Přidání dotazu do excelového listu

Po přidání dotazu do excelového listu se vytvoří dynamické propojení mezi listem a dotazem. Při přidání, odstranění nebo úpravě kroků dotazu se změny v listu projeví po kliknutí na Použít a zavřít na pásu karet Editoru dotazů .

Poznámka :  Když do dotazu vložíte mezilehlý krok nebo ho z dotazu odstraníte, můžete tím dotaz pokazit. Pokud se pokusíte vložit nový krok, Power Query zobrazí upozornění Vložit krok .

V tomto článku

Přidání dotazu do listu

Načtení dotazu do datového modelu Excelu

Přidání dotazu do listu

V podokně Nastavení dotazů postupujte takto:

  1. Zaškrtněte Načíst do listu (výchozí). Pokud chcete zakázat automatické načítání do listu, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Načtení dotazu do datového modelu Excelu

Datový model Excelu je relační zdroj dat složený z několika tabulek uvnitř excelového sešitu. Datový model se v Excelu používá transparentně. Poskytuje tabulková data používaná v  kontingenčních tabulkách, kontingenčních grafech a sestavách Power View.

Načtení dotazu do datového modelu Excelu

  1. V podokně Nastavení dotazů zaškrtněte Načíst do datového modelu.

Poznámka :  Možnost Načíst do datového modelu je dostupná po dokončení stahování.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×