Přidání e-mailového účtu v aplikaci Outlook for Mac 2011

V Outlooku for Mac můžete nastavit účty od řady oblíbených poskytovatelů internetových služeb i od poskytovatelů e-mailových služeb, jako je Outlook.com (dřív označovaný jako Hotmail), AOL, Gmail, MobileMe, a Yahoo.

Pokud Outlook nemůže nastavit účet automaticky, můžete ho nakonfigurovat ručně. K ručnímu nastavení budete potřebovat další informace o svém účtu, například typ účtu a adresy poštovních serverů. Outlook podporuje účty POP a IMAP. Další informace o jednotlivých typech účtu najdete v tématu Základní nastavení účtu POP a Základní nastavení účtu IMAP.

Pokud máte účet Microsoft Exchange, další informace najdete v tématu Přidání účtu Exchange.

Přidání e-mailového účtu

 1. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na Accounts (Účty).

  Účty v nabídce Nástroje

 2. V levém dolním rohu dialogového okna Accounts (Účty) klikněte na Add (Přidat)  Tlačítko Přidat účet a potom klikněte na E-mail.

 3. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a potom klikněte na Add Account (Přidat účet).

  Pokud tlačítko pro přidání účtu není dostupné

  • Zadejte informace o svém účtu, včetně následujících povinných polí: User name (Uživatelské jméno), Type (Typ), Incoming server (Server příchozí pošty) a Outgoing server (Server odchozí pošty). Pokud vaše e-mailová služba vyžaduje pro příchozí nebo odchozí server protokol SSL (Secure Sockets Layer), zaškrtněte políčko Use SSL to connect (Pro připojení k tomuto serveru použít protokol SSL).

  • Pro účty Outlook.com použijte informace v následující tabulce:

  Pole

  POP

  IMAP

  Server příchozí pošty

  pop3.live.com

  imap-mail.outlook.com

  Port pro server příchozí pošty

  995

  993

  Server odchozí pošty

  smtp.live.com

  smtp-mail.outlook.com

  Port pro server odchozí pošty

  587

  587

  Až se dokončí přidávání účtu, zobrazí se účet v levém podokně okna Accounts (Účty) a Outlook začne stahovat vaše zprávy.

  Poznámky : 

  • Poskytovatel e-mailové služby může vyžadovat, abyste nejdřív prostřednictvím jeho webu povolili přístup pomocí protokolu POP nebo IMAP. Teprve pak můžete použít účet v Outlooku.

  • Pokud přidáte účet POP nebo jiný typ účtu, zprávy z tohoto účtu POP se ve složce Inbox (Doručená pošta) zobrazí v seznamu složek ve složce On My Computer (Na mém počítači).

  • V případě e-mailových účtů POP a IMAP se mezi Outlookem a poštovním serverem synchronizují jenom e-mailové zprávy. Další položky vytvářené v Outlooku, například kontakty, události kalendáře, úkoly a poznámky, jsou uložené na vašem počítači, ne na poštovním serveru.

  • Pokud chcete odstranit účet, v levém podokně dialogového okna Accounts (Účty) vyberte účet a potom klikněte na Delete (Odstranit)  Odstranění . Když odstraníte účet POP, existující zprávy z tohoto účtu zůstanou v Outlooku, ale žádné další zprávy se nestahují ani neodesílají. Když odstraníte účet IMAP, všechny zprávy z tohoto účtu se odstraní z Outlooku, ale všechny kopie zpráv, které máte na serveru, tam zůstanou. Na jiné položky než zprávy, například na kontakty a události, nemá odstranění účtu POP nebo IMAP vliv.

Viz taky

Nemůžu posílat nebo přijímat zprávy pomocí svého e-mailového účtu

Zadání výchozího účtu

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×