Přidání importovaných dat do obrazců

Do výkresu můžete importovat data klepnutím na příkaz Propojit data s obrazci v nabídce Data. Po importu dat do výkresu budete připraveni k propojení dat s obrazci. Importovaná data lze s obrazci ve výkresu propojit několika způsoby. Další informace o importu dat naleznete v tématu Import dat z aplikace Excel, serveru SQL, serveru SharePoint a jiných externích zdrojů.

Co chcete udělat?

Automatické propojení řádků dat s existujícími obrazci

Přetažení řádku dat na obrazec

Vytvoření propojeného obrazce přetažením řádku dat na stránku

Propojení jednoho řádku dat s více obrazci nebo částmi složitého obrazce

Volba, zda mají být existující data přepsána

Začátek stránky

Automatické propojení řádků dat s existujícími obrazci

Tento přístup je nejvhodnější pro existující výkresy, které obsahují mnoho obrazců.

Důležité : Obrazce musí obsahovat text nebo data obrazce, které mohou odpovídat datům ve zdroji dat.

 1. V nabídce Data klepněte na příkaz Automaticky propojit.

 2. Postupujte podle pokynů Průvodce automatickým propojením.

  Data se zobrazí v obrazcích. Chcete-li změnit vzhled obrazců, přečtěte si informace v tématu Rozšíření dat o datové symboly.

Začátek stránky

Přetažení řádku dat na obrazec

Tento přístup je nejvhodnější pro existující výkresy, které obsahují relativně málo obrazců.

 • Přetáhněte řádek z okna Externí data na obrazec ve výkresu.

  Data se zobrazí v obrazci a ikona propojení se zobrazí nalevo od řádku v okně Externí data.

  Přetažení řádku na obrazec

U většiny stránek průvodce je k dispozici konkrétní nápověda. Nápovědu otevřete stisknutím klávesy F1 nebo klepnutím na ikonu Nápověda

Začátek stránky

Vytvoření propojeného obrazce přetažením řádku dat na stránku

Tento přístup je nejvhodnější, můžete-li použít tentýž obrazec pro více řádků dat.

 1. V okně Obrazce klepněte na obrazec.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Přetáhněte řádek nebo sadu řádků z okna Externí data na prázdné místo ve výkresu.

  • V okně Externí data vyberte řádek nebo řádky a stiskněte kombinaci kláves CTRL+ENTER.

   Pro každý řádek přetažený na stránku se na výkresu zobrazí jeden výskyt obrazce, na který klepnete v okně Obrazce.

   Poznámky : 

   • Pokud ve vzorníku nevyberete žádnou předlohu, funkce propojení dat použije první předlohu v daném vzorníku.

   • Pokud není v okně Obrazce otevřený žádný vzorník, použije funkce propojení dat výchozí obdélník.

   • Pokud je ve vzorníku vybráno více předloh, funkce propojení dat umístí jeden obrazec pro každou předlohu, všechny se stejnými daty.

Začátek stránky

Propojení jednoho řádku dat s více obrazci nebo částmi složitého obrazce

Tento přístup je nejvhodnější, chcete-li použít stejná data ve více obrazcích nebo propojit řádek s částí obrazce (jedna část obrazce skládajícího se z více obrazců).

 1. Ve výkresu vyberte obrazce nebo části obrazce, které chcete propojit s daty.

 2. Pravým tlačítkem myši klepněte na řádek, který chcete propojit s obrazci nebo části obrazce, a poté klepněte v místní nabídce na příkaz Propojit na vybrané obrazce.

Začátek stránky

Volba, zda mají být existující data přepsána

 1. V okně Externí data klepněte pravým tlačítkem myši na kartu zdroje dat, který chcete změnit, a poté klepněte v místní nabídce na příkaz Vlastnosti.

 2. V okně Vlastnosti vyberte jednu z následujících možností:

  • Při propojování k obrazci s existujícími propojeními zobrazit dotaz

  • Při propojování vždy nahrazovat existující propojení

  • Při propojování nikdy nenahrazovat existující propojení

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×