Přidání e-mailového účtu v aplikaci Outlook for Mac 2011

V Outlooku for Mac můžete nastavit účty od řady oblíbených poskytovatelů internetových služeb i od poskytovatelů e-mailových služeb, jako je Outlook.com (dřív označovaný jako Hotmail), AOL, Gmail, MobileMe, a Yahoo.

Pokud Outlook nemůže nastavit účet automaticky, můžete ho nakonfigurovat ručně. K ručnímu nastavení budete potřebovat další informace o svém účtu, například typ účtu a adresy poštovních serverů. Outlook podporuje účty POP a IMAP. Další informace o jednotlivých typech účtu najdete v tématu Základní nastavení účtu POP a Základní nastavení účtu IMAP.

Pokud máte účet Microsoft Exchange, další informace najdete v tématu Přidání účtu Exchange.

Přidání e-mailového účtu

 1. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na Accounts (Účty).

  Účty v nabídce Nástroje

 2. V levém dolním rohu dialogového okna Accounts (Účty) klikněte na Add (Přidat)  Tlačítko Přidat účet a potom klikněte na E-mail.

 3. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a potom klikněte na Add Account (Přidat účet).

  Pokud tlačítko pro přidání účtu není dostupné

  • Zadejte informace o svém účtu, včetně následujících povinných polí: User name (Uživatelské jméno), Type (Typ), Incoming server (Server příchozí pošty) a Outgoing server (Server odchozí pošty). Pokud vaše e-mailová služba vyžaduje pro příchozí nebo odchozí server protokol SSL (Secure Sockets Layer), zaškrtněte políčko Use SSL to connect (Pro připojení k tomuto serveru použít protokol SSL).

  • Pro účty Outlook.com použijte informace v následující tabulce:

  Pole

  POP

  IMAP

  Server příchozí pošty

  pop3.live.com

  imap-mail.outlook.com

  Port pro server příchozí pošty

  995

  993

  Server odchozí pošty

  smtp.live.com

  smtp-mail.outlook.com

  Port pro server odchozí pošty

  587

  587

  Až se dokončí přidávání účtu, zobrazí se účet v levém podokně okna Accounts (Účty) a Outlook začne stahovat vaše zprávy.

  Poznámky : 

  • Poskytovatel e-mailové služby může vyžadovat, abyste nejdřív prostřednictvím jeho webu povolili přístup pomocí protokolu POP nebo IMAP. Teprve pak můžete použít účet v Outlooku.

  • Pokud přidáte účet POP nebo jiný typ účtu, zprávy z tohoto účtu POP se ve složce Inbox (Doručená pošta) zobrazí v seznamu složek ve složce On My Computer (Na mém počítači).

  • V případě e-mailových účtů POP a IMAP se mezi Outlookem a poštovním serverem synchronizují jenom e-mailové zprávy. Další položky vytvářené v Outlooku, například kontakty, události kalendáře, úkoly a poznámky, jsou uložené na vašem počítači, ne na poštovním serveru.

  • Pokud chcete odstranit účet, v levém podokně dialogového okna Accounts (Účty) vyberte účet a potom klikněte na Delete (Odstranit)  Delete . Když odstraníte účet POP, existující zprávy z tohoto účtu zůstanou v Outlooku, ale žádné další zprávy se nestahují ani neodesílají. Když odstraníte účet IMAP, všechny zprávy z tohoto účtu se odstraní z Outlooku, ale všechny kopie zpráv, které máte na serveru, tam zůstanou. Na jiné položky než zprávy, například na kontakty a události, nemá odstranění účtu POP nebo IMAP vliv.

Viz taky

Nemůžu posílat nebo přijímat zprávy pomocí svého e-mailového účtu

Zadání výchozího účtu

Byly tyto informace užitečné?

Jak ji můžeme vylepšit?

Jak ji můžeme vylepšit?

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.