Přidání efektů k textu

Kterou aplikaci Office používáte?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Pokud chcete dokumentu dodat vizuální hloubku, máte různé možnosti. Můžete vložit objekt WordArt s některým z celé řady přednastavených textových efektů, které zajímavými způsoby roztahují nebo ohýbají text. Nebo můžete použít styly na text, který jste už vložili, ať už jako samostatný text nebo v textovém poli.

Udělejte některou z těchto věcí:

Použití textového efektu u existujícího textu

 1. Vyberte text, který chcete formátovat.

 2. Na kartě Home (Domů) klikněte v části Font (Písmo) na Text Effects  Tlačítko Textové efekty (Textové efekty) a potom vyberte efekt, který chcete použít na text.

  Tip : Pokud chcete použít další formátování textu a efekty (například kapitálky nebo dvojité přeškrtnutí), klikněte v nabídce Format (Formát) na Font (Písmo).

Vložení WordArtu

 1. Na kartě Document Elements (Prvky dokumentu) klikněte v části Text Elements (Textové prvky) na WordArt a pak klikněte na požadovaný WordArt.

 2. Zadejte požadovaný text.

Formátování textu jako kapitálek

 1. Vyberte text psaný malými písmeny, který chcete formátovat jako kapitálky.

 2. V nabídce Format (Formát) klikněte na Font (Písmo).

 3. V části Effects (Efekty) klikněte na Small caps (Kapitálky).

Zrcadlové obrácení textu

Pomocí textového pole můžete text zrcadlově obrátit, třeba když si ho chcete vytisknout na speciální papír, ze kterého si ho nažehlíte na tričko.

 1. Na kartě Home (Domů) klikněte v části Insert (Vložit) na Text Box (Textové pole).

  Wordová karta Domů, skupina Vložit

 2. Tažením vytvořte textové pole a napište do něj požadovaný text.

 3. Klikněte na ohraničení textového pole a pak v nabídce Format (Formát) klikněte na Shape (Tvar).

 4. Klikněte na 3-D Rotation (Prostorové otočení) a pak v části Rotation (Otočení) zadejte do pole X hodnotu 180.

Přidání odrazu

 1. Vyberte text nebo WordArt, který chcete naformátovat.

 2. Na kartě Home (Domů) v části Font (Písmo) klikněte na Text Effects  Tlačítko Textové efekty (Textové efekty), přejděte na Reflection (Odraz) a klikněte na požadovaný styl odrazu.

Přidání stínu

 1. Vyberte text nebo WordArt, který chcete naformátovat.

 2. Na kartě Home (Domů) v části Font (Písmo) klikněte na Text Effects  Tlačítko Textové efekty (Textové efekty), přejděte na Shadow (Stín) a klikněte na požadovaný styl stínu.

Přidání záře

 1. Vyberte text nebo WordArt, který chcete naformátovat.

 2. Na kartě Home (Domů) v části Font (Písmo) klikněte na Text Effects  Tlačítko Textové efekty (Textové efekty), přejděte na Glow (Záře) a klikněte na požadovaný styl záře.

Přidání dalších efektů

Na text v textovém poli nebo objekty WordArt můžete použít i další efekty. Můžete třeba text ohnout nebo mu dodat 3D efekt.

 1. Vyberte textové pole nebo WordArt, který chcete formátovat, a potom klikněte na kartu Format (Formát).

 2. V části Text Styles (Styly textu) klikněte na Effects (Efekty), nastavte myš na efekt a potom klikněte na požadovaný styl efektu.

  Karta Formát, skupina Styly textu

Přidání stínu [režim kompatibility]

Režim kompatibility označuje, že dokument se vytvořil v dřívější verzi Wordu nebo je uložený ve starším formátu souboru.

 1. Vyberte textové pole nebo WordArt, který chcete formátovat, a potom klikněte na kartu Format (Formát).

 2. V části Shadow Effects (Efekty stínu) klikněte na Shadow (Stín).

  Karta Formát, skupina Stínové efekty

Viz taky

Změna velikosti objektu

Použití nebo odebrání stylů a efektů u objektů

Kopírování formátování mezi objekty nebo textem

Použití nebo změna stylu nebo efektu pro obrázek

Přidání nebo změna barvy výplně

PowerPoint

Pokud chcete dokumentu dodat vizuální hloubku, máte různé možnosti. Můžete vložit objekt WordArt s některým z celé řady přednastavených textových efektů, které zajímavými způsoby roztahují nebo ohýbají text. Nebo můžete použít styly textu na text v textovém poli nebo objektu.

Udělejte některou z těchto věcí:

Použití textového efektu u existujícího textu

 1. Vyberte text, který chcete formátovat.

 2. Na kartě Home (Domů) klikněte v části Font (Písmo) na Text Effects  Tlačítko Textové efekty (Textové efekty) a potom vyberte efekt, který chcete použít na text.

  Tip : Pokud chcete použít další formátování textu a efekty (například kapitálky nebo dvojité přeškrtnutí), klikněte v nabídce Format (Formát) na Font (Písmo).

Vložení WordArtu

 1. Na kartě Home (Domů) klikněte v části Insert (Vložit) na Text a pak klikněte na WordArt.

  Karta Domů, skupina vložení

 2. Zadejte požadovaný text.

Formátování textu jako kapitálek

 1. Vyberte text psaný malými písmeny, který chcete formátovat jako kapitálky.

 2. V nabídce Format (Formát) klikněte na Font (Písmo).

 3. V části Basic Effects (Základní efekty) klikněte na Small caps (Kapitálky).

Zrcadlové obrácení textu

Pomocí textového pole můžete text zrcadlově obrátit, třeba když si ho chcete vytisknout na speciální papír, ze kterého si ho nažehlíte na tričko.

