Přidání dynamického obsahu na stránku

Pomocí Webová část Dotaz na obsah můžete vytvářet dynamická zobrazení obsahu. Dotaz definující zobrazený obsah můžete přizpůsobit stejně jako nastavení zobrazení, které určuje způsob uspořádání obsahu na stránce.

V tomto článku:

Co je Dotaz na obsah?

Vytvoření dotazu

Přizpůsobení prezentace dat

Co je Dotaz na obsah?

Dotaz na obsah je webová část zobrazující dynamickou skupinu dat na základě dotazu vytvořeného pomocí webového prohlížeče. Tento dotaz lze použít ke specifikaci položek, které mají být zobrazeny, a nastavením možností prezentace lze určit, jakým způsobem budou tyto položky zobrazeny na stránce výsledků.

Položky zobrazené webovou částí Dotaz na obsah vždy odrážejí nejaktuálnější sadu položek vrácených dotazem, pro které má uživatel dostatečná oprávnění. Dotaz je spuštěn při každém zobrazení stránky, která obsahuje webovou část Dotaz na obsah. Pokud je do stránky přidán nový obsah odpovídající kritériím dotazu, bude webovou částí Dotaz na obsah automaticky zobrazen.

Poznámka : Mezi přidáním obsahu na web a jeho zobrazením webovu částí Dotaz na obsah může být několik minut prodleva.

Po přidání webové části Dotaz na obsah na stránku můžete upravit, které položky bude tato webová část zobrazovat a jak je bude zobrazovat. Chcete-li upravit webovou část Dotaz na obsah, v pravém horním rohu webové části klepněte na tlačítko Úpravy a poté klepněte na možnost Upravit sdílenou webovou část. Zobrazí se nové Podokno nástrojů obsahující nastavení webové části Dotaz na obsah.

Je k dispozici pět kategorií nastavení:

 • Dotaz.     Pomocí tohoto nastavení lze vytvořit dotaz. Další informace o tomto nastavení naleznete v oddílu Vytvoření dotazu.

 • Prezentace.     Toto nastavení lze použít k přizpůsobení prezentace položek navrácených dotazem. Další informace o tomto nastavení naleznete v oddílu Přizpůsobení prezentace dat.

 • Vzhled.     Toto nastavení lze použít k úpravě vzhledu vlastní webové části. Změnou tohoto nastavení webové části můžete měnit její název, výšku, šířku a prvky (návrh a navigační prvky, které tvoří rámeček webové části). Další informace o tomto nastavení naleznete v článku Přizpůsobení webových částí.

 • Rozložení.     Toto nastavení lze použít k úpravě rozložení webové části. Můžete měnit směr zobrazení webové části (zleva doprava, zprava doleva nebo nijak), zóna zobrazení webové části (nahoře, levý sloupec, pravý sloupec) a index zóny webové části. Další informace o tomto nastavení naleznete v článku Přizpůsobení webových částí.

 • Upřesnit.     Toto nastavení lze použít k úpravě řady rozšířených možností webové části. Další informace o tomto nastavení naleznete v článku Přizpůsobení webových částí.

Začátek stránky

Vytvoření dotazu

Pomocí následujících možností nastavení Dotazu můžete určit, jaký obsah bude dotaz vracet.

 • Zdroj.     Toto nastavení určuje obor dotazu. Toto nastavení je povinné. Poskytuje tři možnosti:

  • Zobrazit položky ze všech webů této kolekce webů.     Tuto možnost vyberte, chcete-li zadat dotaz platný pro celou kolekci webů. Toto nastavení je výchozí.

  • Zobrazit položky pro následující web a jeho podřízené weby.     Tuto možnost vyberte, chcete-li omezit dotaz na konkrétní web v kolekci webů. Adresu webu můžete ručně zadat, doporučuje se však použít tlačítko Procházet a vybrat daný web tímto způsobem. Po klepnutí na tlačítko Procházet se zobrazí dialogové okno webové části Vybrat web obsahující stromové zobrazení kolekce webů. Klepněte na web, pro který chcete dotaz zadat, a klepněte na tlačítko OK.

  • Zobrazit položky z následujícího seznamu.     Tuto možnost vyberte, chcete-li omezit dotaz na konkrétní seznam nebo knihovnu v kolekci webů. Adresu seznamu můžete zadat ručně, doporučuje se však použít tlačítko Procházet a vybrat daný seznam nebo knihovnu tímto způsobem. Po klepnutí na tlačítko Procházet se zobrazí dialogové okno webové části Vybrat seznam nebo knihovnu obsahující stromové zobrazení kolekce webů. Pokud je seznam nebo knihovna, pro kterou chcete dotaz zadat, součástí určitého webu, klepněte na znaménko plus (+) vedle jeho názvu. Jakmile se zobrazí seznam nebo knihovna, pro kterou chcete dotaz zadat, klepněte na její název a klepněte na tlačítko OK.

