Přidání dalšího webu služby SharePoint ke knihovně zdrojů dat

V knihovně zdrojů dat se zobrazí všechny zdroje dat, které jsou k dispozici na určitém webu. K aktuálnímu webu můžete také přidat knihovnu zdrojů dat z jiného webu, aby bylo možné sdílet zdroje dat mezi weby, aniž by bylo nutné je znovu vytvářet.

Když přidáte jinou knihovnu, umožníte tak přístup ke zdrojům dat v této knihovně z vašeho webu, ale tato data na svůj web nekopírujete ani nepřesouváte. Jednoduše odkazujete na externí knihovnu zdrojů dat. Pokud budou zdroje dat na původním webu změněny nebo odstraněny, budou změněny či odstraněny také na vašem webu.

Kromě toho je zdroj dat možné změnit pouze na původním webu. Pokud však přidáte web služby Microsoft SharePoint ke knihovně zdrojů dat jiného webu, můžete potom přesouvat připojení zdroje dat mezi weby. Další informace získáte v článku Přesunutí zdroje dat mezi weby v knihovně zdrojů dat.

Pokud je druhý web umístěn na stejném serveru, můžete získat přístup ke všem zdrojům dat na tomto webu, včetně seznamů SharePoint a knihoven. Pokud je druhý web umístěn na samostatném serveru, můžete získat přístup ke všem ostatním zdrojům dat, ale nikoli k seznamům SharePoint a knihovnám.

Jako vždy, musíte mít u webů služby SharePoint správná oprávnění:

 • Chcete-li se připojit k jiné knihovně zdrojů dat, musíte mít oprávnění, abyste mohli v aplikaci Microsoft Office SharePoint Designer 2007 tento web upravovat.

 • Chcete-li zobrazit data, která pochází z jiného externího zdroje dat (například zobrazit zobrazení dat, které se nachází na webu služby SharePoint), musíte mít oprávnění pro svůj web i pro web, kde se nacházejí propojení zdrojů dat. Pokud nebudete mít potřebná oprávnění pro zobrazení dat na původním webu, nebudete moci tato data zobrazit ani na svém webu.  

Co chcete udělat?

Přidání webu služby SharePoint

Odebrání webu služby SharePoint

Změna pořadí, ve kterém jsou uvedeny weby služby SharePoint

Přidání webu služby SharePoint

 1. Pokud se knihovna zdrojů dat nezobrazí, klepněte v nabídce Podokna úkolů na příkaz Knihovna zdrojů dat.

 2. V dolní části podokna Knihovna zdrojů dat klepněte na položku Připojit k jiné knihovně.

 3. V dialogovém okně Spravovat knihovnu klepněte na tlačítko Přidat.

 4. V dialogovém okně Vlastnosti kolekce zadejte do pole Zobrazovaný název název webu.

 5. Klepněte na tlačítko Procházet, vyhledejte a vyberte požadovaný web a klepněte na tlačítko Otevřít.

  Poznámka : Nyní se může zobrazit výzva k zadání uživatelského jména a hesla. Musíte mít oprávnění pro úpravy zvoleného webu v aplikaci Office SharePoint Designer 2007.

 6. Klepněte dvakrát na tlačítko OK.

  V podokně úloh Knihovna zdrojů dat se nyní zobrazí části obsahující zdroje dat z aktuálního webu i z webu, který jste právě přidali. V tomto příkladu, protože jsou oba weby umístěny na stejném serveru, jsou na aktuálním webu k dispozici seznamy a knihovny SharePoint i z tohoto druhého webu.

  Zdroje dat ze dvou webů v knihovně zdrojů dat

  Poznámky : 

  • Protože se ke knihovně zdrojů dat připojujete z jiného webu, chcete mít jistotu, že se vám zobrazí nejnovější zdroje dat, které tam jsou k dispozici. Provedete to tak, že v dolní části podokna úloh Knihovna zdrojů dat klepnete na položku Aktualizovat knihovnu.

  • Zobrazený název nebo umístění webu můžete změnit v dialogovém okně Vlastnosti kolekce. V dolní části podokna Knihovna zdrojů dat klepněte na položku Připojit k jiné knihovně. V dialogovém okně Spravovat knihovnu klepněte na web a potom na tlačítko Změnit.

Začátek stránky

Odebrání webu služby SharePoint

 1. V nabídce Podokna úkolů klepněte na příkaz Knihovna zdrojů dat.

 2. V dolní části podokna Knihovna zdrojů dat klepněte na položku Připojit k jiné knihovně.

 3. V dialogovém okně Spravovat knihovnu klepněte na název webu a potom na tlačítko Odebrat.

Začátek stránky

Změna pořadí, ve kterém jsou uvedeny weby služby SharePoint

Aktuální web je vždy uveden v knihovně zdrojů dat první, ale pořadí, ve kterém jsou uvedeny další weby, můžete změnit.

 1. V nabídce Podokna úkolů klepněte na příkaz Knihovna zdrojů dat.

 2. V dolní části podokna Knihovna zdrojů dat klepněte na položku Připojit k jiné knihovně.

 3. V dialogovém okně Spravovat knihovnu klepněte na název příslušného webu a potom na tlačítko Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×