 1. Na kartě Home (Domů) klikněte v části Insert (Vložit) na Text Box (Textové pole).

  Karta Domů, skupina vložení

 2. Tažením vytvořte textové pole a napište do něj požadovaný text.

 3. Klikněte na ohraničení textového pole a pak v nabídce Format (Formát) klikněte na Shape (Tvar).

 4. Klikněte na 3-D Rotation (Prostorové otočení) a pak v části Rotation (Otočení) zadejte do pole X hodnotu 180.

Přidání odrazu

 1. Vyberte text nebo WordArt, který chcete naformátovat.

 2. Na kartě Home (Domů) v části Font (Písmo) klikněte na Text Effects  Tlačítko Textové efekty (Textové efekty), přejděte na Reflection (Odraz) a klikněte na požadovaný styl odrazu.

Přidání stínu

 1. Vyberte text nebo WordArt, který chcete naformátovat.

 2. Na kartě Home (Domů) v části Font (Písmo) klikněte na Text Effects  Tlačítko Textové efekty (Textové efekty), přejděte na Shadow (Stín) a klikněte na požadovaný styl stínu.

Přidání záře

 1. Vyberte text nebo WordArt, který chcete naformátovat.

 2. Na kartě Home (Domů) v části Font (Písmo) klikněte na Text Effects  Tlačítko Textové efekty (Textové efekty), přejděte na Glow (Záře) a klikněte na požadovaný styl záře.

Přidání prostorového efektu

 1. Vyberte text nebo WordArt, který chcete naformátovat.

 2. Na kartě Home (Domů) v části Font (Písmo) klikněte na Text Effects  Tlačítko Textové efekty (Textové efekty), přejděte na 3-D Rotation (Prostorové otočení) a klikněte na požadovaný formát.

Přidání zkosených hran

 1. Vyberte text nebo WordArt, který chcete naformátovat.

 2. Na kartě Home (Domů) v části Font (Písmo) klikněte na Text Effects  Tlačítko Textové efekty (Textové efekty), přejděte na Bevel (Zkosené hrany) a klikněte na požadovaný styl zkosených hran.

Ohnutí textu

 1. Vyberte text nebo WordArt, který chcete naformátovat.

 2. Na kartě Home (Domů) v části Font (Písmo) klikněte na Text Effects  Tlačítko Textové efekty (Textové efekty), přejděte na Transform (Transformace) a klikněte na požadovaný styl transformace.

Viz taky

Změna velikosti objektu

Použití nebo odebrání stylů a efektů u objektů

Kopírování formátování mezi objekty nebo textem

Použití nebo změna stylu nebo efektu pro obrázek

Přidání nebo změna barvy výplně

Excel

Pokud chcete vylepšit vzhled textu v dokumentu, máte různé možnosti. Můžete vložit objekt WordArt s některým z celé řady přednastavených textových efektů, které zajímavými způsoby roztahují nebo ohýbají text. Nebo můžete použít styly na text v textovém poli.

Udělejte některou z těchto věcí:

Použití textového efektu u existujícího textu

 1. Vyberte text v textovém poli, který chcete formátovat, a potom klikněte na kartu Format (Formát).

  Poznámka : Textové efekty se nedají použít na text v buňce.

 2. V části Text Styles (Styly textu) klikněte na požadovaný styl.

  Karta Formát, skupina Styly textu

  Pokud chcete zobrazit víc stylů, přesuňte ukazatel na styl a potom klikněte na Šipka Více .

Vložení WordArtu

 1. V nabídce Insert (Vložit) klikněte na WordArt.

 2. Zadejte požadovaný text.

Zrcadlové obrácení textu

Pomocí textového pole můžete text zrcadlově obrátit, třeba když si ho chcete vytisknout na speciální papír, ze kterého si ho nažehlíte na tričko.

 1. V nabídce Insert (Vložit) klikněte na Text Box (Textové pole).

 2. Tažením vytvořte textové pole a napište do něj požadovaný text.

 3. Klikněte na ohraničení textového pole a pak v nabídce Format (Formát) klikněte na Shape (Tvar).

 4. Klikněte na 3-D Rotation (Prostorové otočení) a pak v části Rotation (Otočení) zadejte do pole X hodnotu 180.

Přidání odrazu

 1. Vyberte textové pole nebo WordArt, který chcete formátovat, a potom klikněte na kartu Format (Formát).

 2. V části Text Styles (Styly textu) klikněte na Effects (Efekty), přejděte na Reflection (Odraz) a potom klikněte na požadovaný styl odrazu.

  Karta Formát, skupina Styly textu

Přidání dalších efektů

Na text v textovém poli nebo objekty WordArt můžete použít i další efekty. Můžete třeba přidat stín nebo záři okolo textu, ohnout text nebo mu dodat 3D efekt.

 1. Vyberte textové pole nebo WordArt, který chcete formátovat, a potom klikněte na kartu Format (Formát).

 2. V části Text Styles (Styly textu) klikněte na Effects (Efekty), nastavte myš na efekt a potom klikněte na požadovaný styl efektu.

  Karta Formát, skupina Styly textu

Viz taky

Změna velikosti objektu

Použití nebo odebrání stylů a efektů u objektů

Kopírování formátování mezi objekty nebo textem

Použití nebo změna stylu nebo efektu pro obrázek

Přidání nebo změna barvy výplně

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×