 • Typ seznamu.     Toto nastavení je povinné. Můžete vybrat jakýkoliv typ seznamu, který se nachází v kolekci webů. Výchozí nastavení je Knihovna stránek. Vybraný typ seznamu určuje, které seznamy nebo knihovny v oboru dotazu budou dotazem zpracovány.

 • Typ obsahu.     Pro typ obsahu jsou k dispozici dvě možnosti: Skupina typu obsahu a Typ obsahu. Tyto možnosti jsou volitelné. Toto nastavení je možné použít k omezení dotazu na položky určitého Typ obsahu definovaného pro kolekci webů.

 • Směřování na cílovou skupinu.     Toto nastavení je volitelné. Pokud zaškrtnete možnost Směřování na cílovou skupinu, bude dotaz filtrovat vrácený obsah tak, aby zobrazil jen ten obsah týkající se pouze cílové skupiny, do které patří aktuální uživatel. Cílové skupiny jsou definována pro celý systém a nemohou být pomocí webové části Dotaz na obsah změněna. Toto nastavení pouze určuje, zda tato webová část respektuje směřování na cílovou skupinu.

  Pokud zaškrtnete možnost Směřování na cílovou skupinu, bude k dispozici další nastavení: Vždy zobrazovat položky, které nejsou cílené. Pokud zvolíte toto nastavení, veškerý obsah, který není zaměřen na určitou cílovou skupinu, vrácený dotazem bude zobrazen bez ohledu na to, kdo ho zobrazuje. Pokud zvolíte možnost Směřování na cílovou skupinu, ale tuto možnost již nezvolíte, obsah netýkající se přímo cílové skupiny nebude dotazem zobrazen.

 • Další filtry.     Toto nastavení je volitelné. Můžete jej použít k dodatečnému omezení vrácených výsledků dotazu. Vyberte pole filtru, operátor porovnání a zadejte kritéria. Příklad: Použijete pole Autor, operátor porovnání Je rovno a kritérium Jan Dryml. Výsledky dotazu budou omezeny pouze na ty, u kterých je uveden autor Jan Dryml.

  Pomocí možnosti Další filtry můžete nastavit až tři dodatečné filtry. Pokud použijete více než jeden filtr, musíte určit, jak budou filtry souhrnně použity pomocí možností A a NEBO, které umístíte před druhý a třetí filtr.

Začátek stránky

Přizpůsobení prezentace dat

Prezentaci obsahu vráceného dotazem můžete přizpůsobit pomocí následujících možností nastavení Prezentace. Všechny tyto možnosti jsou volitelné.

 • Seskupení a řazení položek.     Toto nastavení lze použít k uspořádání položek vrácených dotazem.

  • Seskupit položky podle.     Vyberte pole k rozdělení položek do skupin. Pokud například chcete, aby položky byly seřazeny do skupin podle jejich autora, vyberte pole Autor.

   Pokud vyberete pole pro seskupení, můžete určit, zda budou položky seřazeny sestupně nebo vzestupně pomocí možností Zobrazit skupiny vzestupně a Zobrazit skupiny sestupně.

  • Počet sloupců.     Určete počet sloupců, které chcete použít pro uspořádání položek. Položky lze uspořádat až do pěti sloupců.

  • Seřadit položky podle.     Vyberte pole pro řazení položek. Pokud jste určili seskupení položek, položky budou seřazeny v rámci těchto skupin.

   Pokud vyberete pole pro řazení, můžete určit, zda budou položky řazeny sestupně nebo vzestupně pomocí možností Zobrazit položky vzestupně a Zobrazit položky sestupně.

  • Omezení počtu zobrazených položek.     Pomocí této možnosti je možné omezit počet zobrazených položek. Pokud neurčíte limit, zobrazí se všechny položky vrácené dotazem. Pokud je počet položek vysoký, stránka se přizpůsobí tak, aby zobrazila všechny položky.

 • Styly.     Toto nastavení lze použít k nastavení stylů skupin a položek.

  • Styl skupin.     Vyberte styl pro nadpis skupiny. Pokud například vytváříte skupiny podle autora, každá skupina položek má název shodný se jménem autora – toto jméno se zobrazí ve vybraném stylu.

  • Styl položek.     Vyberte styl pro položky.

 • Informační kanál.     Můžete nastavit, aby webová část Obsah podle dotazu fungovala jako informační kanál RSS. Uživatelé stránek tak získají možnost přihlásit se k odběru výsledků dotazu webové části, takže obdrží nové položky, jakmile se objeví, bez nutnosti znovu otevírat stránku. Toto nastavení lze použít k zadání názvu a popisu informačního kanálu RSS.

  • Název informačního kanálu.     Zadejte název, který chcete použít pro informační kanál RSS. Název pomůže odběratelům identifikovat informační kanál v programu pro čtení kanálů RSS.

  • Popis informačního kanálu.     Zadejte popis, který chcete použít pro informační kanál RSS. Popis pomůže odběratelům identifikovat informační kanál v programu pro čtení kanálů RSS.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×