Přidání data do obrazců

POZNÁMKA

Tento článek je součástí zkušebního automatického překladu. Zadejte svůj názor na tento článek zde. Anglickou verzi tohoto článku naleznete zde.

Microsoft Visio 2010Výkresu může být mnohem více než obrázek - může být také důležité způsob uspořádání dat a načtení dat v sestavě. Ruční přidání dat do vybraných obrazců, můžete vytvořit opakovaně použitelných sad dat, můžete použít pro více obrazců ve výkresu a přidat data do obrazce předlohy.

Poznámky : 

 • Následující postupy lze použít k Microsoft Visio Standard 2010, Visio Professional 2010, and Microsoft Visio Premium 2010. Máte-li Visio Professional 2010 nebo Visio Premium 2010, můžete automaticky importovat data z různých zdrojů, přidání dat do obrazců a představují dat pomocí datových symbolů. Chcete-li zjistit verzi aplikace Visio mají, klepněte Soubor , a potom klepněte na tlačítko Nápověda a podívejte se pod Aktivovaný produkt .

 • Další informace o tom, jak importovat data z externího zdroje do Visio Professional 2010 nebo Visio Premium 2010, viz Import dat z aplikace Excel, serveru SQL Server, weby služby SharePoint a jiných externích zdrojů .

 • Další informace o použití grafických dat do obrazců v Visio Professional 2010 nebo Visio Premium 2010, viz rozšíření dat pomocí grafických dat.

Co chcete udělat?

Přidání dat do vybraných obrazců

Přidání datových polí do vybraných obrazců

Přidaní hodnot do datových polí

Vytvoření opakovaně použitelných sad datových polí

Přidání datových polí do obrazce předlohy

Odstranit datové pole

Přidání dat do vybraných obrazců

Přidání dat do obrazců, které jsou již ve výkresu, nejprve přidejte pole dat obrazce a pak přidejte hodnoty.

Tip :  Následující postup představuje nejjednodušší způsob přidání dat do obrazců. Pokud chcete přidat stejná data pro více obrazců, zvažte však vytváření opakovaně použitelných sad datových polí nebo přidání datových polí obrazce předlohy .

Jaký je rozdíl mezi datové pole a hodnoty?

Datové pole je buňka s popisem, do níž lze uložit hodnotu.

Hodnota je text nebo číselný údaj v buňkách tabulky databáze, listu nebo v tomto případě obrazce.

Zde je příklad, který zobrazuje Data obrazce okno obsahující pole a hodnoty Rozhodnutí obrazce z Základní vývojový diagram vzorníku. V takovém případě jsou poli Hodinová sazba, vyžaduje přístup k síti a doba trvání smlouvy a $ 49. 00, jsou hodnoty PRAVDA a 3 týdny.

Přidání datových polí do vybraných obrazců

 1. Na kartě zobrazení klepněte ve skupině Zobrazit klepněte na položku podokna úloh a klepněte na Data obrazce.

Otevře se okno dat obrazce.

 1. Vyberte obrazec nebo obrazce, k nimž chcete přidat data.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na výběr, přejděte v Data v místní nabídce a pak klepněte na tlačítko Definovat data obrazce .

 3. Definovat data obrazce Dialogové okno, klepněte na příkaz Nový a potom proveďte následující:

  • Nadpis Pole, zadejte název nového pole.

  • Type Seznamu, vyberte typ dat pole obsahovat.

  • Formát Seznamu, vyberte požadovaný formát data, která mají být zobrazeny jako.

  • Pokud chcete zadat do řádku textu pro někoho přidávání dat do pole, do Výzva pole zadejte text, že budete chtít.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přidaní hodnot do datových polí

 1. Na kartě zobrazení klepněte ve skupině Zobrazit klepněte na položku podokna úloh a klepněte na Data obrazce.

Otevře se okno dat obrazce.

 1. Vyberte každý obrazec, jeden v době a zadejte hodnoty do datových polí ve Data obrazce podokna.

Poznámka :  Obsah Data obrazce Podokno zobrazení dat pouze u vybraného obrazce.

Začátek stránky

Vytvoření opakovaně použitelných sad datových polí

Sady datových polí můžete použít na pole obrazce, které později umístíte do výkresu, ale také na obrazce, které se již ve výkresu nacházejí.

 1. Na kartě zobrazení klepněte ve skupině Zobrazit klepněte na položku podokna úloh a klepněte na Data obrazce.

Otevře se okno dat obrazce.

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši kdekoli v Data obrazce podokně a pak klepněte na tlačítko Sady dat obrazce .

