Přidání dat do obrazců

Důležité   Tento článek je strojově přeložených naleznete v tématu omezení. Anglická verze tohoto článku zde prosím najdete pro váš odkaz.

Obrazce v diagramu aplikace Visio mohou obsahovat data. Když vyberete obrazec, data se zobrazí v okně Data obrazce. To je užitečné, když poskytujete podrobnosti například o krocích v procesu nebo zařízení v síťovém diagramu, aniž byste zadali text do hlavního diagramu.

V aplikaci Visio Professional můžete také propojit obrazce s daty v externím zdroji dat.

Přidání dat do vybraných obrazců

Chcete-li přidat data do obrazců, které jsou již ve výkresu, přidejte do obrazců nejprve datová pole a poté hodnoty.

Přidání datových polí do vybraných obrazců

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazit na tlačítko Podokna úloh a potom klikněte na položku Data obrazce.
  Otevře se okno Data obrazce.

 2. Vyberte obrazec nebo obrazce, ke kterým chcete přidat data.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na výběr, v místní nabídce přejděte na položku Data a poté klikněte na příkaz Definovat data obrazce.

 4. V dialogovém okně Definovat data obrazce klikněte na tlačítko Nový a proveďte následující postup:

  • Do pole Popisek zadejte název nového pole.

  • V seznamu Typ vyberte typ dat, která má nové pole obsahovat.

  • V seznamu Formát vyberte formát zobrazení dat. Možnosti formátování se mění podle vybraného typu dat.

  • Pokud chcete zadat výzvu textu pro někoho, kdo do pole přidává data, zadejte do pole Dotaz požadovaný text. Text se zobrazí, když podržíte ukazatel myši na poli v okně Data obrazce.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Přidaní hodnot do datových polí

 • Postupně vyberte obrazce a v okně Data obrazce zadejte hodnoty do datových polí.

Obsah okna Data obrazce zobrazuje pouze data vybraného obrazce.

Vytvoření opakovaně použitelných sad datových polí

Není nutné vytvářet datová pole pro každý obrazec zvlášť – můžete vytvořit sadu datových polí a použít ji u všech vybraných obrazců ve výkresu i u obrazců, které do výkresu přidáte později.

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazit na tlačítko Podokna úloh a potom klikněte na položku Data obrazce.
  Otevře se okno Data obrazce.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte kamkoli do okna Data obrazce a poté klikněte na příkaz Sady dat obrazce.

 3. V okně Sady dat obrazce klikněte na příkaz Přidat.

 4. V dialogovém okně Přidat sadu vlastností obrazce zadejte název sady dat.

 5. Vyberte možnost Vytvořit novou sadu a klikněte na tlačítko OK.
  Sada dat se zobrazí ve sloupci Název okna Sady dat obrazce.

 6. Vyberte novou sadu dat a klikněte na tlačítko Definovat.

 7. V dialogovém okně Definovat data obrazce definujte pole pro sadu dat obrazce.

 8. Chcete-li vytvořit další pole, klikněte na tlačítko Nový.

 9. Po určení všech datových polí klikněte na tlačítko OK.

 10. Chcete-li použít sadu dat na vybrané obrazce ve výkresu, vyberte sadu v okně Sady dat obrazce a poté klikněte na tlačítko Použít.

Chcete-li si prohlédnout nová pole v jednom z obrazců, u kterých jste je použili, vyberte obrazec a podívejte se do okna Data obrazce.

Přidání datových polí do obrazce předlohy

Chcete-li přidat tutéž sadu dat obrazců při každém použití určitého obrazce, ušetříte čas, pokud přidáte datová pole do kopie Obrazec předlohy. Takto lze například přidat datová pole se jménem a číslem zaměstnance do předlohy obrazce osob.

Vytvoření kopie obrazce ve vlastním vzorníku

 1. V okně Obrazce klikněte pravým tlačítkem myši na předlohu obrazce, přejděte na položku Přidat do obrazců a proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat předlohu obrazce do nového vzorníku, klikněte na položku Přidat do nového vzorníku.

  • Pokud chcete přidat předlohu obrazce do existujícího vzorníku, klikněte na položku Přidat do existujícího vzorníku.

 2. V dialogovém okně Uložit jako zadejte název nového vzorníku a klikněte na tlačítko Uložit.

 3. V okně Obrazce klikněte na možnost Další obrazce, přejděte na položku Obrazce a potom klikněte na vzorník, který obsahuje zkopírovanou předlohu obrazce.

Úprava nové předlohy ve vlastním vzorníku

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví nového vzorníku a potom v místní nabídce klikněte na příkaz Upravit vzorník.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec, který jste právě přidali do vzorníku, přejděte na položku Upravit předlohu a poté klikněte na příkaz Upravit obrazec předlohy.

 3. V okně úprav obrazce klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec, přejděte na položku Data a klikněte na příkaz Definovat data obrazce.

 4. V dialogovém okně Definovat data obrazce zadejte název pole a vyplňte další informace podle vašich požadavků.

 5. Chcete-li vytvořit další pole, klikněte na možnost Nový a zopakujte předchozí krok.

 6. Po určení datových polí klikněte na tlačítko OK.

 7. Chcete-li okno pro úpravy předlohy zavřít, klikněte na kartě Zobrazení ve skupině Okno na položku Na sebe, vyberte okno pro předlohu obrazce a klikněte na tlačítko Zavřít (X) v rohu nahoře.

 8. Po zobrazení zprávy s dotazem, zda chcete obrazec aktualizovat, klikněte na tlačítko Ano.

 9. V okně Obrazce klikněte pravým tlačítkem myši na vzorník a pak klikněte na příkaz Uložit.

Odstranění datového pole

 1. Vyberte obrazec obsahující datové pole, které chcete odstranit.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte do libovolné části okna Data obrazce a poté klikněte na příkaz Definovat data obrazce.

 3. V dialogovém okně Definovat data obrazce vyberte v části Vlastnosti data pole, která chcete odstranit, klikněte na tlačítko Odstranit a pak klikněte na tlačítko OK.

Poznámka   Právní omezení strojového překladu: Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojový překlad pomoci cizí řeči uživatelům využívat obsah o produktech, službách a technologiích. Vzhledem k tomu, že článek byl strojově přeložených, mohou obsahovat chyby syntaktické slovní zásobu a gramatiku.

Použít na: Visio Professional 2016, Visio Standard 2016, Visio 2013, Visio Professional 2013Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk