládací prvky vlastností, které můžete přidat do panelu Informace o dokumentu nebo do samotného dokumentu. Vlastnosti zůstanou v dokumentu a může je zobrazit každý, kdo dokument otevře. Vlastnosti mohou být v aplikaci Office Word 2007 zvláště užitečné, pokud dokument obsahuje více instancí vlastnosti, jako je například adresa společnosti. Jestliže aktualizujete jednu instanci adresy v dokumentu, ovládací prvek vlastnosti Adresa aktualizuje adresu ve všech zbývajících výskytech v dokumentu.

Poznámka : Pokud je dokument, s nímž pracujete, umístěn na serveru pro správu vlastností, můžete použít funkce pro sledování dat serveru k vyhledání, utřídění a sledování dokumentů na základě jejich vlastností.

Co chcete udělat?

Přidání informací o vlastnostech do dokumentu

Aktualizace vlastností dokumentu

Přidání informací o vlastnostech do dokumentu

Do každého dokumentu vytvořeného v aplikaci Office Word 2007 můžete přidat vlastnosti nebo informace o vlastnostech. Jestliže vlastnosti a informace uložíte pomocí panelu Informace o dokumentu, zůstanou informace v tomto panelu s dokumentem. Přidáte-li ovládací prvky vlastností přímo do dokumentu, můžete rychle aktualizovat informace o vlastnostech.

Proveďte jednu z následujících akcí:

Přidání informací o vlastnostech do panelu Informace o dokumentu

Vlastnosti zobrazené v panelu Informace o dokumentu lze změnit pouze tehdy, pokud vlastní vlastnosti přidáte pomocí serveru pro správu vlastností nebo prostřednictvím formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath 2007. Některé vlastní vlastnosti můžete přidat klepnutím na tlačítko Upřesnit vlastnosti v levém horním rohu panelu Informace o dokumentu, tyto vlastnosti se však nezobrazí uvedeném panelu nebo v samotném dokumentu.

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , klikněte na příkazPřipravit a potom klikněte na položku Vlastnosti.

  Nad dokumentem se otevře panel Informace o dokumentu.

 2. Vyplňte informace o vlastnostech, které chcete přidružit k dokumentu.

  Poznámka : 

  • Příznak Požadované pole se zobrazí pouze u vlastností, které jsou svázané s dokumenty uloženými na serveru pro správu vlastností. Předdefinované vlastnosti pro dokument nikdy nejsou povinné.

  • Vlastní vlastnosti můžete do panelu Informace o dokumentu přidat, pokud používáte server pro správu vlastností, jako je server Microsoft Office SharePoint Server 2007 nebo aplikace Office InfoPath 2007.

Přidání ovládacích prvků vlastností do dokumentu

 1. V dokumentu klepněte na místo, kam chcete přidat ovládací prvek vlastnosti.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na tlačítko Rychlé části.

 3. Klepněte na možnost Vlastnost dokumentu a poté klepněte na požadovaný ovládací prvek.

  Můžete například chtít do dokumentu přidat ovládací prvek vlastnosti Adresa společnosti. Pokud dokument (například smlouva) obsahuje ovládací prvek vlastnosti Adresa společnosti, můžete aktualizovat jediný ovládací prvek a vzápětí budou aktualizovány všechny ovládací prvky vlastnosti Adresa společnosti v celém dokumentu.

Začátek stránky

Aktualizace vlastností dokumentu

Vlastnosti dokumentu můžete aktualizovat v panelu Informace o dokumentu. Pokud se v dokumentu stejná vlastnost zobrazí v ovládacích prvcích vlastností, budou tyto ovládací prvky aktualizovány pomocí informací změněných v panelu Informace o dokumentu. Můžete také aktualizovat ovládací prvek vlastnosti v dokumentu a následně budou změněnou informací aktualizovány všechny ovládací prvky stejného typu i panel Informace o dokumentu.

Poznámka : Panel Informace o dokumentu zobrazuje pouze některé ovládací prvky vlastností, které můžete přidat ze seznamu Předdefinované části.

Proveďte jednu z následujících akcí:

Aktualizace vlastností v panelu Informace o dokumentu

Pokud aktualizujete vlastnosti v panelu Informace o dokumentu, budou tyto vlastnosti aktualizovány také v celém dokumentu.

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , přejděte na příkaz Dokončit a klikněte na položku Vlastnosti.

 2. Zobrazte a změňte libovolné informace o vlastnostech v panelu Informace o dokumentu.

Aktualizace ovládacích prvků vlastností v dokumentu

Pokud aktualizujete vlastnosti v dokumentu, budou tyto vlastnosti aktualizovány také v panelu Informace o dokumentu.

Poznámka : Panel Informace o dokumentu zobrazí pouze některé ovládací prvky vlastností, které přidáte do dokumentu.

 1. Vyberte ovládací prvek vlastností dokumentu, který chcete změnit.

  Můžete například v dokumentu chtít změnit prvek Adresa společnosti.

 2. Změňte informace.

  Změna informací v jednom ovládacím prvku bude mít za následek změnu informací ve všech ovládacích prvcích v daném dokumentu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×