 2. V Sady dat obrazce podokně, klepněte Přidat .

 3. V dialogovém okně Přidat sadu vlastností obrazce zadejte název sady dat.

 4. Vyberte Vytvořit novou sadu a potom klepněte na tlačítko Ok..
  Sada dat se zobrazí v Název sloupce Sady dat obrazce podokna.

 5. V položce Název klepněte na novou sadu dat a poté klepněte na příkaz Definovat.

 6. Definovat data obrazce Dialogové okno, definovat pole pro sadu dat obrazce. Další informace o definování pole dat viz Přidání datových polí do vybraných obrazců .

 7. Chcete-li vytvořit další pole, klepněte na tlačítko Nová a opakujte předchozí krok.

 8. Po určení všech polí klepněte na tlačítko OK.

 9. Chcete-li použít sadu dat na vybrané obrazce ve výkresu, vyberte sadu Sady dat obrazce podokně a pak klepněte na tlačítko Použít .

Poznámka :  Zobrazit nová pole do jednoho obrazce, který ji, vyberte obrazec a poté v Data obrazce podokna.

Začátek stránky

Přidání datových polí do obrazce předlohy

Pokud chcete přidat tutéž sadu dat obrazců při každém použití určitého obrazce, můžete ušetřit čas přidáním datových polí do Obrazec předlohy kopie. Můžete například přidat datová pole, jako je například název a zaměstnance číslo do předlohy obrazce osob.

 1. Na kartě zobrazení klepněte ve skupině Zobrazit klepněte na položku podokna úloh a klepněte na Data obrazce.

Otevře se okno dat obrazce.

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na obrazec předlohy, kterou chcete přidat data obrazce, přejděte v Přidat do obrazců , a potom proveďte jednu z následujících:

  • Pokud chcete přidat obrazec předlohy do nového vzorníku, klepněte na tlačítko Přidat do nového vzorníku .

  • Pokud chcete přidat obrazec předlohy do existujícího vlastního vzorníku, klepněte na tlačítko Přidat do existujícího vzorníku .

 2. V dialogovém okně Uložit jako zadejte název nového vzorníku a klepněte na tlačítko Uložit.

 3. Obrazce Okna, přejděte na příkaz Další obrazce , přejděte na příkaz Obrazce a potom klepněte na vzorník, který obsahuje zkopírované předlohy obrazce.

 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na záhlaví nového vzorníku a klepněte na tlačítko , Upravit Stenci l, v místní nabídce.

 5. Klepněte pravým tlačítkem myši na obrazec, který jste právě přidali do vzorníku, přejděte v Upravit předlohu a potom klepněte na tlačítko Upravit obrazec předlohy .

 6. V okně úprav obrazce, klepněte pravým tlačítkem myši na obrazec, přejděte v Data a potom klepněte na tlačítko Definovat data obrazce .

 7. V dialogovém okně Definovat data obrazce zadejte název pole a vyplňte další informace podle vašich požadavků.

 8. Chcete-li vytvořit další pole, klepněte na tlačítko Nová a opakujte předchozí krok.

 9. Po určení datových polí klepněte na tlačítko OK.

 10. Zavřete okno úprav obrazce předlohy, na Zobrazení v kartě Okno skupinu, klepněte na tlačítko Na sebe , vyberte obrazec předlohy v okně a potom klepněte na tlačítko Konec tlačítko.

 11. Po zobrazení zprávy s dotazem, zda chcete obrazec aktualizovat, klepněte na tlačítko Ano.

 12. Obrazce Okno, klepněte pravým tlačítkem myši vzorníku a klepněte na tlačítko Uložit .

Začátek stránky

Odstranit datové pole

 1. Na kartě zobrazení klepněte ve skupině Zobrazit klepněte na položku podokna úloh a klepněte na Data obrazce.

Otevře se okno dat obrazce.

 1. Vyberte obrazec, který obsahuje datové pole, které chcete odstranit.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši kdekoli v Data obrazce podokně a klepněte na tlačítko Definovat data obrazce .

 3. Definovat data obrazce Dialogového okna vyberte pod Vlastnosti , vyberte pole, které chcete odstranit a potom klepněte na tlačítko Odstranit .

Právní omezení strojového překladu

Zadejte svůj názor na tento článek zde. Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady, aby pomohla uživatelům nehovořícím anglicky využívat obsah pojednávající o produktech, službách a technologiích společnosti Microsoft . Protože byl článek strojově přeložen, může obsahovat chybná slovíčka, chybnou větnou stavbu nebo chybnou gramatiku.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×