Přidání dat do obrazců

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Obrazce v diagramu aplikace Visio mohou obsahovat data. Když vyberete obrazec, data se zobrazí v okně Data obrazce. To je užitečné, když poskytujete podrobnosti například o krocích v procesu nebo zařízení v síťovém diagramu, aniž byste zadali text do hlavního diagramu.

V Visio Professional můžete také propojit obrazce s daty v externí zdroj dat. Najdete v jednom z těchto článků podle verze aplikace Visio.

Přidání dat do vybraných obrazců

Chcete-li přidat data do obrazců, které jsou již ve výkresu, přidejte do obrazců nejprve datová pole a poté hodnoty.

Přidání datových polí do vybraných obrazců
 1. Na kartě zobrazení ve skupině Zobrazit na tlačítko Podokna úloh a potom klikněte na Data obrazce.

  Zapíná a vypíná zobrazení podokna úloh Data obrazce.

 2. Vyberte obrazec nebo obrazce, ke kterým chcete přidat data.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na výběr, v místní nabídce přejděte na položku Data a poté klikněte na příkaz Definovat data obrazce.

 4. V dialogovém okně Definovat data obrazce klikněte na tlačítko Nový a proveďte následující postup:

  • Do pole Popisek zadejte název nového pole.

  • V seznamu Typ vyberte typ dat, která má nové pole obsahovat.

  • V seznamu Formát vyberte formát zobrazení dat. Možnosti formátování se mění podle vybraného typu dat.

  • Pokud chcete zadat výzvu textu pro někoho, kdo do pole přidává data, zadejte do pole Dotaz požadovaný text. Text se zobrazí, když podržíte ukazatel myši na poli v okně Data obrazce.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

K přidání hodnot do datových polí
 • Postupně vyberte obrazce a v okně Data obrazce zadejte hodnoty do datových polí.

  Obsah okna Data obrazce zobrazuje pouze data vybraného obrazce.

Vytvoření opakovaně použitelných sad datových polí

Nemusíte vytvářet datových polí u všech obrazců jednotlivě – můžete vytvořit sadu datových polí a použít ho na všechny vybrané obrazce ve výkresu a obrazců, které můžete umístit do výkresu později.

Vytvoření opakovaně použitelných sad datových polí
 1. Na kartě zobrazení ve skupině Zobrazit na tlačítko Podokna úloh a potom klikněte na Data obrazce.

  Zapíná a vypíná zobrazení podokna úloh Data obrazce.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na libovolné místo v podokně úloh Data obrazce a potom klikněte na sady dat obrazce.

 3. V podokně úloh sady dat obrazce klikněte na Přidat.

 4. V dialogovém okně Přidat sadu vlastností obrazce zadejte název sady dat.

 5. Vyberte možnost vytvořit novou sadu a potom klikněte na OK.

  Uvedenou množinu dat se zobrazí ve sloupci název okna sady dat obrazce.

 6. Vyberte novou sadu dat a klikněte na tlačítko Definovat.

 7. V dialogovém okně Definovat data obrazce definujte pole pro sadu dat obrazce.

 8. Chcete-li vytvořit další pole, klikněte na tlačítko Nový.

 9. Po určení všech datových polí klikněte na tlačítko OK.

 10. Chcete-li použít uvedenou množinu dat do vybraných obrazců ve výkresu, vyberte sadu v podokně úloh sady dat obrazce a klikněte na tlačítko použít.

Chcete-li si prohlédnout nová pole v jednom z obrazců, u kterých jste je použili, vyberte obrazec a podívejte se do okna Data obrazce.

Přidání datových polí do obrazce předlohy

Chcete-li přidat tutéž sadu dat obrazců při každém použití určitého obrazce, ušetříte čas, pokud přidáte datová pole do kopie Obrazec předlohy. Takto lze například přidat datová pole se jménem a číslem zaměstnance do předlohy obrazce osob.

K vytvoření kopie obrazce ve vlastním vzorníku
 1. V okně Obrazce klikněte pravým tlačítkem myši na předlohu obrazce, přejděte na položku Přidat do obrazců a proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat předlohu obrazce do nového vzorníku, klikněte na položku Přidat do nového vzorníku.

  • Pokud chcete přidat předlohu obrazce do existujícího vzorníku, klikněte na položku Přidat do existujícího vzorníku.

 2. V dialogovém okně Uložit jako zadejte název nového vzorníku a klikněte na tlačítko Uložit.

 3. V okně Obrazce klikněte na možnost Další obrazce, přejděte na položku Obrazce a potom klikněte na vzorník, který obsahuje zkopírovanou předlohu obrazce.

Chcete-li upravit nové předlohy ve vlastním vzorníku
 1. Klikněte pravým tlačítkem myši záhlaví nového vzorníku a potom v místní nabídce klikněte na příkaz Upravit vzorník.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec, který jste právě přidali do vzorníku, přejděte na položku Upravit předlohu a poté klikněte na příkaz Upravit obrazec předlohy.

 3. V okně úprav obrazce klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec, přejděte na položku Data a klikněte na příkaz Definovat data obrazce.

 4. V dialogovém okně Definovat data obrazce zadejte název pole a vyplňte další informace podle vašich požadavků.

 5. Chcete-li vytvořit další pole, klikněte na možnost Nový a zopakujte předchozí krok.

 6. Po určení datových polí klikněte na tlačítko OK.

 7. Chcete-li okno pro úpravy předlohy zavřít, klikněte na kartě Zobrazení ve skupině Okno na položku Na sebe, vyberte okno pro předlohu obrazce a klikněte na tlačítko Zavřít (X) v rohu nahoře.

 8. Po zobrazení zprávy s dotazem, zda chcete obrazec aktualizovat, klikněte na tlačítko Ano.

 9. V okně Obrazce klikněte pravým tlačítkem myši na vzorník a pak klikněte na příkaz Uložit.

Chcete-li odstranit datové pole
 1. Vyberte obrazec obsahující datové pole, které chcete odstranit.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte do libovolné části okna Data obrazce a poté klikněte na příkaz Definovat data obrazce.

 3. V dialogovém okně Definovat data obrazce vyberte v části Vlastnosti data pole, která chcete odstranit, klikněte na tlačítko Odstranit a pak klikněte na tlačítko OK.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×