Přidání barevného přechodu do obrazce

Přechody se dají přidávat několika způsoby. Můžete třeba použít jednoduché, předem vytvořené přechody nebo vytvořit vlastní přechody. Nejjednodušší je poklikat na obrazec a po zobrazení karty Nástroje kreslení kliknout na kartě Nástroje kreslení – Formát na tlačítko Výplň obrazce.

Klikněte na příkaz Přechod a vyberte požadovaný přechod.

Galerie přechodů otevřená pomocí tlačítka Výplň obrazce na kartě Formát pod nadpisem Nástroje kreslení

Tip :  Když budete chtít rychle použít tuto stejnou přechodovou výplň u jiných obrazců, použijte funkci Kopírovat formát.

Ještě to nestačí? Můžete provést několik dalších kroků a použít předdefinovaný přechod.

Použití předdefinovaného přechodu

 1. Poklikejte na obrazec a po zobrazení karty Nástroje kreslení klikněte na kartě Nástroje kreslení – Formát na tlačítko Výplň obrazce.

 2. Klikněte na příkaz Přechod > Další přechody.

 3. V části Výplň klikněte na možnost Přechodová výplň > Předastavené přechody a vyberte požadovaný přechod.

  Podokno Formát obrazce s otevřenou galerií předdefinovaných přechodů

Tip :  Tyto předdefinované přechody mohou sloužit jako výchozí bod pro vytváření vlastních přechodových výplní.

Jestliže přechod pořád není dost dobrý, můžete pomocí dalších složitějších kroků vytvořit vlastní přechod.

Vytvoření vlastního přechodu

Dřív než začneme, řekněme si něco o přechodových zarážkách, které jsou základem pro vytváření přechodových výplní. Zarážka je konkrétní bod, ve kterém končí mísení dvou sousedících barev přechodu. Zarážky můžete přidávat nebo odebírat pomocí posuvníku. Umístění zarážky jde změnit jejím posunutím nebo přesněji pomocí procentuálního číselníku Umístění. Po výběru zarážek můžete přechod vyladit pomocí dalších možností. Maximálně můžete použít 10 zarážek a minimálně 2 zarážky.

Posuvník přechodu se zarážkami

Když chcete přidat přechod, klikněte na tlačítko Přidat přechodovou zarážku Tlačítko Přidat přechodovou zarážku . Jestli chcete přechod změnit, klikněte na posuvníku na zarážku, kterou chcete změnit. A pokud chcete přechod odebrat, klikněte na tlačítko Odebrat přechodovou zarážku Tlačítko Odebrat přechodovou zarážku .

 1. Poklikejte na obrazec a po zobrazení karty Nástroje kreslení klikněte na kartě Nástroje kreslení – Formát na tlačítko Výplň obrazce.

 2. Klikněte na možnost Přechod > Další přechody > Přechodová výplň.

  Galerie přechodů otevřená pomocí tlačítka Výplň obrazce na kartě Formát pod nadpisem Nástroje kreslení

 3. V seznamu Typ vyberte typ.

 4. Chcete-li nastavit směr přechodu, klikněte na možnost Směr.

  Podokno Formát obrazce s vybranou možností Přechodová výplň

Pro každou barvu výplně, kterou chcete v přechodu použít, proveďte následující akce:

 1. V posuvníku Přechodové zarážky klikněte na zarážku a potom v rozevíracím seznamu Barva klikněte na požadovanou barvu.

 2. V číselníku Umístění klikněte na požadované procento.

 3. V případě potřeby můžete upravit posuvníky Jas nebo Průhlednost.

  Poznámky : 

  • Pokud chcete, aby byl směr přechodové výplně při otáčení obrazce shodný s obrazcem, zaškrtněte políčko Otáčet s obrazcem.

  • Pokud chcete vytvořit efekt výplně, ve které bude jedna barva přecházet od 100% neprůhlednosti ke 100% průhlednosti, nastavte barvu u všech přechodových zarážek na stejnou hodnotu.

Začátek stránky

Další informace o přechodech

Přechodová výplň je výplň obrazce, která na jeho povrchu postupně mění své zbarvení z jedné barvy na jinou. Přechodovou výplň lze použít u obrazců, textových polí a obrázků SmartArt.

Diagram znázorňující obrazec s přechodovou výplní a tři barvy tvořící přechod

Výplň obrazce, která postupně přechází ve tři různé barvy

Může se jednat variace jedné barvy, jak je znázorněno výše, nebo o mísení dvou či více různých barev, při kterém jsou vytvářeny skvělé efekty, jak znázorňují následující příklady.

Příklad předdefinované přechodové výplně

Předdefinovaná přechodová výplň Horizont

Příklad vlastního přechodu

Vlastní přechodová výplň

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×